Bir Sayfa Seçin

Çek Çalınması Savcılığa Şikayet

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

 

ŞİKAYETÇİ                 :

VEKİLİ                         :

 

ŞÜPHELİ                      : Faili Meçhul

 

SUÇ                               : Çek Çalınması Suçu ( 5237 sayılı T.C.K 141 veya 142. Maddeleri )

 

AÇIKLAMALAR       :

  1. X tarafından muhatabının Halk Bank X Şubesi, lehtarının X olduğu, X TL tutarında, X vade tarihli, X nolu çek keşide edilmiştir.(Ek:1) Müvekkil bu çeki X San. ve Tic. AŞ ye göndermek üzere X Yurtiçi Kargo Şirketi Dicle Şubesine X tarihinde teslim etmiştir.(Ek:2) Fakat söz konusu çek her nasılsa kargo şirketine teslim edildikten sonra zayi olmuştur. Yapılan tüm araştırmalara rağmen bu çek bulunamamıştır.

  2. Söz konusu kaybolan çekin Meşru hamil olmayan kişilerce tahsiline mahal vermemek amacıyla müvekkil açısından ileride daha büyük zararların doğmaması için savcılığınıza suç duyurusunda bulunma zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER       : 5941 S. K., TCK ve ilgili diğer kanunlar.

HUKUKİ DELİLLER        : Çek örneği ve diğer deliller.

 

İSTEM VE SONUÇ             : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle kaybolan çekin bulunması için gerekli işlemlerin yapılmasını, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. 

                                                                                                                     Şikayetçi Vekili

                                                                                                                      

Ekler:

Çek fotokopisi

Yurtiçi kargo teslim tutanağı örneği

Onanmış Vekaletname Örneği.

Son Güncelleme Tarihi