Broker Komisyon Sözleşmesi

Eki 4, 2020 | Şirketler Hukuku Avukatlığı

Bu yazımızda brokerlik hizmeti sağlayan kişinin ne şekilde komisyon sözleşmesi hazırlayabileceğini, sözleşme örneğini paylaştık. Adana avukatlarından Saim İNCEKAŞ tarafından broker komisyon sözleşmelerinde dikkat edilmesi gereken hususlar yazımızın devamında yer almaktadır.

KOMİSYON PAYLAŞIM SÖZLEŞMESİ

1.TARAFLAR 

2.SÖZLEŞME KONUSU

… ile … firması arasında gerçekleşecek olan … alım-satımı ile ilgili olarak kararlaştırılan komisyon bedeli olan, her bir kutu başına 0.45 USD(45 Cent) lik komisyonun, 0.10 USD (10 Cent) lik kısmını oluşturan TOPLAMDA 5.000.000 USD(Beş Milyon Dolar) a tekabul eden miktarın, Broker  firma … komisyon bedeli olarak ödenmesidir.

3.ÜCRET 

Broker’ın, satın alınması sağlanan ürün için; Alt Broker’a, aracılık komisyon bedeli olarak her bir kutu … için 0.10 USD ( 10 Cent) ve toplamda 5.000.000 USD(Beş Milyon Dolar) olarak belirlemiştir. Alıcı firmanın brokera verdiği aracılık hizmet bedelini, Broker aşağıda isim ve hesap bilgileri verilen kişi/firma üzerinden komisyon olarak Alt Broker’a ödemeyi peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

4.ÖDEME ŞEKLİ  

a ) Broker, kendisine hizmet bedelinin ödenmesi durumunda, aynı gün içerisinde Alt Broker’a  bahsi geçen tutarı ödeyecektir.Farklı banka hesaplarının kullanılması  vb. sebeplerle mesai saati içerisinde ödemenin gerekleşemediği bir durum sözkonusu olursa takip eden ilk iş gününde, odemenin haftasonuna denk gelmesi durumunda da takip eden ilk iş gününde ödemeyi yapacağını taahhüt eder.

b) Alıcı firma ile … arasındaki mal teslimi ve ödemelerdeki  aksaklıklar Alt Broker’a yansıtılmayacak ve hiçbir sorumluluk atfedilmeyecektir. Asıl olan iki firma arasındaki anlaşmada belirlenen ödeme tarihidir.

c) Aracılık hizmet bedelinden alınacak pay Euro veya USD olarak ödenecek ise ödeme tarihindeki T.C Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden TL’ye çevrilerek alt broker tarafından aşağıda  belirtilen hesaba, … tarafından ödenecektir.

d) Alıcı ile … arasında sağlanan koordinasyondan sonra, aynı firmalarla başka bir mal ya da  aynı mal üzerinden yapılacak  diğer alım/satım/ihracat/ithalat ya da  işbirliğinden itibaren 1 sene boyunca yine Alt Broker’a FOB / Cif fiyatı üzerinden her bir ürün için 0.10 USD(10 Cent) oranındaki bedel komisyon olarak ödenecektir. … ortakları, hissedarları, bu şirketin yan kuruluşları, bu şirket sahip veya hissedarlarının ortak olduğu veya bu tarihten sonra sahip veya ortak olacağı tüm şirketler ihracatçı ile hiçbir şirketle Alt Broker olmadan ithalat veya ihracat işlemlerine katılamayacaktır.

e) Broker ile maddesine aykırı ve komisyon ödenmeden yapılacak her türlü alışverişte, o işlemle ilgili ödenmesi gereken komisyon ücreti kadar tutarı, bu sözleşmeye istinaden, tek seferde ödemeyi, kayıtsız şartsız peşinen kabul etmiştir.

5.DİĞER HÜKÜMLER

a) Alıcı firma ile …………..………………………………………. firması arasındaki tüm yazışmalar, alım-satım işlemi tamamlanana kadar Alt broker’ın e-mail ile işlemin seyrini izlemesi sağlanacaktır.

b)İşlemin takibi ile ilgili olarak; ihracatçı birlikleri ve diğer mercilerde kontrol ve araştırma hakkı ve bunun için gerekirse vekalet ve/veya yetki belgesi işlemin başında Alt Broker’a verilecektir.

c) İhracatın gerçekleşmemesi, paranın gelmemesi ya da diğer bir aksaklık durumu sözkonusu olduğunda; Alt Broker( …………………………………………………………………) hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacaktır.Alt Broker ancak alım-satım işleminin gerçekleşmesi halinde Broker’ın ödemesini almasından sonra komisyon hakkına sahip olacaktır.

d) Sözleşme süresi, bu sözleşmenin imzalanmasından itibaren  1 yıldır  ve  bu süre içerisinde bu sözleşmede bahsi geçen taraflar (ülke, firma ve şahıs) arasında gerçekleşecek tüm satış işlemleri için Alt Broker’ın hak kazandığı komisyon ödemesi, ……………………………………………………………………………….. firmasınca yapılacaktır.

e) İşbu sözleşme ve bağlantılı sözleşmelerde herhangi bir değişiklik yapılması veya sözleşmenin feshi ancak sözleşme taraflarının tamamının yazılı muvafakatı ile sözkonusu olacaktır.Bu sözleşmenin herhangi bir hükmünün veya  herhangi bir bölümünün, herhangi bir nedenle geçersiz veya uygulanamaz hale  gelmesi durumunda söz konusu hüküm iptal edilecek, geçersiz olacaktır. Ancak iptal edilen hükmün Anlaşmanın esasına ilişkin olması durumu  haricinde, bu Anlaşmanın geri kalan hükümleri yürürlükte kalacaktır ve geçerliliğini korumak için  sözleşme taraflarının yazılı muvafakatı ile gerektiği ölçüde değiştirilecektir.

f) Broker, işbu sözleşmeye konu olan ticaretin tamamlanması ve Alt Brokerlık payı olarak kararlaştırılan tutar ödenmemesi durumunda; cezai şart olarak, hak kazanılan komisyon bedeli kadar ödeme yapmayı peşinen kabul,beyan ve taahhüt etmiştir.

g) İşbu sözleşmede el yazısı ile yazılan tüm bilgiler bu sözleşmenin bütünlüğü kapsamındadır. El yazısı ile yazılan bilgilerin taraflarca paraf edilmesi geçerli olmasını sağlayacağından tüm maddeler ile aynı yaptırıma sahip olacaktır.

6.YETKİLİ HUKUK VE YARGI YERİ

Her hangi bir ihtilaf vukuunda TÜRK HUKUKU uygulanacak olup İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

7.TARAFLARIN KANUNİ ADRESLERİ

Firma Adı:

Yetkili Adı

İrtibat Tel:

Firma Adı: 

Yetkili Adı:

İrtibat Tel: 

Sözleşme Ekleri

-Vergi Levhası

-İmza Sirküleri

-Ticaret Sicil Gazetesi

İş bu sözleşme  3 sayfa halinde  yazılmış olup   1, 2 ,3 ,4, a,b, c, d,e, 5 a, b, c, d, e, f, g,  6, 7 ,8 maddelerinden ibarettir.Türkçe olarak hazırlanan bu sözleşme 2 (iki) nüsha olarak 

16/06/2020 tarihinde taraflarca okunmuş olup ekde yer alan imza sirkülerinden de anlaşılacağı üzere bahsi geçen kişi ve firmaların imzaya yetkililerince  kabul ve imza edilmiştir ve bu tarihten itibaren geçerlidir.

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Üyelik avukatlara hususidir. Sağ altta yer alan canlı destek üzerinden üyelik oluşturabilirsiniz.