Boşanmaya 4721 saydı Türk Medeni Kanunun yürürlüğe girmesinden önce karar verilmiş olması kocanın soyadını kullanmasına izin verilmesi konusunda aile mahkemesinin görevini etkilemez- Yargıtay Kararı

Boşanmaya 4721 saydı Türk Medeni Kanunun yürürlüğe girmesinden önce karar verilmiş olması kocanın soyadını kullanmasına izin verilmesi konusunda aile mahkemesinin görevini etkilemez

Davacı Nebahat Şener tarafından davalı Hüseyin Turgut Bozkurt aleyhine tarihinde açılan soyad kullanmaya izin davasında, davacının boşandığı eşinin soyadım kullanmayı talep ettiği, mahkemece davanın kabulüne karar verildiği ve hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır. 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun ve 4722 sayılı Türk Medeni Kanunun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda, aile hukukundan doğan dava ve işlerin aile mahkemelerinde görüleceği, yine 4787 sayılı Kanunun geçici 1 .maddesinde, aile mahkemesi kurulan yerlerde bu mahkemeler faaliyete geçtiğinde, yargı çevresinde görev alanına giren sonuçlanmamış dava ve işlerin yetkili ve görevli aile mahkemesine devredileceği düzenlenmiştir. Kadının boşandığı kocasımn soyadını taşımasına izin verilmesi istemi, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun ikinci kitabının birinci kısmında yer alan 173/2 maddesinde düzenlenmiş olup, aile mahkemesinin görev alanına girmektedir. Boşanmaya 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun yürürlüğe girmesinden önce karar verilmiş olmasının, açılan soyad kullanmaya izin davasında dava tarihindeki görevli mahkemenin görevini etkilemez. Mahkemece, aile mahkemesine görevsizlik karan verilmesi gerekirken, bu yön nazara alınmadan yargılamaya devamla davanm esası hakkında karar verilmesi usul ve yasaya aykırı bulunmuştur. (Y2HD, 23.01.2012, E. 2010/15098, K. 2012/849)

Son düzenleme tarihi 18 Nisan 2020 18:31

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.