Boşanmanın eki niteliğinde bulunan manevi tazminat boşanma davası içinde boşanmaya karar verilinceye kadar her aşamada ayrıca harca gerek olmaksızın sözlü veya yazılı şekilde istenebilir- Yargıtay Kararı

Nis 21, 2020 | Boşanmada Maddi ve Manevi Tazminat

Boşanmanın eki niteliğinde bulunan manevi tazminat boşanma davası içinde boşanmaya karar verilinceye kadar her aşamada ayrıca harca gerek olmaksızın sözlü veya yazılı şekilde istenebilir

Boşanmanın eki niteliğinde bulunan maddi ve manevi tazminat (TMK.m. 174/1,2) ile yoksulluk nafakası (TMK.m. 175) boşanma davası içinde boşanmaya karar verilinceye kadar her aşamada ayrıca harca gerek olmaksızın sözlü veya yazılı şekilde istenebilir. Davacı, 3.7.2007 tarihli dilekçesiyle Türk Medeni Kanununun 174.maddesi kapsamında maddi ve manevi tazminat ile Türk Medeni Kanununun 175.maddesi kapsamında yoksulluk nafakası talep etmiştir. Bu istek hakkında olumlu veya olumsuz bir karar verilmesi gerekirken; “usulüne uygun bu konuda bir dava bulunmadığı” gerekçesiyle “karar verilmesine yer olmadığına” şeklinde hüküm kurulması doğru değildir. (Y2HD, 26.04.2010, E. 2009/6849, K. 2010/8224.)

Boşanmanın eki niteliğinde bulunan manevi tazminat boşanma davası içinde boşanmaya karar verilinceye kadar her aşamada ayrıca harca gerek olmaksızın sözlü veya yazılı şekilde istenebilir

Davalı koca, 29.06.2009 havale tarihli dilekçesi ile maddi ve manevi tazminat isteğinde bulunmuştur. Boşanmanın fer’i (eki) niteliğinde olan maddi ve manevi tazminat istemlerinin hüküm verilinceye kadar istenmesi mümkündür. Davalı kocanın bu talepleri hakkında olumlu ya da olumsuz bir karar verilmemesi doğru görülmemiştir. (Y2HD, 22.06.2011, E. 2010/10419, K. 2011/11087)

Boşanmanın eki niteliğinde bulunan manevi tazminat boşanma davası içinde boşanmaya karar verilinceye kadar her aşamada ayrıca harca gerek olmaksızın sözlü veya yazılı şekilde istenebilir

Boşanma davası içinde boşanma ile birlikte istenen boşanmanın fer’i (eki) niteliğinde olan Türk Medeni Kanununun 174. maddesine dayalı maddi ve manevi tazminat istekleri harca tabi değildir, isteğin, karar verilinceye kadar davanın her safhasında yazılı veya sözlü olarak yapılması yeterlidir.

Ancak, hukuki sonuç doğurabilmesi için; sözlü isteklerin duruşma tutanağına geçirilmesi zorunludur. Davalı 24.11. 2009 tarihli dilekçesi ile 20.000 TL. maddi 20.000 TL. manevi tazminata karar verilmesini talep etmiştir. Mahkemece, talep hakkında olumlu ya da olumsuz bir karar vermek gerekirken; bu istekler hakkında usulüne uygun bir karşı dava olmadığından bahisle karar verilmesine yer olmadığına şeklinde hüküm oluşturulması; usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir. (Y2HD, 02.06.2011, E. 2010/8575, K. 2011/9756.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.