Boşanmanın eki niteliğinde bulunan manevi tazminat boşanma davası içinde boşanmaya karar verilinceye kadar her aşamada ayrıca harca gerek olmaksızın sözlü veya yazılı şekilde istenebilir- Yargıtay Kararı

Boşanmanın eki niteliğinde bulunan manevi tazminat boşanma davası içinde boşanmaya karar verilinceye kadar her aşamada ayrıca harca gerek olmaksızın sözlü veya yazılı şekilde istenebilir

Boşanmanın eki niteliğinde bulunan maddi ve manevi tazminat (TMK.m. 174/1,2) ile yoksulluk nafakası (TMK.m. 175) boşanma davası içinde boşanmaya karar verilinceye kadar her aşamada ayrıca harca gerek olmaksızın sözlü veya yazılı şekilde istenebilir. Davacı, 3.7.2007 tarihli dilekçesiyle Türk Medeni Kanununun 174.maddesi kapsamında maddi ve manevi tazminat ile Türk Medeni Kanununun 175.maddesi kapsamında yoksulluk nafakası talep etmiştir. Bu istek hakkında olumlu veya olumsuz bir karar verilmesi gerekirken; “usulüne uygun bu konuda bir dava bulunmadığı” gerekçesiyle “karar verilmesine yer olmadığına” şeklinde hüküm kurulması doğru değildir. (Y2HD, 26.04.2010, E. 2009/6849, K. 2010/8224.)

Boşanmanın eki niteliğinde bulunan manevi tazminat boşanma davası içinde boşanmaya karar verilinceye kadar her aşamada ayrıca harca gerek olmaksızın sözlü veya yazılı şekilde istenebilir

Davalı koca, 29.06.2009 havale tarihli dilekçesi ile maddi ve manevi tazminat isteğinde bulunmuştur. Boşanmanın fer’i (eki) niteliğinde olan maddi ve manevi tazminat istemlerinin hüküm verilinceye kadar istenmesi mümkündür. Davalı kocanın bu talepleri hakkında olumlu ya da olumsuz bir karar verilmemesi doğru görülmemiştir. (Y2HD, 22.06.2011, E. 2010/10419, K. 2011/11087)

Boşanmanın eki niteliğinde bulunan manevi tazminat boşanma davası içinde boşanmaya karar verilinceye kadar her aşamada ayrıca harca gerek olmaksızın sözlü veya yazılı şekilde istenebilir

Boşanma davası içinde boşanma ile birlikte istenen boşanmanın fer’i (eki) niteliğinde olan Türk Medeni Kanununun 174. maddesine dayalı maddi ve manevi tazminat istekleri harca tabi değildir, isteğin, karar verilinceye kadar davanın her safhasında yazılı veya sözlü olarak yapılması yeterlidir.

Ancak, hukuki sonuç doğurabilmesi için; sözlü isteklerin duruşma tutanağına geçirilmesi zorunludur. Davalı 24.11. 2009 tarihli dilekçesi ile 20.000 TL. maddi 20.000 TL. manevi tazminata karar verilmesini talep etmiştir. Mahkemece, talep hakkında olumlu ya da olumsuz bir karar vermek gerekirken; bu istekler hakkında usulüne uygun bir karşı dava olmadığından bahisle karar verilmesine yer olmadığına şeklinde hüküm oluşturulması; usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir. (Y2HD, 02.06.2011, E. 2010/8575, K. 2011/9756.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 21 Nisan 2020 02:21

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.