Boşanmadan sonra kocanın soyadını kullanmasına izin verilmesi konusunda bir talep olmadan hüküm tesis edilemez- Yargıtay Kararı

Boşanmadan sonra kocanın soyadını kullanmasına izin verilmesi konusunda bir talep olmadan hüküm tesis edilemez

Dava, kocanın soyadını taşımaya izin istemine ilişkindir. Görev kamu düzenine ilişkindir. Mahkemece yargılamanın her aşamasında kendiliğinden dikkate alınması gerekir. 4787 Sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanunun 4. maddesi; 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun ikinci kitabından üçüncü kısım hariç olmak üzere (TMKm.l 18-395) kaynaklanan bütün davaların Aile Mahkemesinde bakılacağını hükme bağlamıştır.

Şu halde Aile Mahkemesi kurulmayan yerlerde Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenen Asliye Hukuk Mahkemelerinde davanın Aile Mahkemesi sıfatı ile görülüp karara bağlanması gerekir. (H.G.K. 16.11.2005 tarih ve 2/673-617 sayılı karan) Bu açıklama karşısında; davaya Aile Mahkemesi sıfatıyla bakılması gerekirken, bu husus düşünülmeden Asliye Hukuk Mahkemesi olarak yargılamaya devam edilip, yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykındır. (Y2HD, 16.01.2012, E. 2010/14164, K. 2012/151.)

Boşanmadan sonra kocanın soyadını kullanmasına izin verilmesi konusunda bir talep olmadan hüküm tesis edilemez

Davacı kadının, eşinin soyadını kullanmasına izin verilmesi istemi ile ilgili olarak usulüne göre açılmış ve harcı yatınlmış bir davasının olmadığının anlaşılmasına göre yerinde bulunmayan temyiz isteğinin reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına (Y2HD, 26.01.2012, E. 2011/4013, K. 2012/1388)

Boşanmadan sonra kocanın soyadını kullanmasına izin verilmesi konusunda bir talep olmadan hüküm tesis edilemez

Davacının dava dilekçesinde boşanmadan sonra kocanın soyadını kullanmasına izin verilmesi konusunda bir talebi bulunmadığı halde, yazılı olduğu şekilde hüküm tesisi yanlış olmuştur. (Y2HD, 17.03.2011, E. 2010/3760, K. 2011/4768.)

Boşanmadan sonra kocanın soyadını kullanmasına izin verilmesi konusunda bir talep olmadan hüküm tesis edilemez

Davacı kadın tarafından dava dilekçesinde, kocanın soyadını kullanılmasına izin talebiyle ilgili bir davasının bulunmadığının anlaşılmasına göre yerinde bulunmayan temyiz isteğinin reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına (Y2HD, 26.10.2011, E. 2010/17563, K. 2011/17474.)

Son düzenleme tarihi 18 Nisan 2020 18:40

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.