Boşanmada Mal Paylaşımında Emekli İkramiyesi

Boşanmada Mal Paylaşımında Emekli İkramiyesi

Dava konusu mesken; 24.11.2000 tarihinde alınıştır. Kadının ev hamımı olduğu Evin alınmasında katkısının varlığını ispatlayamadığı anlaşılmaktadır. Dava konusu mesken bu sebeple davalının kişisel malı olup, bu dönemde 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin 186-190 maddelerinde ifadesini bulan mal ayrılığı rejimi gcçcrlidir. üu konudaki talebin reddi gerekir.

Araç hakkındaki talebe gelince: 01.01.2002 tarihinde 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu yürürlüğe girmiş, edinilmiş mallara katılma rejimi yasal mal rejimi olarak kabul edilmiştir.

Yasal mal rejimi boşanma davasının açıldığı tarihte sona ermiştir.

Davalı koca 29.01.2003 tarihinde emekli olmuş, Oyak ve Emekli Sandığı tarafından kendisine toplu (kleme yapılmıştır. Davaya konu araç ise, davalı koca tarafından 15.05.2003 tarihinde alınmış ve 28.05.2003 tarihinde koca adına tescil edilmiştir. Kocanın aracı emekli ikramiyesiyle aldığı hakkındaki savunmasının aksi de kanıtlanmamıştır.

Alınan emekli ikramiyesi edinilmiş mallardandır. Dava konusu araç da edinilmiş malla yani emekli ikramiyesiyle alınmıştır, . Mahkemece; kocaya sosyal yardım kurumunca uygulanan usule göre, ömür boyunca irat bağlanmış olsaydı, mal rejiminin sona erdiği, boşanmanın dava tarihinde, bundan sonraki döneme ait iradın peşin sermayeye çevrilmiş değerinin hesaplanması, aracın ise edinilmiş mallardan kabul edilmesi, tasfiye hesabının bu esaslar çerçevesinde değerlendirilmesi, gerektiğinde bilirkişiden de görüş alınması ve sonucu uyarınca karar verilmesi gerekir.(Yargıtay 2. II D, Tarih ve E. 2006/6845 K. 2006/14701 sayılı)

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
    Generic placeholder image
    Avukat Saim İncekaş
    Avukat Saim İncekaş Avukatlık Ofisi'nde kurucu avukat.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak için üye olabilirsiniz !! Üye olabilmek için tarafımızdan referans kodu almanız gerekmektedir.