Boşanmada Mal Paylaşımında Emekli İkramiyesi

Tem 10, 2019 | Uygulama

Boşanmada Mal Paylaşımında Emekli İkramiyesinden diğer eş hak sahibi olur mu?

Dava konusu mesken; 24.11.2000 tarihinde alınmıştır. Kadının ev hanımı olduğu evin alınmasında katkısının varlığını ispatlayamadığı anlaşılmaktadır. Dava konusu mesken bu sebeple davalının kişisel malı olup, bu dönemde 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin 186-190 maddelerinde ifadesini bulan mal ayrılığı rejimi geçerlidir. Bu konudaki talebin reddi gerekir.

Araç hakkındaki talebe gelince: 01.01.2002 tarihinde 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu yürürlüğe girmiş, edinilmiş mallara katılma rejimi yasal mal rejimi olarak kabul edilmiştir.

Yasal mal rejimi boşanma davasının açıldığı tarihte sona ermiştir.

Davalı koca 29.01.2003 tarihinde emekli olmuş, Oyak ve Emekli Sandığı tarafından kendisine toplu ödeme yapılmıştır. Davaya konu araç ise, davalı koca tarafından 15.05.2003 tarihinde alınmış ve 28.05.2003 tarihinde koca adına tescil edilmiştir. Kocanın aracı emekli ikramiyesiyle aldığı hakkındaki savunmasının aksi de kanıtlanmamıştır.

Alınan emekli ikramiyesi edinilmiş mallardandır. Dava konusu araç da edinilmiş malla yani emekli ikramiyesiyle alınmıştır. Mahkemece; kocaya sosyal yardım kurumunca uygulanan usule göre, ömür boyunca irat bağlanmış olsaydı, mal rejiminin sona erdiği, boşanmanın dava tarihinde, bundan sonraki döneme ait iradın peşin sermayeye çevrilmiş değerinin hesaplanması, aracın ise edinilmiş mallardan kabul edilmesi, tasfiye hesabının bu esaslar çerçevesinde değerlendirilmesi, gerektiğinde bilirkişiden de görüş alınması ve sonucu uyarınca karar verilmesi gerekir.(Yargıtay 2. II D, Tarih ve E. 2006/6845 K. 2006/14701 sayılı)

Emekli ikramiyesinde diğer eşin hak sahibi olabileceği kabul edilir. Ancak bu hakkın hesaplaması şu şekilde yapılacaktır:

“…Emekli ikramiyesi yönünden tarafların temyiz itirazları incelendiğinde; mahkemece, davalının emekli ikramiyesi yönünden emekli olduğu tarihten boşanma davasının açıldığı tarihe kadarki döneme ilişkin olarak PMF tablosu ve TMK’nun 228/2. maddesi göz önünde bulundurularak kişisel mal ve edinilmiş mal olan bölümleri belirlenerek, edinilmiş mal olan bölümünün tasfiye edilerek davacının katılma alacağı hesaplanarak hükmedilmiş ise de; davalı tarafından dava konusu aracın emekli ikramiyesi ile alındığı yönündeki iddiası araştırılmadan emeklilik ikramiyesi yönünden kurulan hükmün doğru olduğundan söz edilemez. Açıklanan bu husus araştırılıp, belirtildikten sonra, aracın emeklilik ikramiyesiyle alındığı anlaşılırsa TMK’nun 228/2. maddesindeki hesaplama yönteminden yararlanılarak kişisel mal ve edinilmiş mal ayırımı yapılmalıdır…” (Y8HD, 09.04.2015, E. 2015/3029, K. 2015/8128)

Adananın en iyi boşanma avukatlarından Avukat Saim İNCEKAŞ; emekli ikramiyesi, OYAK birikimi gibi erkeklerin yıllarca çalışarak elde ettikleri birikimlerini korumak amacıyla mal paylaşımı davasında uzman bir avukat ile ilerlemeleri gerektiğini söylemektedir.

Aile Hukuku ve Boşanma Avukatı Adana- Avukat Saim İNCEKAŞ

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Boşanmada Mal Paylaşımında Emekli İkramiyesi

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank