Aklınıza takılan başka detaylar mı var?

Günlük 10.000'i aşkın ziyaretçisi olan hukuk forumunda sorularınızı gündeme getirebilirsiniz.

HUKUK FORUMU

Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Boşanmada Her İki Tarafın Eşit Kusurlu Olması Mahkeme Kararı

Boşanmada Her İki Tarafın Eşit Kusurlu Olması Mahkeme Kararı

-KARAR-

Yukarıda açık adresi yazılı taraflarla ilgili olarak mahkememizde görülen BOŞANMA, NAFAKA, MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT davasının açık yargılaması sonunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :

Davacı özetle; davalı ile 2000 yılında evlendiklerini ve bu evlilikten müşterek çocuklarının bulunmadığım, aralarında davalıdan kaynaklanan kusurlu hareketlerden dolayı bulunduğundan bahisle boşanmalarına karar verilmesini talep ve dava etmiş, safahatta davacı vekili aynı iddiaları tekrarladıklarım ifade etmiştir.

Davalı vekili iddiaların asılsız olduğundan bahisle davanın reddine karar verilmesini aksi takdirde 300.000.000-TL tedbir maddi tazminata hükmedilmesini savunmuştur.

Tarafların nüfus 27.04.2000 tarihinde evlendikleri ve bu evlilikten müşterek çocuklarının bulunmadığı görülmüştür.

Dava TMK’nın 166/1 maddesi uyarınca şiddetli geçimsizlik nedenine dayalı boşanma talebinden ibaret olup, tarafların iddia ve savunmaları, nüfus ekonomik durumlarına ait araştırmalar, tanık anlatımları ve tüm dosya kapsamına binaen; taraflar arasında çıkan tartışmalarda davalının evlenmeden önce başkasını sevdiğini beyan ettiği, aralarında çıkan tartışmalarda her ikisinin karşılıklı olarak birbirlerine hayvan, pezevenk, bu suretle her ikisi bakımından evlilik birliğinin çekilmez hal aldığı ve devamında gerek taraflar için gerekse toplum için hiçbir yarar kalmadığı anlaşılmış olmakla aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuş, boşanmaya neden olan olaylarda her iki tarafında eşit kusurlu olduğu anlaşılmakla, eşit kusurlu olan davalının maddi ve manevi tazminata müstahak olmadığı göz önünde tutularak bu taleplerinin reddine ve tarafların sosyal ve ekonomik durumlar da göz önünde tutularak davalı lehine tedbir-yoksulluk nafakasına hükmedilmiştir.

HUKUM: Yukarıda gerekçeleri açıklandığı üzere;

1-   Davanın KABULÜ ile; İstanbul ili, … ilçesi, Şirinevler, Cilt No: …, Hane no:…’da nüfusa kayıtlı bulunan … ve …’den olma, … doğumlu DVACI … ile yine aynı yerde nüfusa kayıtlı bulunan … ve …’dan olma, .doğumlu DAVALI …’ın TMK’nın 166/1 maddesi uyarmca şiddetli gçimsizlik nedeni ile BOŞANMALARINA.

2-  Dava tarihinden başlayıp hükmün kesinleşmesine kadar tedbir, hükmün kesinleşmesine müteakip rın sosyal ve ekonomik durumları da nazara alınarak 100,-YTL (kısa karara sehven yazılmamıştır) ayhk nafakanın davacıdan alınıp davalıya ödenmesine.

3-   Boşanmaya neden olan olaylarda her iki tarafında kusurlu olduğu ve yasal şartlar da oluşmadığından davalı yanın maddi ve manevi tazminat taleplerinin reddine.

4-  Davacı tarafından sarf edilen 31,26-YTL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine.

5-   Alınması gereken 11,20-YTL ilam harcından peşin alman harem mahsubu ile irad kaydına.

6-  katlık ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine.

7-   Dair gerekçeli kararm taraflara tebliği edildiği tarihten itibaren 15 günlük yasal süresi içerisinde mahkememize sunulacak temyiz dilekçesi ile Yüksek Yargıtay 2. Hukuk Dairesi nezdinde temyizi kabil olmak üzere verilen karar taraf vekillerinin yüzlerine karşı açıkça okunup anlatıldı.
15.04.2005

Katip

Hakim

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 17 Ocak 2020 21:03

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.