Boşanmada Eşya İadesi Davasına Cevap Nasıl Verilir?

Boşanmada Eşya İadesi Davasına Cevap Dilekçesi

ADANA … ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

(AİLE MAHKEMESİ SIFATI İLE)

DOSYA NO:

DAVALI:

VEKİLİ: Avukat Saim İNCEKAŞ

DAVACI:

VEKİLİ:

KONU: Davaya cevaplarımızın sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR

1. Davacı, mahkemenizin yukarıda belirtilen esasında kayıtlı bulunan eldeki davasıyla, ailesi tarafından alınan ve kendisine ait olan eşyaların kendisine iade edilmesini bu mümkün değilse bedelinin tahsilini talep ederek huzurdaki davayı ikame etmiştir. Davacı eşyaların iadesiyle ilgili bu zaman kadar herhangi bir girişimde bulunmayıp direk iş bu davayı açması kötüniyetli olduğunun göstergesidir. Her ne kadar davacı, dava dilekçesinde belirttiği eşyaların tamamını talep etse de  öncelikle bu eşyalar bazıları davacıya ait olup bazıları da müvekkil tarafından alınmıştır.

2. Davacının senelerce çocuğu olmamış ve müvekkilden sürekli çocuk yapması konusunda ısrarcı olmuştur. Davacı çocukları olur olmaz müvekkili neredeyse her gün aşağılamış, yatağını ayırmış benim sana artık ihtiyacım yok diyerek sürekli hakaretlerde bulunmuştur. Davacı eşinden fiziksel ve psikolojik bir çok şiddete maruz kaldığı kişilik haklarının ve maddi manevi bütünlüğünün saldırıya uğradığı iddia ederek  eşyalarının bazılarını alarak evi terk edip baba evinde yaşamaya başlamış  akabinde de müvekkile, Mahkemenizin 2020/…. Esas sayılı dosyasıyla boşanma davasını açmıştır.

3. Davacı tarafın dava dilekçesinde liste halinde belirttiği söz konusu taşınmaz malların aşağıda belirtildiği şekilde bir kısmı müvekkile bir kısmı da davacıya aittir. Bu sebeple, davacı tarafın söz konusu taşınmaz malların tamamı ile ilgili bir talep hakkı mevcut değildir.

Eşya listesi ve değerleri:

-Salondaki vitrinin içindekiler (Davacıya ait)

-Konsolun içindeki tabaklar (Davacıya ait)

-Yorganlar  (Bazıları müvekkile bazıları davacıya ait)

-8 adet battaniye  (Bazıları müvekkile bazıları davacıya ait)

-Yastık ve pikeler  (Bazıları müvekkile bazıları davacıya ait)

-Sandık esyaları (Davacıya ait)

-Klozet takımı (Davacıya ait)

-2 adet elektrik süpürgesi (Bozulan süpürge makinesi davacıya yeni alınan süpürge makinesi müvekkile ait )

-Evdeki paspaslar (Müvekkile ait )

Evlenmeden önce alınan çeyizler:

-Çamasır makinesi  (Davacıya ait)

-Bulasık makinesi  (Davacıya ait)

-Mini fırın  (Davacıya ait)

-Mikrodalga fırını  (Davacıya ait)

-Tost makinesi  (Davacıya ait)

-Küçük ev aletleri ( Davacıya ait)

-Mutfakta kullanılan tabaklar, tencereler, bardaklar, borcamlar, tepsiler, 2 tane tahta yemek

sofrası, kek kalıpları, fırın tepsileri ( Davacıya ait)

-Ekmek dolabı (Davacıya ait)

-Oturma odası ve mutfak halısı (Müvekkile ait bodro renkli 6m2 halı davacıya ait )

Evlenirken alınanlar:

-Bütün mobilya ve halılar (Müvekkile ait )

-Mutfak masası (Müvekkile ait )

-Buzdolabı (Müvekkile ait )

-Televizyon (Müvekkile ait )

-Günes enerjisi (Müvekkile ait )

-Çok amaçlı dolap (Müvekkile ait )

Eve taşınırken davacının annesi tarafından alınanlar:

-Çocuk odası halısı (Davacıya ait)

-Yatak odası perdesi (Davacıya ait)

-Evdeki no-frost (Davacıya ait)

Yeni eve taşınırken beraber alınanlar:

-Ankastre set (Müvekkile ait )

-Koridor halısı (Müvekkile ait )

-Kombi (Müvekkile ait )

-Salon perdesi (Müvekkile ait )

-Avizeler (Müvekkile ait )

-Katı meyve sıkacagı (Müvekkile ait )

4. Davacı yan eşyalar üzerine ihtiyati tedbir konulmasına karar verilmesi talep edilmiş olup somut olayda ihtiyati tedbir konulmasını gerektirecek şartlar mevcut bulunmadığından, bu talebin reddine karar verilmelidir.

Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle, haksız ve hukuki dayanaktan yoksun davanın reddine karar verilmesini talep etme zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER           : MK, HMK ve ilgili yasal mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER             :

Nüfus kaydı,

Kemalpaşa Asliye Hukuk Mahkemesi 2020/166 E. Sayılı dosya,

Tarafların Ekonomik ve Sosyal Durum araştırması

Eşyaların Faturaları

Fotoğraflar

Davacı ve Davalıya ait SGK dökümü (kurumdan celbi gerekir)

Tanık anlatımları (isim ve adresleri bilahare bildirilecektir.)

Bilirkişi incelemesi

Keşif

Yemin

Davacının delillerine karşı delil ve tanık bildirme hakkımız saklı kalmak kaydı ile her türlü yasal delil

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle haksız ve kötüniyetli olarak açılan davanın reddi ile yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz.

Davalı Vekili

Son düzenleme tarihi 16 Eylül 2020 15:04

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.