Boşanmada Çocuğun Velayeti Hangi Eşe Verilir?

Ağu 1, 2019 | Velayetin Değiştirilmesi

Boşanmada Çocuğun Velayeti Hangi Eşe Verilir?

Hakim, çocuğun velayetini ana veya babaya verirken, çocuğun yaşı, cinsiyeti, karakteri, ana babadan her birinin oturduğu yer ve bulundukları çevre, ekonomik durumları, ahlaki yapıları, ana ve babanın çocuğun gelişmesi üzerindeki etki derecesi, idrak gücüne sahip olan çocuk dinlenmeli ve isteği dikkate alınmalıdır.

Evliliğin sona ermesi çeşitli şekillerde olur. Bunlardan bir tanesi de boşanmadır. Hakim, boşanma kararı ile birlikte şayet varsa çocukların velayeti konusunda da bir karar verilmelidir. Bu husus yasal bir zorunluluktur (TMK md. 336/3).

Velayetin hangi eşe verileceğine karar verilirken asıl olan çocuğun yararı ve mutluluğudur. Velayet konusunda hakimin geniş bir takdir yetkisi vardır. Velayet düzenlemesi yapılırken gerektiğinde uzman bilirkişilerden görüş alınmalıdır.

Anlaşmalı boşanma davasında tarafların velayet konusundaki anlaşmaları hakim tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz. Taraflar arasındaki anlaşmanın çocuğun yararına olması gerekir. Hakim, çocuğun yararına olmayan taraf arasında yapılan anlaşmaları dikkate almaz. Dolayısıyla tarafların ibraz ettiği delillerle yetinmeyip kendiliğinden delil toplar ve karar verir. Velayet konusunda karar vermeden önce bütün deliller toplanmalıdır.

Velayet kamu düzenine ilişkin olduğundan yargılamanın her safhasında delil sunulması mümkündür. Taraflardan her hangi birisinin davayı kabul etmesi tek başına sonuç doğurmaz. Velayet konusunda asıl olan çocuğun üstün yararıdır. Örneğin; sağlık, eğitim, ahlak, yaş ve güvenlik konularında yararı dikkate alınır. Hakim, ana bakım ve şefkatine muhtaç durumda bulunan küçük çocuğun velayetini ciddi engeller bulunmuyorsa anaya verir.

Çocuğun velayeti konusunda karar verilmeden önce, ana ve baba dinlenir. Çocuk idrak gücüne sahip ise çocuk dinlenir. Aile mahkemesi tarafından görevlendirilen uzman görüşüne başvurulur. Deliller toplanır. Hakim tarafların sunduğu deliller ile yetinmeyip kendisi de delil toplayabilir. Nihayetinde çocuğun yararı dikkate alınarak karar verilir.

Velayete ilişkin olan geçici nitelikte verilen arar kararlar hariç olmak üzere velayete ilişkin kararlar kesinleşmedikçe infaz edilemez. Velayetin değiştirilmesine veya kaldırılmasına ilişkin kararlar da kesinleşmedikçe infaz edilemezler. Velayet ek karar ile düzenlenemez. Çocukların birden fazla olması halinde, kardeşleri birbirinden ayırmamaya dikkat etmek gerekir. Örneğin, iki tane çocuk varsa her iki çocuğun velayetini de aynı tarafa vermekte fayda vardır. Bu husus çocukların psikolojisi açısından önemlidir.

Çocukların bazılarının velayetinin anaya bazılarının velayetinin de babaya verilmesi gerekiyorsa, velayetleri ana veya babaya verilen çocukların birbirlerini görebilecekleri ve bir arada bulunabilecekleri şekilde kişisel ilişki kurulması gerekir.

Çocuk vesayet altında ise, öncelikle vesayet kaldırılmalı daha sonra çocuğun velayeti konusunda bir karar verilmelidir. Vesayet kararı kaldırılmadan velayet konusunda bir karar verilemez. Çocuğun korunması için alınan önlemlerde, önlemlerin alınmasına neden olan sebeplerde bir değişiklik meydana gelirse alınan önlemler de bu  yeni durumlara değerlendirilir (TMK md. 351/1).

Alınan önlemler değişen hal ve şartlar dikkate alınarak değiştirilebilir, azaltılabilir, artırılabilir. Çocuğun korunması için alınan velayetin kaldırılması kararı sebep var olduğu sürece devam etmektedir. Şayet velayetin kaldırılması sebebi ortadan kalkmış ise; velayetin geri verilmesine karar verilir (TMK m. 351/2). Velayetin geri verilmesi, kaldırma sebebi ortadan kalkınca kendiliğinden gerçekleşmez.

Küçüklerin bedeni ve fikri gelişimlerini olumsuz etkileyecek yaşantı içerisinde bulunan tarafa velayet verilemez. Örneğin, evlilik birliği devam ederken eşini aldatan daha sonra da bir erkekle kaçan anaya velayet verilemez. Örneğin, fuhuş yapan veya fuhuş yapmaya aracılık eden kişiye velayet hakkı verilemez.

Cezaevinde hükümlü olarak bulunan ve ceza mahkemesi tarafından Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesine göre velayet hakkını kullanmaktan yoksunluğa karar verilmiş olan hükümlü bir kişiye çocuğun velayeti verilemez.

Adana Barosu – Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.