Boşanma Temyiz Dilekçesi

YARGITAY İLGİLİ HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI’ NA

Gönderilmek Üzere

ADANA ( ) AİLE MAHKEMESİ’ NE

DOSYA NO               :

İSTİNAF Dosya No  :

Temyiz Eden

DAVACI /

KARŞI DAVALI      :

VEKİLİ                    : Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana

DAVALI

KARŞI DAVACI     :

VEKİLİ                   :

Talep Konusu       : sayılı dosyasının BOZULMASI dileği ile temyize ilişkin gerekçeli beyanlarımızın sunulması.

TEMYİZ SEBEPLERİ

Sayılı dosyası tarihinde karara çıkmış, karara ilişkin istinaf incelmesi talebimiz ise sayılı ilamıyla reddedilmiştir. Söz konusu istinaf kararını kabul etmiyoruz. Dosyanın bozulması gerekmektedir. Temyiz talebimizin gerekçeleri şunlardır:

Müvekkilim Davacı Karşı Davalı tarafından açılan dava reddedilmiş. Karşı davalı karşı davacı tarafından açılan dava kabul edilerek davalı karşı davacı kusursuz kabul edilmiş. Müvekkilim davacı karşı davalı kusurlu bulunmuştur. Dosya incelendiğinde: müvekkilim karşı davalı kadar karşı davacının da kusurlu olduğu görülecektir. Dosyada mevcut bulunan telefon kayıtları incelendiğinde, bazı görüşmelerin bir saatten fazla ve en az görüşmelerinde 30 dakika civarında ve karşı davalı evde olmadığı iş de olduğu saatlerde telefon görüşmeleri yapmış. Gece geç saatlere kadar da 2-3’e kadar mesajlaşmaları bulunmaktadır. Karşı davacının dövüldüğünü hakarete uğradığını söyleyen in eşi ve karşı davacının babasıdır. eşinin ve karşı davacının babasının beyanları ile karar verilmiştir, verilen karar hatalıdır. Davalı karşı davacı sadakatlı bir eş ve çocuklarına örnek bir anne olamamıştır. Bu durumda olan bir eşin maddi ve manevi tazminat alması mümkün değildir. Dosya incelendiğinde müvekkilim karşı davalının kusursuz olduğu görülecektir.

Tarafların sosyal ve ekonomik durumları göz önüne alındığında takdir edilen maddi ve manevi tazminat miktarı çok fazladır. Tarafların bu dosyada eşit kusurlu kabul edilmeleri gerekmekte olup, karşı davacının maddi ve manevi tazminat alması mümkün değildir. Maddi ve manevi tazminat ve nafaka tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre takdir edilmesi gerekir. Bizim olayımızda müvekkilim karşı davalı askeri ücret ile çalışmakta olup iki çocuk için 500,00 TL nafaka ödemekte ve maddi ve manevi 20,000 TL ödemesine karar verilmiştir. Askeri ücretle geçinmek zorunda olan birisinin bu miktar tazminatı ödemesi mümkün değildir. Dosya içerisindeki ücret pusulası ve Ödeme Planı incelendiğinde karşı davalı müvekkilimin fakirleştiği karşı davacının zenginleştiği görülmektedir. Kararın bozulmasını talep etmekteyiz.

Karşı davacının özürlü kardeşi bulunmakta ve özürlü kardeş ne yaptığını bilmemekte (down sendromlu) olup yanlış ve doğruyu, ayıbı bilmemektedir. Çocuklar iyi ve sağlıklı bir ortamda büyümemektedir. Karşı davacı anne çalışmakta olup, çocuklara anneanne bakmaktadır. Anneannenin bakmakla yükümlü olduğu özürlü bir evladı bulunmaktadır bu nedenle çocukların velayetinin karşı davacı babaya verilmesi gerekmektedir. Kararın bu yönüyle incelenerek bozulmasını talep etmekteyiz.

NETİCE-İ TALEP               : Yukarıda ayrıntılarıyla arz ve izah ettiğimiz nedenlerle ve sayın heyetinizce re ’sen nazara alınacak diğer hususlar ışığında, temyiz talebimizin kabulü ile sayılı kararının belirttiğimiz gerekçelerle BOZULMASINA karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederiz.

VEKİLİ

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana – Boşanma ve Ceza Avukatı

Son düzenleme tarihi 23 Şubat 2020 23:42

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorumları Göster

  • çok iyi

    Cevap vermekten vazgeç

    Bir yorum bırakın

    E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.