Boşanma Sonrası Evlilik İçin İddet Müddetinin Kaldırılması Mahkeme Kararı

Boşanma Sonrası Evlilik İçin İddet Müddetinin Kaldırılması Mahkeme Kararı

-KARAR-

Yukarıda açık ismi yazılı bulunan davacı vekili tarafından açılan İDDET MÜDDETİNİN KALDIRILMASI davasının mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :

Adana davacı vekili boşanma avukatı özetle, eşinden Adana 3.Aile Mahkemesinin … tarih ve …. esas ve … karar sayılı ilamı ile boşandığını, bu kararın ….2006 tarihinde kesinleştiğini, evlenmek istediğinden bahisle iddet müddetinin kaldırılmasını talep ve dava etmiştir.

Nüfus kayıt örneği, boşanma ilamımn kesinleşmiş tasdikli bir sureti ile davacımn hamile olmadığına dair Adana Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinin … .2006 tarih ve … sayılı raporunun dosyasına sunulduğu görülmüştür.

Dava; TMK’nun 132.md uyarınca iddet müddetinin kaldırılması talebinden ibaret olup dosyaya ibraz olunan nüfus kayıt örneği, boşanma ilamının kesinleşmiş tasdikli bir sureti ve özellikle Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinin davacının hamile olmadığı yönündeki raporuna binaen talebin haklı ve yerinde olduğu görülmekle aşağıdaki şekilde davanın kabulüne karar verilmesi gerekmiştir.

HÜKÜM : Yukarıda açıklandığı üzere;

1- Davanın KABULÜ ile, … ili, …ilçesi, Cilt no:…, Hane no:…’de nüfusa kayıtlı bulunan … ve ../den olma, … doğumlu DAVACI ../m TMK’nun 132. maddesi uyarınca İDDET MÜDDETİNİN KALDIRILMASINA.

2- Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına.

3- Davacının yaptığı masrafların üzerinde bırakılmasına dair Yargıtay yolu açık olmak üzere verilen karar davacının yüzüne karşı açıkça okunup anlatıldı. 04.05.2006

Katip

Hakim

Yorumlar (1)

eşim beni aldatıyor elimde ses kaydı esimin resmi ve mesajlar var elimde kanıtlar bunlar.bosanma davası açtığımda avukat masrafını benmi karşılarım.bana bilgi verirseniz sevinirim tesekkurler

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.