Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Kanunumuzun kabul ettiği boşanma sebepleri özel ve genel boşanma nedenleri olarak iki ana başlık altında toplanmaktadır.

Medeni Kanun’un aileyi ele alan ikinci kitabında çiftlerin hukuken hangi nedenlere dayanarak boşanabileceği ele alınmıştır.Belirtmek gerekir ki aşağıda yer alan boşanma nedenlerinden herhangi birisini elinde tutan eş mahkemeden ister “ayrılık” ister ise “boşanma” talebinde bulunabilir.

Adana Boşanma Avukatı – Av. Saim İncekaş tarafından incelenen boşanma sebeplerini, boşanma nedenlerini ve sonuçlarını başlıklar halinde inceleyelim:

Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Medeni Kanunumuzda yer alan boşanma sebepleri aşağıda başlıklar halinde sıralanmıştır. Başlıklara tıklayarak ilgili boşanma sebebi hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

1- )  Zina , Aldatma ve Sadakatsizlik Nedeniyle Boşanma

2- ) Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış

3- )  Suç işleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme

4- ) Terk (Ortak Konutu Terk) Nedeniyle Boşanma

5- ) Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanma

6- ) Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması (Şiddetli Geçimsizlik) Sebebiyle Boşanma

Genel Boşanma Sebebi Ne Demektir?

Özel boşanma sebeplerinden olan zina, hayata kast, pek kötü, davranış veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk ve nihayet akıl hastalığı dışında da eşler arasında geçimsizliğe neden olabilecek bir çok sebep olabilir. İşte bunlar genel boşanma sebepleridir.(TMK, md 166) Eşler arasında geçimsizlik yaratan hadiseler çok çeşitli olduğundan bunların sayılmasına imkan yoktur.

Bir aile için katlanılmaz, çekilmez nitelikteki olay, bir başka aile için katlanılabilen olağan bir gelişme sayılabilir. Bu nedenle, hangi olayın ya da olayların evlilik birliğini temelden sarsıcı nitelikte bulunduğunu hâkim belirler.

Türk Medenî Kanununun 166. maddesinde (eski Kanun 134) yer alan genel esas hakime hukuk yaratması ve takdir hakkını kullanması için geniş bir serbesti vermektedir.

İleri sürülen bir olayın gerçekten evlilik birliğini temelden sarsıp sarmadığını belirleyen hakim, olayın özelliklerine ve oluş biçimine; eşlerin kültürel ve sosyal durumlarına, eğitim durumlarına; parasal durumlarına; toplum içinde sahip oldukları ün, saygınlık ve pozisyona; eşlerin birbirleri ve çocukları ile olan ilişkilerine; yaşadıkları çevrenin özelliklerine; yöresel gelenek ve düşüncelere; toplumun değer yargılarına bakıp ona göre bir sonuca varacak, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığına vicdanen kanaat getirirse boşanmaya hükmedecektir.

Evliliğin Temelinden Sarsılması Ne Demektir?

Evlilik birliğinin sadece sarsılmış olması boşanma için yeterli değildir. Evlilik birliğinin köklü bir şekilde sarsılması ve evliliğin devamının artık, imkansız olmalı yani evlilik birliğinin eşlerden devam isteğinde bulunmalarının beklenemeyeceği derecede sarsılması gereklidir.

Özel Boşanma Sebebi Değerlendirilmeden Genel Boşanma Sebebine Dayalı Karar Verilemez

Davalı-karşı davacı kadın “karşı Boşanma” davasında birden çok hukuki sebebe dayanarak öncelikle Türk Medeni Kanunu m.161 (zina hukuksal sebebine dayalı) olmadığı takdirde, Türk Medeni Kanunu m. 166/1 (evlilik birliğinin temelden sarsılması hukuki sebebine dayalı) Boşanma isteminde bulunmuştur. Öncelikle özel Boşanma sebebine dayalı olarak açılan Boşanma davasında, özel Boşanma sebebi değerlendirilmeden, genel Boşanma sebebine (TMK m. 166/1) dayalı olarak karar verilmesi mümkün değildir.( 2017/1472 E.  ,  2017/14931 K. )

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 8 Haziran 2020 08:52

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.