Boşanma Nedeniyle Mal Paylaşımı Dava Dilekçesi

Şub 7, 2020 | Dilekçeler

Boşanma Nedeniyle Mal Paylaşımı Dava Dilekçesi

                                                                                                           İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR

X NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DAVACI               :

 

VEKİLLERİ          :

DAVALI                :

 

KONU                    :Mal rejiminin tasfiyesinden kaynaklanan katılma alacağı davasıdır.

 

HARCA ESAS

BEDEL                  :5.000,000-TL(Bilirkişi incelemesi neticesinde  ortaya çıkacak gerçek değerle  ilgili fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla)

                            

AÇIKLAMALAR:

1-Müvekkil davacı ile davalı taraf 03/12/2005 tarihinde evlenmişler,  03/06/2016 tarihinde tarafımızca ikame edilen şiddetli geçimsizlik nedenine dayalı boşanma davası  sonucunda,   13. Aile Mahkemesi’nin 16/03/2017 tarihli 2016/39i0 e. 2017/200 k. sayılı kararı ile  tarafların boşanmalarına karar vermiştir.(EK-1 Boşanma İlamı )Bu karar davalı taraf istinaf kanun yaluna başvurulmuş , İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi’nin 2017/1468 e. 2017/2378 k. sayılı KESİN kararı ile kesinleşmiştir.

2-Evlilik birliği sırasında edinilmiş bulunan taşınmaz ve araç davalı koca adına kayıtlı olup , taşınmaz ve araç bilgileri aşağıdadır.

İli İlçesi nolu bağımsız bölüm ile

-……………plakalı Transit Ford 2004 model   marka araç ,

davalı adına kayıtlıdır.

3-Sözleşme ile başka bir mal rejimi seçilmediğinden,mal rejiminin  sona erdiği boşanma davasının açıldığı  03/06/2016 tarihine kadar  yasal edinilmiş mallara katılma  rejimi geçerlidir.Taraflar 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu yürürlüğe girdikten sonra evlenmişler ve bu tarihten sonra  malvarlığı edinmişlerdir. Buna göre  dava konusu edilen malvarlıkları , taraflar arasında “edinilmiş mallara katılma rejiminin ” geçerli olduğu dönemde  kazanılmış bulunmaktadır.Evlilik içinde 01.01.2002 tarihi sonrası eşlerden biri adına edinilen malvarlığı  üzerinde diğer eşin  yasadan kaynaklanan  artık değerin yarısı oranında  katılma alacağı  istme imkanı bulunmaktadır.( TMK’nın 231,236/1m.)Bu nedenle dava konusu malvarlıkları  M.K.md 219 ve MK md. 222/son gereği davalının EDİNİLMİŞ MALI olup , yasa gereği  tasfiye sırasında  mevcut edinilmiş mallar ,tasfiye anındaki  (tasfiye anı karar tarihidir,karara en yakın tarih) sürüm değeri ile hesapta dikkate alınmalıdır.

4-Katılma alacaklarının gerçek  miktarının hesaplanabilmesi için dava konusu taşınmazın ve aracın  değerinin belirlenmesi ve bunun için de  bilirkişi incelemesine ihtiyaç vardır.Bu nedenlerle anılan alacaklarımızın gerçek miktarlarını  şuanda belirlememiz mümkün değildir. Şu anda dava değerini geçici olarak  harca esas alınmak üzere  belirlemiş bulunmaktayız. Yapılacak araştırma ve bilirkişi incelemelerinden sonra ortaya çıkacak gerçek alacak miktarımızı  talep etme hakkımızı saklı tutmaktayız.

5-Yukarıda izah edilen nedenlerle müvekkil lehine hükmedilecek katılma alacağı hakkının davalı tarafından  taşınır ve taşınmazların 3. kişilere  devredilmesi suretiyle  ihlal edilmesini önlemek amacı ile ;yukarıda belirtmiş olduğumuz  taşınmaz hakkında tapu kaydı ve araç için trafik tescil kayıtları üzerine  üçüncü  kişilere devredilmesine engel olacak mahiyette ihtiyati tedbir konulması gerekmektedir.

HUKUKİ NEDENLER:TMK,HMK,TBK ve ilgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER:Karşı tarafın  sunacağı delillere  ve ortaya çıkacak  yeni vakıalara  karşı delil sunma  hakkımız saklı kalmak üzere;

 1-Aile Mahkemesi’nin                     tarihli       e.           k. sayılı kararı  ve dosya  münderecatı

2-Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi’nin            k. sayılı kararı ve dosya münderecatı

3-Tapu kayıtları

4-Araç kayıtları

5-Tanık beyanları(isim ve adresleri bilahare bildirilecektir.)

6-Keşif ve bilirkişi incelemesi

7-Yemin

8-Sair yasal deliller

NETİCE VE TALEP  :Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle  (tüm fazlaya dair talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik )

1-)İhtiyati tedbir talebimizin kabulü ile ; ………………………. bağımsız bölüm  olan taşınmazın tapu kaydı üzerine üçüncü kişilere devrini engelleyecek mahiyette   ihtiyati tedbir konulmasına , Plakalı Ford    marka  aracın trafik tescil kayıtları üzerine  üçüncü kişilere devrini engelleyecek mahiyette  ihtiyati tedbir konulmasına ,

2-)Davamızın kabulü ile;

 TMK 218-241 maddeleri hükümlerine göre tarafların mal rejiminin tasfiyesi ile davacı müvekkil lehine Tasfiye sonucunda  hesaplanacak -fazlaya dair  talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla- şimdilik 5.000,00-TL katılma alacağının dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte  davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Tüm fazlaya dair talep ve dava hakkımızın saklı tutulmasına,

Yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini bilvekale saygı ile arz ve talep ederiz. tarih

DAVACI VEKİLLERİ

Etiketler:

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

Kategoriler

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.