Boşanma Kararının Tanınması ve Tenfizi Davasında Boşanma Kararı Verilemez – Yargıtay Kararı: Y2HD, 18.01.2018, E. 2017/25, K. 2018/782

Boşanma Kararının Tanınması ve Tenfizi Davasında Boşanma Kararı Verilemez – Yargıtay Kararı

“Davacı Hamm Sulh Mahkemesinin 32 F 303/13 sayılı karan ile boşandıklarını, kararın 07.01.2014 tarihinde kesinleştiğini belirterek yabancı mahkeme ilanımın tanınması ve tenfizine karar verilmesini talep etmiştir. Mahkemece; hükmün 2. maddesinde aynen “Almanya Hamm Sulh (Aile) Mahkemesinin 15.09.2014 tarih ve 32 F 503/13 sayılı 07.11.2015 kesinleşme tarihli kararın boşanmaya ilişkin kısmının TENFİZİNE“,3. maddesinde ise “Zonguldak İli Merkez Çukurören köyü Cilt No:25 Hane No:55, BSNıl’de nüfusa kayıtlı 25415618114 T.C Kimlik nolu Hayrullah ve Yeter kızı 28.03.1981 Zonguldak doğumlu Serpil Çerçi ile aynı yerde BSN 94 de nüfusa kayıtlı 25583612518 TC Kimlik nolu Zekeriya ve Salime oğlu 30.07.1977 Almanya doğumlu Sait Çerçi’nin boşanmalanna “şeklinde hüküm kurulmuştur”. Dava mahkemenin de kabulünde olduğu üzere yabancı mahkeme kararının tanınması ve tenfizi istemine ilişkindir. Mahkemece sadece tanınması ve tenfizi talep edilen Hamm Sulh
Mahkemesinin 32 F 503/13 sayılı boşanma kararının tanınması ve tenfizi konusunda bir karar verilmesi gerekirken, açılmış bir boşanma davası var gibi tarafların boşanmalarına da karar verilmesi doğru olmamıştır.

Mahkeme mevcut olmayan bir dava hakkında karar veremez. O halde mahkemece sadece tanınması ve tenfizi talep edilen
yabancı mahkemenin ilamının tanınması ve tenfizi konusunda bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir.” Y2HD, 18.01.2018, E. 2017/25, K. 2018/782

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 15:04

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.