Boşanma kararı verilirken çocuk ile olan kişisel ilişki de düzenlenmelidir- Yargıtay Kararı

Boşanma kararı verilirken çocuk ile olan kişisel ilişki de düzenlenmelidir

Velayet davalı anneye verilen müşterek çocukla, davacı baba arasında kişisel ilişki düzenlemesi yapılması gerekirken (TMK. md. 182/1-2); bu konuda bir düzenleme yapılmamış olması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir. (Y2HD, 18.07.2011, E. 2010/11727, K. 2011/12480.)

Boşanma kararı verilirken çocuk ile olan kişisel ilişki de düzenlenmelidir

Velayeti babaya verilen küçük ile anne arasında kişisel ilişki kurulmaması (TMK. md.323) doğru görülmemiştir. (Y2HD, 09.05.2011, E. 2010/18571, K. 2011/7911.)

Boşanma kararı verilirken çocuk ile olan kişisel ilişki de düzenlenmelidir

Davalı kocanın ortak çocukla kişisel ilişki kurmasına engel olacak nitelikte çocuğa karşı olumsuz bir tutumu bulunmamaktadır. Bu nedenle, gerektiğinde bir uzman görüşüne de başvurmak suretiyle çocukla baba arasında uygun süreli kişisel ilişkiye (TMK.m.323) karar vermek gerekirken; bu konuda yazılı şekilde karar verilmesi isabetsiz olup; bozmayı gerektirmiştir. (Y2HD, 26.09.2011, E. 2010/12514, K. 2011/14001.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 21 Nisan 2020 14:38

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.