Boşanma kararı temyiz edilmeyerek kesinleşmişse davacının mal rejimi tasfiyesine yönelik davası da görülebilir hale gelmiş sayılır- Yargıtay Kararı

Boşanma kararı temyiz edilmeyerek kesinleşmişse davacının mal rejimi tasfiyesine yönelik davası da görülebilir hale gelmiş sayılır

Dava dilekçesiyle birlikte alman başvurma harcı bu dilekçede yer alan bütün istemleri kapsar.

Davalı-davacı kadının boşanma davasının eki niteliğinde olmayan ziynet, ev eşyası, düğünde takılan nakit para, müşterek konuta katkısı karşılığı tazminat istemine ilişkin istemler nispi harca tabidir.

Bu amaçla bu istemlerin ауrı ауrı dava değerleri açıklattırılıp, nispi peşin harcının tamamlattmlması (Harçlar Kanunun md.30-32); harç tamamlandığı takdirde boşanma hükmünün temyiz edilmeksizin kesinleştiği ve mal rejimine ilişkin davanın dinlenebilir hale geldiği gözetilerek tüm deliller değerlendirilip bir karar verilmesi gerekirken; ziynet ve ev eşyaları talebi ve mal rejimi tasfiyesi istemleri konusunda yazılı şekilde karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi; düğünde takıldığı söylenen para ile ilgili olarak da olumlu ya da olumsuz bir karar verilmemesi doğru görülmemiştir. (Y2HD, 03.03.2011, E. 2010/21648, K. 2011/3711.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 24 Mayıs 2020 10:09

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.