Boşanma Kararı Sonrası 300 Gün İçerisinde Dünyaya Gelen Çocuğun Velayeti Askıdadır

Haz 7, 2020 | Genel Yazılar

Boşanma Kararı Sonrası 300 Gün İçerisinde Dünyaya Gelen Çocuğun Velayeti Askıdadır

  • Boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren 300 gün içerisinde dünyaya gelen çocuk bilindiği üzere evlilik içerisinde meydana gelmiş sayılır.
  • Bu durumda çocuğun velayeti askıdadır ve velayet tesisiyle ilgili mahkemenin bir karar vermesi gerekir.
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı-davacı tarafından, velayet, kişisel ilişki, iştirak nafakası ve vekalet ücreti yönünden temyiz edilerek; temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması istenilmekle; duruşma için belirlenen 9.2.2016 günü temyiz eden davalı-davacı geldi. Vekili gelmedi. Karşı taraf davacı-davalı ve vekili gelmedi. Gelenin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
 
KARAR : 1- )Velayete dair uyuşmazlıklar kamu düzenine dair olup her yönün hakim tarafından kendiliğinden dikkate alınması gerekir. Taraflar 10.9.2014 tarihinde kesinleşen ilamla boşanmışlar, müşterek çocuk 25.3.2015 tarihinde doğmuştur. Evlilik birliğinin sona ermesinden itibaren üç yüz gün içinde doğan çocuk evlilik birliği içinde doğmuş sayılır. Bu durumda müşterek çocuk velayeti askıda kalmıştır. Mahkemece öncelikle çocuğun velayeti konusunda düzenleme yapması gerekirken, bu yönün gözetilmemesi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.
 
2- )Davacı-davalı kadın babalık davası ile birlikte müşterek çocuk için tedbir ve iştirak nafakası talebinde bulunmuştur. Tedbir ve iştirak nafaksı talebi yıllık nafaka miktarı üzerinden nisbi harca tabidir. Başvuru harcı bu talebide kapsar. Mahkemce davacı-davalı kadına bu talebi ile ilgili harcı tamamlaması için süre verilmesi ( Harçlar Kanunu 30 ve 32. m. ) ve sonucu uyarınca karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamıştır.
 
3- )Davacı-davalı kadın tarafından açılan babalık davası reddedildiğine göre, bu dava yönünden davalı-davacı yararına Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca vekalet ücreti takdiri gerekirken, bu yönün gözetilmemesi de doğru değildir.
 
SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarda gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, bozma sebebine göre kişisel ilişkiye yönelik temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının istenmesi halinde yatırana iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 09.02.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. (
T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2015/21193 K. 2016/2044 T. 9.2.2016)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

Kategoriler

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.