Boşanma Kanunu Hangisidir?

Boşanma, 01.01.2001 tarihinde yürürlüğe giren 22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun “Aile Hukuku” isimli ikinci kitabının ikinci Bölümünde sebepleri, genel olarak sonuçları ve yargılama usulü hükümleri olarak düzenlenmiştir.

Öncelikle kısaca “aile” kavramından bahsetmek gerekirse temel hüküm 18.10.1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 41’inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinin ilk tümcesinde: “Aile, Türk toplumunun temelidir.” şeklinde yer almaktadır. Bu hüküm, sosyolojik olguyu toplumumuz açısından kesin bir ifadeyle dile getirmektedir.

Ailenin Türk Kültüründeki önemi yadsınamaz. Adana boşanma avukatlarından Saim İNCEKAŞ Türk Medeni Kanunu’nun bu nedenle aileyi fazlasıyla koruduğunu belirtmektedir.

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.