Boşanma, Evliliğin İptali veya Mal Ayrılığı Rejimine Geçişte Yetkili Mahkemeler

Boşanma, Evliliğin İptali veya Mal Ayrılığı Rejimine Geçişte Yetkili Mahkemeler

Boşanmaya, evliliğin iptaline veya hakim tarafından mal ayrılığına karar verilmesi durumlarında, bu davalarda yetkili olan mahkeme, mal rejiminin tasfiyesi davalarında da yetkili bulunmaktadır.

TMK nun 168. maddesine göre: “Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.” Yine TMK nun 160. maddesinde de: “Evlenmenin butlanı davasında yetki ve yargılama usulü bakımından boşanmaya ilişkin hükümler uygulanır.” hükmü konulmuştur.

Boşanma ve evliliğin iptaline karar vermeğe yetkili olan mahkemeler, bu sebeplerle sona eren mal rejimlerinin tasfiyelerinde de yetkili bulunmaktadırlar. Onun içindir ki; boşanma ya da evliliğin iptali nedeniyle tasfiyesi yapılacak olan mal rejimleriyle ilgili davalarda; eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesi yetkili
bulunmaktadır.

Ancak; hakim tarafından mal ayrılığına karar verilmesi sebebiyle bir mal rejimi tasfiyesi yapılacaksa, bu davada yetkili mahkeme, eşlerden herhangi birinin yerleşim yeri mahkemesidir.

Bu yetki kesin olmadığından, ancak tarafların itirazı üzerine mahkemece göz önüne alınabilir.

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.