Boşanma Eşya Alacağı Dava Dilekçesi

Boşanma Eşya Alacağı Dava Dilekçesi

NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI:


DAVALI:

DAVANIN DAYANDIĞI
VAKIALAR                      :

  • Davalı eşim ile X tarihinde evlendik. Bu evliliğimizden X doğumlu X ile X doğumlu X adlı iki çocuğumuz dünyaya gelmiştir. (Ekli belge: 1)
  • Davalı ile aramızda oluşan geçimsizlik sebebiyle yaklaşık iki aydır baba evimde yaşamaktayım. Davalının gece yarısı evden kovması sebebiyle yanımda götürme fırsatı elde edemediğim dava konusu olan eşyalarım halen davalının yaşamakta olduğu ortak konutta kalmış bulunmaktadır. (Ekli belge: 2)
  • Davalı yanında kalan eşyalar aşağıda gösterilmiştir;

-1 adet K marka kürk manto……………… 3.000 TL

-6 adet L marka bluz………………………. 500 TL

-1 adet A marka X Ekran Renkli Televizyon..2.000 TL
-1 adet B marka otomatik çamaşır makinesi.. .2.000 TL

-3 adet masa örtüsü………………………….. 500 TL

-1 adet C marka bulaşık makinesi…….. 2.000 TL

Dava konusu eşyalarımın aynen bulunmadığı takdirde bedeli olan X TL’nin davalıdan alınmasına karar verilmesi için dava açma zorunluluğu doğmuş bulunmaktadır.

DELİLLER                                 : Nüfus aile kayıt tablosu, tanık anlatımı.

HUKUKİ SEBEPLER : 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun m. 4, TMK m. 226 f. I.

TALEP SONUCU                      : Yukarıda açıkladığımız sebeplerle davanın kabulü ile dava konusu eşyalarımın aynen bulunmadığı takdirde bedeli olan TL’nin yasal faizi ile davalıdan alınmasına karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim. tarih

Davacı Vekili
Av.

EKLİ BELGELER:

(HMK md 121)

  • Nüfus aile kayıt tablosu
  • Tanık listesi
  • (Vekil varsa) Noter tarafından onaylanan ya da düzenlenen vekâletname
    aslı veya avukat tarafmdan onaylanmış aslına uygun örneği (HMK md 76 f. I)

Son düzenleme tarihi 24 Şubat 2020 17:15

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.