Boşanma davasıyla ilgili olarak yüklenilen kusurlu davranışlar velayet görevini üstlenmesine engel bir durum oluşturmayabilir- Yargıtay Kararı

Boşanma davasıyla ilgili olarak yüklenilen kusurlu davranışlar velayet görevini üstlenmesine engel bir durum oluşturmayabilir

Toplanan delillerden tarafların ortak çocuğu 1993 doğumlu Asya ile 1998 doğumlu Tanya’mn yargılama sırasında ve halen anne yanında kaldıkları, alman uzman raporunda anne yanında kalmaları ve velayetlerinin anneye verilmesinin uygun olacağı bildirilmiştir.

Davalı-davacı kadnın velayet hak ve göreviyle bağdaşmayan çocuklarına yönelik olumsuz bir davranışı kanıtlanamamıştır. Kadına boşanma davasıyla ilgili olarak yüklenilen kusurlu davranışlar, annenin velayet görevini üstlenmesine engel bir durum oluşturmamaktadır.

Çocuklar, uzmana bildirdikleri görüşlerinde annenin velayetini istemişlerdir. “Çocuk Haklarına İlişkin Avrupa Sözleşmesi”nin 3
ve 6 ile “Birleşmiş Milletler Çocuk Haklan Sözleşmesi”nin 12. maddesine göre, çocuğun yüksek çıkarına açıkça aykırı olmadığı takdirde, çocukları ilgilendiren davalarda idrak çağındaki çocuğun görüşüne değer verilmesi gerekir. Açıklanan nedenlerle, velayete tabi çocuklar Asya ve Tanya’mn velayetinin davalı-davacı anneye verilmesi gerekirken, yazılı şekilde babaya verilmesi isabetsiz olup; bozmayı gerektirmiştir. (Y2HD, 07.06.2011, E. 2010/14540, K. 2011/9974.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 23 Nisan 2020 01:10

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.