Boşanma Davasının Reddine Dair Mahkeme Kararı Örneği

Haz 21, 2020 | Boşanma Davası Makaleleri

İki Tarafın Da Boşanmak İstemesine Rağmen Reddedilen Bir Boşanma Davası Mahkeme Kararı Örneği

  • Boşanma davaları çok hassas bir kanun altyapısına sahiptir. Öyle ki iki taraf boşanmak istese dahi boşanma sebebinin yeterli görülmemesi durumunda Mahkeme tarafından boşanma davasının reddine karar verilebilir.
  • Aile hukuku ve boşanma avukatı Saim İNCEKAŞ’ın boşanma davasının reddine dair paylaştığı örnek bir mahkeme kararı aşağıdaki gibidir.

T.C.
ADANA
2. AİLE MAHKEMESİ
K A R A R
ESAS NO : X
KARAR NO : X

HAKİM : X
KATİP : X

DAVACI : X
T.C. KİMLİK NO : X
DOĞUM YERİ : X
DOĞUM TARİHİ : X
BABA ADI :X
ANA ADI : X
NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU YER : X
VEKİLİ : X
DAVALI : x
T.C. KİMLİK NO : X
DOĞUM YERİ : ADANA
DOĞUM TARİHİ : X
BABA ADI : X
ANA ADI : X
NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU YER : X
VEKİLİ : X
DAVA : Boşanma
DAVA TARİHİ : X
KARAR TARİHİ : X
KARAR YAZMA TARİHİ: X
Yukarıda tarafları yazılı bulunan davada mahkememizce dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili tarafından mahkememize verilen dava dilekçesi ile, tarafların evli olduklarını, bu evliliklerinden müşterek üç çocuklarının bulunduğunu, taraflar arasında sevgi ve saygının ortadan kalktığını, birbirlerini onarılamaz şekilde kırar duruma geldiklerini, davalının tam bir internet bağımlısı olduğunu, internetin başından ayrılamadığından yapması gereken normal ev işlerini dahi yapmadığını, bu nedenle tarafların boşanmalarına, müşterek çocukların velayetinin anneye verilmesine, çocuklar için uygun miktarda iştirak nafakasına hükmedilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davacı vekili duruşmadaki beyanında, davanın kabulüne, karşı tarafın nafaka ve tazminat taleplerinin reddine karar verilmesini, çocuklar için makul iştirak nafakasının kabul edilebilir olduğunu beyan etmiştir.

Davalı vekili duruşmadaki beyanında, boşanmaya karar verilmesini, müşterek çocukların velayetinin davalıya verilmesini, müşterek çocuklar ile davalı için uygun görülecek nafakaya hükmedilmesini talep etmiştir.

Tarafların mali ve içtimai durumlarına ilişkin cevabı yazılar incelenmiş, davacı ile davalı tanıkları dinlenmişler, nüfus aile kayıt tablosunun celp ve incelenmesinden, tarafların 23/11/1998 tarihinde evlendikleri ve bu evliliklerinden 1996 doğumlu Halil, 1998 doğumlu İbrahim ve 2000 doğumlu Emir adında müşterek üç çocuklarının bulunduğu görülmüş, psikolog Süleyman Doluel tarafından düzenlenen 11/11/2014 tarihli sosyal inceleme raporu incelenmiştir.

Dinlenen davacı tanıkları özetle beyanlarında, tarafların evlilikleri konusunda bilgilerinin olmadığını, karı koca kavgalarına şahit olmadıklarını beyan etmişlerdir.

Dinlenen davalı tanıkları özetle beyanlarında, tarafların gayet iyi anlaştıklarını, herhangi bir sorunlarının olmadığını beyan etmişlerdir.

Dosyadaki tüm delillerin değerlendirilmesi neticesinde; tarafların 1998 tarihinde evlendikleri, bu evliliklerinden müşterek üç çocuklarının bulunduğu, davacının davalı aleyhine boşanma davası açtığı, TMK 166/1,2 maddesi uyarınca boşanma kararı verilebilmesi için evlilik birliğinin ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek şekilde temelinden sarsıldığının sabit olması gerektiği, oysa dinlenen davacı tanıklarının sözlerinin bir kısmı TMK 166/1 maddesinde yer alan temelinden sarsılma durumunu kabule elverişli olmayan beyanlar olup, bir kısmı ise sebep ve sahiki açıklanmayan inandırıcı olmaktan uzak izahlardan ibaret olmakla, davacının davasının reddine karar verilmiş, müşterek çocuklar ve davalı kadın yararına; tarafların saptanan mali ve içtimai durumları, paranın alım gücü, hakkaniyet ilkesi dikkate alınarak, müşterek çocuklar İbrahim ve Emir yararına dava tarihinden itibaren ayrı ayrı aylık 200 TL tedbir nafakasının karar kesinleşinceye kadar davacıdan tahsili ile davalıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine, müşterek çocuk Halil yararına dava tarihinden reşit olma tarihi olan 07/12/2014 tarihine kadar aylık 200 TL tedbir nafakasının davacıdan tahsili ile davalı tarafa verilmesine, davalı kadın yararına dava tarihinden itibaren karar kesinleşinceye kadar aylık 150 TL tedbir nafakasının davacıdan tahsili ile davalı tarafa verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM : Açıklanan Nedenlerle;
1- Davacının davasının reddine,
2- Müşterek çocuklar İbrahim ve Emir yararına dava tarihinden itibaren ayrı ayrı aylık 200 TL tedbir nafakasının karar kesinleşinceye kadar davacıdan tahsili ile davalıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine,
3- Müşterek çocuk Halil yararına dava tarihinden reşit olma tarihi olan 07/12/2014 tarihine kadar aylık 200 TL tedbir nafakasının davacıdan tahsili ile davalı tarafa verilmesine,
4-Davalı kadın yararına dava tarihinden itibaren karar kesinleşinceye kadar aylık 150 TL tedbir nafakasının davacıdan tahsili ile davalı tarafa verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine,

5-Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına,
6-Harç peşin alındığından ayrıca alınmasına yer olmadığına,
7-Hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Ücret Tarifesi gereğince davalı vekili için taktir edilen 1.500 TL vekalet ücretinin davacıdan tahsili ile davalıya verilmesine,

8-Fazla yatan giden avansı var ise karar kesinleştikten sonra talep sahibine elektronik ortamda, hesap numarası var ise bu numara üzerinden, yok ise ise masrafı kalan paradan karşılanmak suretiyle PTT aracılığıyla adreste ödemeli olarak gönderilmesine.
İş bu kararın, kararın tebliğinden itibaren taraflarca iki hafta içerisinde temyiz edilebileceğine, temyiz merciinin Yargıtay ilgili Hukuk Dairesi olduğuna, temyiz başvurusunun, Hakim havaleli bir dilekçe ile gerekli harç ve giderlerinin karşılanarak Mahkememize veya en yakın Aile Mahkemesine yada bu sıfatla görev yapan mahkemeye yapılabileceğine, dair yasa yolu açık olmak üzere verilen karar taraf vekillerinin yüzüne karşı açıkça okunup usulen anlatıldı.


Katip X

Hakim X

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.