Aklınıza takılan başka detaylar mı var?

Günlük 10.000'i aşkın ziyaretçisi olan hukuk forumunda sorularınızı gündeme getirebilirsiniz.

HUKUK FORUMU

Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Boşanma davasının ıslah yoluyla yabancı boşanma ilamının tanınması veya tenfizine dönüştürülmesi mümkündür- Yargıtay Kararı

Boşanma davasının ıslah yoluyla yabancı boşanma ilamının tanınması veya tenfizine dönüştürülmesi mümkündür

Davacı vekili, dava dilekçesinde; müvekkili ile davalının Almanya’da boşandıklarını belirterek, Alman mahkemesince verilen boşanma kararının tanınmasına ve tenfizine karar verilmesini istemiş, bu istekle beraber, çocuklarıyla kişisel ilişki tesisine, lehine dava dilekçesinde belirttiği miktarlarda tedbir ve yoksulluk nafakasına, maddi ve manevi tazminata hükmedilmesini de talep etmiş; 18.4.2006 tarihli oturumda ise, davayı; boşanma davası olarak ıslah ettiklerini, evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle boşanmalarına karar verilmesini talep etmiş, diğer taleplerinin zaten dava dilekçesinde yer aldığını bildirmiştir.

Mahkemece; “taraflar arasında boşanmanın bütün sonuçları bakımından bir uzlaşma olmadığı gibi, tenfiz davasının ıslah yoluyla
boşanma davasına dönüştürülmesi mümkün bulunmadığından” bahisle tenfiz istemi ile buna bağlı maddi ve manevi tazminat ile nafaka istemlerinin ayrı ayrı reddine karar verilmiştir.

Islah, taraflardan birinin yapmış olduğu usulü işlemin karşı tarafın oluruna bağlı olmaksızın tamamen veya kısmen düzeltilmesidir. (HUMK. m.83-85)

Davanın niteliğinin ıslah suretiyle değiştirilmesini yasaklayan bir hüküm bulunmamaktadır. Islahla, davanın konusu ve dayandığı sebepler değiştirilebilir. Boşanma davasının; ıslahla yoluyla yabancı boşanma ilamının tanınması veya tenfizine dönüştürülmesi mümkün olduğu gibi, yabancı mahkemece verilmiş olan boşanma kararının tanınması ve tenfizi talebiyle açılan davanın da aynı yolla boşanma davasına dönüştürülmesi imkan dahilindedir.

O halde, davanın ıslah edildiği nazara alınarak tarafların delillerinin bu çerçevede değerlendirilip sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru bulunmamıştır. (Y2HD, 22.04.2009, E. 2009/3670, K. 2009/7815.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 24 Nisan 2020 09:51

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.