Boşanma Davasından Sonra Açılan Maddi Tazminat Dilekçesi

Boşanma Davasından Sonra Açılan Maddi Tazminat Dilekçesi

ADANA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI                           :

VEKİLİ                              :

DAVALI                            :

DAVA KONUSU             :   Maddi Tazminat Davası

DAVANIN DAYANDIĞI

VAKIALAR                      :

  • Davalı ile X tarihinde evlendik. Bu evliliğimizden X doğumlu X ile X  doğumlu X adlı iki çocuğumuz dünyaya gelmiştir. (Ekli belge: 1)
  • Davalının başka bir kadınla yaşamaya başlaması üzerine açtığımız dava sonucunda davalının tam kusurlu davranışı sebebiyle X Aile Mahkemesinin X esas, X karar sayılı ilamıyla tarafların boşanmalarına karar verildi. (Ekli belge: 2) Boşanma karan X günü kesinleşmiş bulunmaktadır. Boşanma davasının bir an önce sonuçlanmasını istediğimiz için boşanma davası içerisinde maddi tazminat (TMK m. 174 f. I) talebinde bulunmamıştık.
  • Evliliğin boşanma sebebiyle sona ermesinden doğan dava haklan, boşanma hükmünün kesinleşmesinin üzerinden bir yıl geçmekle zamanaşımına uğrayacağı için süresi içerisinde maddi tazminat (TMK m. 174 f. I) talep ediyoruz.
  • Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddî tazminat isteyebilir. Mevcut ve beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz davacı için maddi tazminat (TMK m. 174 f. I) talep zorunluluğu doğmuş bulunmaktadır.

DELİLLER                                 : Nüfus aile kayıt tablosu, boşanma dosyası

HUKUKİ SEBEPLER : 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun m. 4, TMK m. 174 f. I.

TALEP SONUCU                      : Yukarıda açıkladığımız sebeplerle davanın kabulü ile davacı için X TL maddi tazminatın (TMK m. 174 f. I) yasal faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim. X

Davacı Vekili
Av.

EKLİ BELGELER :

(HMK md 121)

  • Nüfus aile kayıt tablosu
  • Boşanma dosyası
  • Vekaletname

Son düzenleme tarihi 6 Mayıs 2020 09:56

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.