Boşanma Davasından Feragat Mahkeme Kararı

Boşanma Davasından Feragat Mahkeme Kararı

-KARAR-

Yukarıda açık adresi yazılı taraflarla ilgili olarak mahkememizde görülen BOŞANMA davasının açık yargılaması sonunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :

Davacı vekili her ne kadar müvekkilinin davalı ile aralarında şiddetli geçimsizlik bulunduğundan bahisle boşanmalarına karar verilmesini talep ve dava etmiş ise de; 06.05.005 havale tarihli dilekçesi ile davasından feragat etmesine , feragatin Usulün 95. maddesi uyarınca kesin hükmün hukuki neticelerini doğurmasına binaen aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Yukarıda gerekçesi açıklandığı üzere;

1- Vazgeçme nedeni ile davanın REDDİNE.

2- Alınması gereken 11.20-YTL ilam harcından peşin alman harem mahsubu ile bakiye 1,10-YTL daha harem davacıdan alınarak hâzineye irad kaydına.

3- Asgari ücret tarifesi üzerinden hesaplanan takdiren 350,-YTL avukatlık ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine.

4-Davacı tarafın sarfettiği yargılama masrafların üzerinde bırakılmasına

Dair gerekçeli kararın taraflara tebliği edildiği tarihten itibaren 15 günlük yasal süresi içerisinde mahkememize sunulacak temyiz dilekçesi ile Yüksek Yargıtay 2. Hukuk Dairesi nezdinde temyizi kabil olmak üzere verilen karar tarafların yokluğunda açıkça okunup anlatıldı.09.05.2005

Katip-Hakim-Adana Boşanma Avukatı

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak ve kopyalamak için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için site menüsünde yer alan Soru-Cevap forumuna katılmanız ve 10 adet farklı başlık altında cevap yazmanız gerekmektedir. Giriş şifreniz 10 adet cevabınız sonrası tarafınıza iletilir.