Boşanma Davasından Feragat Mahkeme Kararı

Boşanma Davasından Feragat Mahkeme Kararı

-KARAR-

Yukarıda açık adresi yazılı taraflarla ilgili olarak mahkememizde görülen BOŞANMA davasının açık yargılaması sonunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :

Davacı vekili her ne kadar müvekkilinin davalı ile aralarında şiddetli geçimsizlik bulunduğundan bahisle boşanmalarına karar verilmesini talep ve dava etmiş ise de; 06.05.005 havale tarihli dilekçesi ile davasından feragat etmesine , feragatin Usulün 95. maddesi uyarınca kesin hükmün hukuki neticelerini doğurmasına binaen aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Yukarıda gerekçesi açıklandığı üzere;

1- Vazgeçme nedeni ile davanın REDDİNE.

2- Alınması gereken 11.20-YTL ilam harcından peşin alman harem mahsubu ile bakiye 1,10-YTL daha harem davacıdan alınarak hâzineye irad kaydına.

3- Asgari ücret tarifesi üzerinden hesaplanan takdiren 350,-YTL avukatlık ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine.

4-Davacı tarafın sarfettiği yargılama masrafların üzerinde bırakılmasına

Dair gerekçeli kararın taraflara tebliği edildiği tarihten itibaren 15 günlük yasal süresi içerisinde mahkememize sunulacak temyiz dilekçesi ile Yüksek Yargıtay 2. Hukuk Dairesi nezdinde temyizi kabil olmak üzere verilen karar tarafların yokluğunda açıkça okunup anlatıldı.09.05.2005

Katip-Hakim-Adana Boşanma Avukatı

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 17 Ocak 2020 21:00

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.