Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerini yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Boşanma davasından bağımsız olarak harcını yatırmak suretiyle maddi tazminat isteğinde bulunulmuş ise bu isteklerin ret veya kabulü vekalet ücreti verilmesini gerektirir- Yargıtay Kararı

Boşanma davasından bağımsız olarak harcını yatırmak suretiyle maddi tazminat isteğinde bulunulmuş ise bu isteklerin ret veya kabulü vekalet ücreti verilmesini gerektirir

Davacı boşanma davasından bağımsız olarak harcını yatırmak suretiyle Türk Medeni Kanununun 174/1-2. maddesine dayalı maddi ve manevi tazminat isteğinde bulunmuş, istek reddedilmiştir. Bu isteklerin boşanma davası içinde istenmesi halinde ret veya kabulü vekalet ücreti taktirini gerektirmez ise de; bağımsız olarak açılan ve reddedilen bu talepler yönünden kendisini vekil ile temsil ettiren davalı yararına vekalet ücreti taktir edilmemesi isabetsiz olmuştur. (Y2HD, 07.10.2010, E. 2010/15820, K. 2010/16326.)

Boşanma davasından bağımsız olarak harcını yatırmak suretiyle maddi tazminat isteğinde bulunulmuş ise bu isteklerin ret veya kabulü vekalet ücreti verilmesini gerektirir

Dava, boşanma kararının kesinleşmesinden sonra bağımsız olarak açılan Türk Medeni Kanununun 174/2. maddesine dayalı manevi tazminat isteğine ilişkin olup, mahkemece tazminat talebi kısmen kabul kısmen reddedildiğine göre, davada kendisini vekille temsil ettiren davalı yararına, reddedilen kısım üzerinden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 10. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, vekalet ücreti takdiri gerektiğinin gözetilmemesi doğru görülmemiştir. (Y2HD, 27.09.2011, E. 2010/10607, K. 2011/14085.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 20 Nisan 2020 06:52

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.