Boşanma davasında yer alan maddî tazminat isteği boşanma davası içinde talep edilmeyerek bağımsız bir dava ile istenilmişse harca bağlıdır- Yargıtay Kararı

Boşanma davasında yer alan maddî tazminat isteği boşanma davası içinde talep edilmeyerek bağımsız bir dava ile istenilmişse harca bağlıdır

” Davalı-davacı erkeğin maktu harç yatırarak açtığı karşı davasındaki talebinin münhasıran Türk Medeni Kanununun 174/1-2. maddesine dayalı maddi ve manevi tazminat isteğine yönelik olduğu anlaşılmaktadır. Aleyhinde boşanma davası açılmış olan eş, bu dava içinde yazılı olarak maddi ve manevi tazminat isteyebilecekken, bu isteklerini bağımsız, bir dava ile ileri sürmesi halinde nisbi harç yatırmak zorundadır. Davalı-davacı (erkek), karşı davasıyla ilgili maktu harç yatırdığına göre, talep edilen maddi ve manevi tazminat miktarları üzerinden nispi peşin harç noksanlığının tamamlanması (Harçlar Kanunu m. 30-32) için davalı-davacıya süre verilmesi, harç noksanlığının tamamlanması halinde maddi ve manevi tazminat isteği hakkında hüküm kurulması gerekirken açıklanan yönde işlem yapılmadan yargılamaya devamla işbu taleplerin esası hakkında hüküm kurulması doğru olmamıştır.” (Y2HD, 27.02.2018, E. 2016/15257, K. 2018/2610)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 18 Nisan 2020 22:24

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.