Bir Sayfa Seçin

Boşanma davasında manevi tazminata ilişkin anlaşma hâkim tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz

Boşanma ve ayrılığın fer’i sonuçlarına ilişkin anlaşmalar, hakim tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz (TMK. md. 184/5). Bu bakımdan nafaka ve tazminatlara ilişkin hakimin onayını taşımayan 29.07.2009 tarihli anlaşma hukuki sonuç doğurmaz. (Y2HD, 22.09.2011, E. 2010/12070, K. 2011/13933.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son Güncelleme Tarihi