Boşanma Davasında Kesin Süre İçerisinde Bildirilmeyen Tanığın Beyanı Esas Alınamaz – Yargıtay Kararı

Boşanma Davasında Kesin Süre İçerisinde Bildirilmeyen Tanığın Beyanı Esas Alınamaz

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı kadın tarafından; kusur belirlemesi, tazminatlar, nafakalar ve vekalet ücreti yönünden temyiz edilerek; temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması istenilmekle; duruşma için belirlenen 18/04/2016 günü temyiz eden davalı … vekili Av. … geldi. Karşı taraf davacı … ve vekili gelmedi. Gelenin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
1-Mahkemece, boşanmaya sebep olan olaylarda davalı kadının tamamen kusurlu olduğu kabul edilerek tarafların boşanmalarına ve davalının boşanmanın fer’i niteliğindeki taleplerinin reddine karar verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.
Tüm dosya kapsamından; mahkemece 05.03.2015 tarihinde yapılan ön inceleme duruşmasında, daha önce delil listesi sunmayan davacı erkeğe, delil listesini ibraz etmek ve gerekli masrafları yatırmak konusunda iki hafta kesin süre verildiği, davacının bu kesin süre içinde delillerini bildirmediği, tanık listesi sunmaksızın süresinden sonra 15.05.2015 tarihli duruşmada hazır ettiği tanığının, davalı tarafın muvafakati olmadığını bildirmesine rağmen dinlenildiği ve bu tanık beyanına göre hüküm kurulduğu anlaşılmaktadır. Kesin süre içerisinde bildirilmeyen tanığın beyanları esas alınarak davalıya kusur yüklenemez.(
T.C YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas: 2016/ 11789 Karar: 2016 / 14510 Karar Tarihi: 08.11.2016 YARGITAY KARARI MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi DAVA TÜRÜ : Boşanma)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 7 Haziran 2020 10:37

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.