Boşanma davasında istek aşılarak maddi tazminat verilemez- Yargıtay Kararı

Boşanma davasında istek aşılarak maddi tazminat verilemez

Davacı-davalı kadın dava dilekçesinde 100 TL. maddi tazminat isteğinde bulunmasına karşın; talep aşılarak (HUMK. md.74) 13.000 TL. maddi tazminata hükmedilmesi doğru olmamıştır. (Y2HD, 14.04.2011, E. 2010/5763, K. 2011/6724.)

Boşanma davasında istek aşılarak maddi tazminat verilemez

Davalı-davacı (kadın) 5.000 TL. maddi tazminat talep ettiği halde, istek aşılarak X TL maddi tazminata hükmedilmesi de usul ve yasaya aykırıdır. (Y2HD, 02.05.2011, E. 2010/6917, K. 2011/7448.)

Boşanma davasında istek aşılarak maddi tazminat verilemez

Davacı evlilikteki mevcut ve beklenen menfaatlerinin zedelenmesi yüzünden 4000 TL., koca tarafından el konulan altınlarının karşılığı olarak 16000 TL. olmak üzere toplam 20.000 TL. maddi tazminat talep etmiştir.

Altın isteği boşanmanın fer’i olmayıp ayrıca nispi harca tabidir. Nispi peşin harç da ikmal edilmemiştir. Bu halde davacının Türk Medeni Kanununun 174/1. maddesi anlamında isteği 4.000 TL.’dir.

Bu husus dikkate alınmadan istek aşılarak yazılı şekilde maddi tazminata karar verilmesi doğru değilse de; bu yön yeniden yargılamayı gerektirmediğinden Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 438/7. maddesi gereğince hükmün bu bölümünün düzeltilerek onanmasına karar verilmiştir.

Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2.bentte gösterilen nedenle gerekçeli kararın 8. bendindeki “10.000 TL.” rakamının hükümden çıkarılmasına yerine “4.000 TL.” rakamının yazılmasına hükmün düzeltilmiş bu haliyle ve temyize konu sair yönlerin ise 1. bentte gösterilen nedenle onanmasına (Y2HD, 10.10.2011, E. 2010/14259, K. 2011/15327.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 19 Nisan 2020 15:53

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.