Boşanma Davasında Geçici Velayet Talebi Dilekçesi

Hap Bilgiler

  • Velayet davalarında genellikle “geçici velayet” talebi esasa ilişkin görüldüğünden reddedilmektedir.
  • Geçici velayet için çocuğun ciddi bir istismara maruz kalması veya idrak kabiliyeti yerinde olup kendi beyanıyla diğer ebeveynin yanında kalmak istediğini belirtmesi gerekir.
  • Çocuk idrak yaşındaysa(8 yaş ve sonrası) hakimle öngörüşme yapılıp çocuğun görüşünün bir an önce alınması sağlanabilir.

Boşanma Davasında Geçici Velayet Talebi Dilekçesi

X AİLE MAHKEMESİ’NE

Dosya No:

DAVALI / KARŞI DAVACI:

VEKİLİ:

DAVACI/KARŞI DAVALI  :

VEKİLİ:

DAVANIN KONUSU: Boşanma davası kapsamında müşterek çocuk hakkında geçici velayet kararı bu mümkün olmaz ise müşterek çocuk ile şahsi ilişki tesisine karar verilmesi talebi hakkındadır.

AÇIKLAMALAR     :

Mahkemenizde derdest olan yukarıda dosya esas numarası belirtilen çekişmeli boşanma davasında, cevap/karşı dava dilekçesi ile birlikte velayet talebinde bulunulmuş ise de geçici velayete ilişkin bir talepte bulunulmamıştır. Ancak gelinen aşamada müşterek çocuk …’un velayetine ilişkin geçici bir düzenleme talebinde bulunulması gereği hasıl olmuştur.

Türk Medeni Kanunu’nun madde 169 gereğince “Boşanma veya ayrılık davası açılınca hâkim, davanın devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri re’sen alır.” Cevap/karşı dava dilekçemizde belirttiğimiz üzere, davalı kişilik yapısı, kötü huyları ve alışkanlıkları itibariyle çocuk büyütmeye elverişli olmayıp, müşterek çocuğa davacı/karşı davalı eşin abisinin eşi bakmaktadır. Müşterek çocuk hem anne hem baba sevgisinden uzaktır.  Müşterek çocuk henüz 2 yaşındadır ve anne sevgisine ve ilgisine muhtaçtır. Müvekkil anne davacı/karşı davalı eşin sorun çıkarmaması için dava sonuçlanıncaya kadar müşterek çocuğun karşı tarafta kalmasına rıza göstermiş ancak karşı taraf müvekkilime çocuğunu hiçbir şekilde göstermemektedir. Bu nedenle müvekkil anne çocuğunu görememe hususunda ciddi kaygılar yaşamaktadır ve müşterek çocuğun yaşı ve yaşadığı ortam da dikkate alındığında çocuğun dava sürecinde geçici velayetini dava sonunda ise daimi velayetini talep etmektedir. Bu mümkün olmaz ise çocuk ile şahsi ilişki tesisinine karar verilmesini talep etmekteyiz.

Arz ve izah edilen nedenler ve mahkemece re’sen dikkate alınacak nedenlerle müşterek çocuk  …’un geçici velayetinin ,velayet hakkında kesin bir karar verilene kadar müvekkil anne …’a verilmesi, mahkeme aksi kanaatte ise çocuk ile şahsi ilişki tesisine karar verilmesini saygılarımızla talep ederiz.

HUKUKİ SEBEPLER            : TMK 169. md.

SONUÇ VE İSTEM   :Yukarıda arz ve izah edilen ve mahkemece resen dikkate alınacak nedenlerle; boşanma davası süresince müşterek çocuk …’un geçici velayetinin müvekkilim …’ a verilmesini, aksi kanaat hasıl ise kişisel ilişkinin tesis edilmesini vekaleten saygılarımızla arz ve talep ederiz. tarih

DAVALI VEKİLİ

Son düzenleme tarihi 5 Haziran 2020 13:49

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.