Boşanma davasında eşit kusurlu eş yararına manevi tazminat verilemez- Yargıtay Kararı

Boşanma davasında eşit kusurlu eş yararına manevi tazminat verilemez

Taraflar açıklandığı gibi boşanmaya neden olan olaylarda eşit kusurludur. Eşit kusurlu eş lehine manevi tazminata hükmedilemez. (TMK. md. 174/2) Bu nedenle yasal koşullan oluşmadığı halde davalı-davacı kocamn manevi tazminat isteminin reddi gerekirken yazılı şekilde manevi tazminata hükmedilmesi isabetsiz olup; bozmayı gerektirmiştir. (Y2HD, 19.07.2011, E. 2010/16444, K. 2011/12656.)

Boşanma davasında eşit kusurlu eş yararına manevi tazminat verilemez

Toplanan delillerden karşılıklı hakaret ve güven sarsıcı davranışlarda bulunan her iki eşin evlilik birliğinin sarsılmasına neden olan olaylarda eşit derecede kusurlu bulunduğu anlaşılmaktadır. Eşit kusurlu eş yararına maddi ve manevi tazminat verilemez. (TMK. md. 174/1-2) Maddi ve manevi tazminat verilmesi koşulları oluşmadığı halde; davalı-davacı koca lehine maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi isabetsiz olup; bozmayı gerektirmiştir. (Y2HD, 22.03.2011, E. 2010/1717, K. 2011/5061.)

Boşanma davasında eşit kusurlu eş yararına manevi tazminat verilemez

Toplanan delillerden tarafların birbirlerine hakaret ettikleri ve birlik görevlerini yerine getirmedikleri, boşanmaya neden olan olaylarda eşlerin eşit kusurlu bulundukları anlaşılmaktadır. Mahkemenin davacı-davalı kocayı, davalı-davacı kadına göre daha fazla kusurlu bularak karar oluşturması doğru olmamıştır. Eşit kusurlu eş yararına maddi ve manevi tazminat verilemez. Türk Medeni Kanununun 174/1-2. Maddesi koşulları oluşmamıştır. Davalı-davacı kadının maddi ve manevi tazminat isteğinin reddi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırıdır. (Y2HD, 12.10.2011, E. 2011/16032, K. 2011/15579.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 20 Nisan 2020 17:19

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.