Boşanma Davasında Esas Hakkında Beyan Dilekçesi

Son Güncelleme Tarihi

Boşanma Davasında Esas Hakkında Beyan Dilekçesi -1-


ADANA AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVALI                                 :                                             

VEKİLİ                                  :Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

DAVACI                                :                             

VEKİLİ                                 :                             

KONU                   : Davaya beyanlarımızın sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR  :

ERKEK EŞİN AİLESİNİN KÖTÜ DAVRANIŞLARINA SESSİZ KALAN ERKEK EŞİN KUSURLU OLMASI VE KÖTÜ DAVRANIŞIN KADININ KİŞİLİK HAKLARINI ZEDELEYİCİ NİTELİKTE OLMASI

2. YHD 2014/24269 E. 2015/10184 K. 14.05.2015

“Eşine yönelik olarak ‘istemiyorum, zorla mı sevdireceksiniz, yüzünde tüy var, leke var’ şeklinde sözler söyleyip, ailesinin evliliğe olumsuz müdahalelerine sessiz kalan ve soz olayda müşterek haneye dönen eşini zorla geri gönderen eşini davalı-davavı erkeğin….. Kadına nazaran daha ağır kusurlu olduğun ve erkeğin bu kusurlu davranışlarının aynı zamanda kadının kişilik haklarına saldırı niteliğinde bulunduğunun anlaşılması”,

EŞİNE İLGİSİZ DAVRANAN ERKEĞİN KUSURLU OLMASI

2. YHD 2016/949 E. 2017/5576 K. 08.05.2017

“davalı-karşı davacı erkeğin eşine karşı ilgisiz davrandığı ve birlik görevlerini yapmadığı anlaşılmaktadır. Olayların akışı karşısında davacı-karşı davalı kadın da dava açmakta haklıdır”

BİRLİKTE YAŞAMAKTAN KAÇINAN EŞ TAMAMEN KUSURLUDUR.

2. YHD 2015/10663 E., 2016/348 K., 12.01.2016 TARİH

“Birlikte yaşamaktan kaçınarak ailesinin yanına giden ve birlik görevlerini ihmal eden davacı kadın boşanmaya sebep olan olaylarda tamamen kusurludur…. Mevcut olaylara göre evlilik birliğinin, devamı eşlerden beklenmeyecek derecede, temelinden sarsıldığı kuşkusuzdur. Ne var ki, bu sonuca ulaşılması tamamen davacı kadının tutum ve davranışlarından kaynaklanmıştır”

TALEP VE SONUÇ: Davanın konusuna ilişkin Yargıtay kararlarımızın dikkate alınmasını talep ediyoruz. tarih

Boşanma Davasında Esas Hakkında Beyan Dilekçesi -2-


X 5. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 

DOSYA NO            :2018/480 E.

 

BEYANDA  BULUNAN

DAVALI                           : 

 

VEKİLİ                              : 

 

DAVACI                           

 

VEKİLİ                              

 

KONU                              : Dosya esasına ilişkin beyanlarımızın sunulmasına ilişkindir.

 

AÇIKLAMALAR           :

Esasa İlişkin Beyanlar

1-) Müvekkilim X ile davacı X 23.10.2011 tarihinde evlenmiş olup 29.01.2014 doğum tarihli X ve 10.08.2015 doğum tarihli Ali Dursun isminde iki müşterek çocukları bulunmaktadır.

2-) Davacı taraf ilk dilekçesinden itibaren müvekkilimin emri vakileri ile psikolojik baskı yaptığını iddia etmiş ancak yine aynı taraf 18.07.2018 tarihli cevaba cevap dilekçesinin 3. Maddesinde X’un hem tatile hem arkadaşının düğününe gittiği belirtilmişti yine kendilerinin söylediği gibi doğuma 3 hafta kala riskli bir gebelik mevcutken samimi bir arkadaşının düğününe gitmesi eşine bu konuda ısrarda bulunmayıp onun ve bebeğinin sağlığını düşünmesi kusur olmuştur iddia edildiği üzere müvekkilim emri vaki yapan biri olsa düğüne eşiyle katılmak ve arkadaşlarının yanında yalnız kalmak istemezdi.

3-)Davacı eş müvekkilin kendi ailesini istemediğini iddia etmişlerdir. Ancak mevcut tanık beyanlarından görüleceği üzere davacının annesinin özellikle kız kardeşinin aile konutundaki tüm olaylardan ayrıntısıyla haberi vardır karşı taraf müvekkilimin annesinden rahatsız olup her şeye karıştığını iddia ederken kendi ailesinin müdahalesinden bihaber davranmıştır. Aile mahremiyetinin açık olmasından rahatsız olan müvekkilim bu yüzden zaman zaman kendi evinde rahat edememiş bu da eşine karşı hal ve tavırlarında değişikliğe sebep olmuştur. Aynı zamanda annelik içgüdüsü ile müvekkilimin annesinin yardımları yanlış anlaşılmış ve davacı taraf müvekkilimin ailesini kabullenememiştir.

4-) Karşı tarafın yine iddiaları müvekkilimin mutfak masrafları dahil hiçbir ihtiyaçlarını karşılamadığı yönündedir ancak taraf beyanlarına bakıldığında kendisi yiyecek yağ ve ekmekleri bile bulunmadığını söylemiş annesi ise mutfak masraflarının %75 inin kendileri tarafından karşılandığını beyan etmiştir bunlar dışında kız kardeş ise mutfak masraflarına Niğde’den geldikçe eşi ve kendisinin yardım ettiğini belirtmiştir mevcut tanık beyanlarındaki tutarsızlık bu durumun asılsız olduğunun ispatıdır.

5-)10.12.2018 tarihli davacının kız kardeşinin verdiği beyanda da yatak odası ve beyaz eşyayı kendilerinin aldığını salon takımını ise enişte ve balasının ödediğini söylemiştir ancak davacının annesi X tarihli beyanında oturma grubu ve bir avize dışında kalanların kendilerinin aldığını iddia etmiş ayrıca salon takımını yalnızca kızının ödediğini söylemiştir Sn. mahkemenin de takdir edeceği üzere taraf beyanlarında yine bir tutarsızlık olup iddiaların asılsızlığı belirlenmiştir.

6-)Müvekkilimin davacı tarafın ailesi ile anlaşamadığı  onlarla görüşmek istemediği ve ziyaretlerine gitmediği iddialarına yine taraf beyanlarında bulunan bir tutarsızlık ile açıklık getirmek istiyoruz davacının kız kardeşi olan X 10.12.2018 tarihli beyanında ablasının yalnızca bayramın 2. Günü anne ve babasının evine geldiğini bayram ziyaretleri dışında hiç gelmediklerini söylemiş eşi X ise yine aynı tarihli duruşmada davalı ve davacı tarafın kendi evlerine birkaç kere geldiğini onlarında aynı şekilde oraya gittiğini bunun dışında çoğunlukla kayınpederinin evinde birlikte olduğunu söylemiştir. Taraf beyanlarında ki tutarsızlıktan görüleceği üzere müvekkilim iddia edildiğinin aksine eşinin ailesiyle sürekli olarak görüşmüş ve ziyaretlerde bulunmuştur.

Kaldı ki; tanık beyanlarından dikkat edilirse davacı tarafın anne, baba, kız kardeşi hatta kız kardeşinin eşi bile bir aile için mahremiyet olan her şeyi ayrıntılı şekilde birçok konu hakkında beyanda bulunmuştur ancak evliliğe karıştığı hatta birçok şeye karar verdiği iddia edilen davalı tarafın annesinin beyanına bakıldığında anlaşılacağı üzere evlilikteki birçok şeyden habersiz olup genel beyanlarda bulunmuştur.

7-) Davacı taraf ve müvekkilimin 29.01.2014 doğum tarihli X ve 10.08.2015 doğum tarihli X isminde iki müşterek çocukları bulunmaktadır. Çocukların doğum tarihlerinden de anlaşılacağı üzere eşler 2015 yılına kadar olan sorunlarını halletmiş davacı taraf müvekkilimi affedip iki çocuk dünyaya getirmiştir. Muhakkak bir kadın eşini affetmeden ve sorunlarını tamamen çözmeden müvekkilimin iki çocuğunun babası olmasına fırsat vermezdi.

😎 Müvekkilim çocuklarına karşı yoğunluğuna rağmen gereken özeni gösterip babalık sorumluluğunu yerine getirmiştir. Müşterek çocukların hiçbir giderine davacı taraf yardımda bulunmayıp çocukların tüm kişisel masraflarını müvekkilim eksiksiz karşılamıştır. 4 yaşında bir çocuğun hastalanması olağan bir durum olup babasının çocukla ilgilenmediğini göstermez. Ayrıca iki küçük çocuk,  taraf beyanlarında da görüldüğü üzere annesi bakımındayken de birkaç kere rahatsızlanmış ve müvekkilimin desteği ile hastanede tedavi görmüştür.

9-) Müvekkilim sürekli olarak davacı tarafın iftiralarına maruz kalmaktadır çalışanı olan X ile eşinin sürekli talep edip kendisinden istediği lüks hayat şartlarını karşılamak için iş konusunda telefon görüşmeleri yapmış bu görüşmelerini uygun saatlerde gerçekleştirmiştir. Hts kayıtlarında çıkan yalnızca 3 gün gece yarısında olan ve konuşma olmayıp yalnızca çaldır kapat yapılan arama saatlerinde müvekkilim iş yorgunluğu ile uyumuş olup bu aramaları kimin yaptığını bilmemektedir. Yine karşı tarafın iddiaları üzerine aynı otelde kalıp kalmadıkları araştırılmış ancak bu durum davalı tarafın aleyhine sonuçlanmış ve otelde iki farklı oda ayırt edildiği görülmektedir.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

bir yorum bırakın

error: Kopyalama, kısıtlı içerik ve diğer özellikleri sadece kayıtlı üyeler kullanabilir. Menü>Üyelik sekmesinden detaylı bilgi edininiz.