Boşanma davasında dava-karşı dava dilekçesinde yer alan maddî tazminat isteği kredi borcu sebebiyle alacak istemine ilişkin ise harca bağlıdır- Yargıtay Kararı

Boşanma davasında dava-karşı dava dilekçesinde yer alan maddî tazminat isteği kredi borcu sebebiyle alacak istemine ilişkin ise harca bağlıdır

Davacı-davalı kadın, kocanın çalıştığı işyeri ve etrafa borçlanması sebebiyle, bu borcu kredi çekip ödediği için 50.000 TL. maddi tazminat istemiş, davalı-davacı koca ise kızlarının evliliği için çektiği ve evin giderlerine harcadığı kredi nedeniyle 50.000 TL. maddi tazminat talep etmiştir. Tarafların tazminat istekleri boşanmanın fer’i niteliğinde olan Türk Medeni Kanununun 174/1. anlamında maddi tazminata ilişkin değildir.

Bu taleplerle ilgili nispi harç tamamlanmamıştır. Dava dilekçelerinden alınan başvuru harcı bu dilekçelerdeki tüm talepleri kapsar. O halde nispi harcın tamamlanması yönünde taraflara süre verilmesi, harçların tamamlanmasından sonra bu taleplerle ilgili görev yönünün de dikkate alınarak sonucu uyarınca karar verilmesi gerekirken, bu durum nazara alınmadan isteklerin Türk Medeni Kanununun 174/1. maddesi kapsamında kabul edilmek suretiyle yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamıştır. (Y2HD, 10.11.2014, E. 2014/11754, K. 2014/22208)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 19 Nisan 2020 07:56

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.