Boşanma Davasına Karşı Dava Olarak Nafaka Davası Açmak- Yargıtay Kararı

Boşanma Davasına Karşı Dava Olarak Nafaka Davası Açmak

Mahkemece; “ davacının toplum içinde eşini küçük düşürüp aşağıladığı, başka bir kadın yüzünden müşterek haneyi terk edip gittiği, halen de bu kadınla birlikte yaşadığı, evlilik birliğine ilişkin görevlerini yerine getirmediği, bu sebeplerle davacının tam kusurlu olduğu, davalıya atfedilebilecek bir kusur bulunmadığı” gerekçesiyle boşanma davası reddedilmiş, davalı tarafından açılan nafakaya ilişkin karşılık dava kabul edilmiştir.

Davacı-davalının eşini aşağıladığı ve evlilik birliğine ilişkin görevlerini yerine getirmediği yapılan soruşturma ve toplanan delillerle gerçeklemiş ise de, bunların yanında sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiğini kabule yeterli delil bulunmamaktadır. Bu durumda yerel mahkeme kararının gerekçesinde yer alan “ davacı-davalının başka bir kadınla birlikte yaşadığına” ilişkin kısmın gerekçeden çıkartılması suretiyle gerekçenin düzeltilmesi, sonucu itibarıyla doğru olan hükmün onanmasına karar verilmesi gerekmiştir. (Y2HD, 24.10.2011, E. 2010/16567, K. 2011/16856.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 21 Haziran 2020 12:34

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.