Boşanma Davasına Derdestlik İtirazı

 AİLE MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO:

DAVALI :

VEKİLİ   :

DAVACI :

VEKİLİ   :

KONU   :Davaya cevap dilekçemizin sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

1. Davacı sayın mahkemenizde müvekkilime karşı boşanma davası açmakta kötü niyetlidir.Davacı ile davalı müvekkilim arasında Hollada’da boşanma davası görülmüş olup işbu dava sonuçlanmış ve kesinleşmiştir.Hollanda’da açılış be kesinleşmiş olan işbu davanın ülkemizde tanınma ve tenfizi için XXX Esasına kayıtlı davamızı açmış bulunmakatayız.

2. Derdestlik itirazımız ile birlikte işbu davanın sayın mahkemenizin XX Esasına kayıtlı davanın sonucunun bekletici mesele yapmasını  talep ederiz.

3. MÖHUK m. 41 uyarınca derdestlik itirazının ileri sürülebilmesi için, yabancı ülkede ve Türk mahkemesinden görülen davaların tarafların kişi hallerine ilişkin bir dava olması gerekir. Kişi hallerine ilişkin davaların hangi tür davalar olduğunun belirlenmesi gerekirse bu davalar: Evlenmeye, Boşanmaya, Ehliyete, Nesebe, Vesayete İlişkin davalar olarak sıralanabilir[

4. MÖHUK m. 41 uyarınca yabancı derdestlik itirazının ileri sürülebilmesi için maddenin unsurlarının incelenmesinden şu şartların gerekli olduğu anlaşılmaktadır:Taraflardan en az birisinin Türk olması, Türk vatandaşının yabancı bir ülkede kişi hallerine ilişkin bir dava açılmış olması, Davaların taraflarının aynı olması, Davaların konularının aynı olması, Davaların sebeplerinin aynı olması gerekmektedir.Eldeki Hollanda mahkemesinden verilmiş ve kesinleşmiş olan dava bu şartları taşımaktadır.

5. Hollanda mahkemelerinde verilmiş olan ve sayın mahkemenizin Xx esasına kayıtlı olan tanıma ve tenfiz davamız sebebi ile eldeki boşanma davasında bekleme kararı verilmesini talep eder aynı gerekçe ile boşanma davasına ilk itiraz olarak derdestlik  itirazında bulunuruz.

6. Davacının dava dilekeçesinde bahsetmiş olduğu olgulara tamamı ile itiraz etmekteyiz özellikle bilinçli bir şekilde hiçbir bağlantı kurmadan müvekkilim hakkında haksız isnatlarda bulunulmuş olup bu husustaki şikayet hakkımızı da saklı tutmaktayız.

7. Davacı Hollanda’da aleyhinde verilmiş olan karardan haberdar olup istinaf yargılamasına bizzat katıldığı halde bu karar yokmuşçasına mahkemenizde dava açarak kötü niyetli bir şekilde hareket etmektedir.Davacının amacı aleyhinde verilmiş olan nafaka kararlarının ülkemizde uygulanmasını engellemektir.

8. Yukarıda saydığımız sebeplerle eldeki davanın reddini talep ederiz.

YASAL NEDENLER             : TMK. HUMK, Borçlar Kanunu ve İlgili Mevzuat

KANITLAR                           :

Aile nüfus kayıt örneği

Davacı ve davalının SGK kayıtları

XXX Esas dosyası

Tanık beyanları (isim ve adreslerini ayrıca bildireceğiz.)

Yargıtay kararları

Her türlü yasal kanıt.

Yargılama aşamasında gelişen iddialara cevap amacıyla başkaca kanıt sunma hakkımızı saklı tutuyoruz.

İSTEM SONUCU :

  • Açıklanan nedenlerle öncelikli olarak sayın mahkemenizde yürüyen XXX esas sayılı dosyanın yargılamasının bitişine kadar eldeki boşanma davasının bekletilmesine
  • Davanın derdestlik nedeni ile reddine
  • Yargılama harç ve masrafları ile vekalet ücretinin davalı yana tahmiline vekaleten saygıyla talep ederim.

DAVALI VEKİLİ

Son düzenleme tarihi 21 Ekim 2020 10:26

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulur.