Boşanma Davası Tebligatın Akıbetini Sorgulama Talebi

Boşanma Davası Tebligatın Akıbetini Sorgulama Talebi


ADANA ( ) AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

Dosya No : 

DAVACI : 

VEKİLİ :

KONUSU : Davalı tarafa çıkartılan tebligatın akıbetini öğrenme talebinden ibarettir.

AÇIKLAMA

Sayın Mahkemenizin yukarıda numarası yazılı dosyasından gönderilen 28.09.2018 tarihli kapalı tebligat aradan yaklaşık ‘6 ay’ geçmesine rağmen bu güne kadar dosyanıza dönmemiştir.

İlgili kurum müdürlüğüne müzekkere yazılarak muhataba gönderilen tebligatın tebliğ edilip edilmediğinin, tebliğ edilmiş ise hangi tarihte ve kime ne şekilde tebliğ edildiği hususunun öğrenilmesini arz ve talep ederim.

Davacı Vekili
Av. 

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak için üye olabilirsiniz !! Üye olabilmek için tarafımızdan referans kodu almanız gerekmektedir.