Boşanma Davası Sulh Sözleşmesi Örneği

May 6, 2020 | Boşanma Avukatı

Boşanma Davası Sulh Sözleşmesi Örneği

SULH SÖZLEŞMESİDİR

1) İşbu sulh sözleşmesi X Aile Mahkemesi’nin X E. Sayılı dosyasında dava dilekçesinde boşanmanın sonuçlarına yönelik yer alan talepler ve yine bu dosya içerisinde davalı tarafın cevap dilekçesi içerisinde sunduğu karşı dava dilekçesi ile talep edilmiş olan boşanmanın sonuçlarına yönelik taleplerden feragat konulu düzenlenmiştir.

2) İlgili dosyada davacı-karşı davalı asil taraf X ve vekili Av. Saim İNCEKAŞ, davalı-karşı davacı asil X ve vekili Av. X yer almaktadır. Dosya içeriğinde yer alan vekaletnameden anlaşılacağı üzere taraf vekillerinin her biri sulh ve anlaşma sözleşmesi yapmaya yetkili kılınmıştır.

3) Taraflar her ne kadar dava ve karşı dava dilekçelerinde maddi-manevi tazminat ve nafaka talep etmişler ise de bu sözleşme ile boşanmanın tüm mali ve ekonomik sonuçları üzerinde tam bir mutabakata varmışlardır. Taraflar ilgili mahkemeye sunacakları beyan dilekçesi ile aşağıda yer alan hususların gerçekleşmesini sağlayacakları noktasında anlaşmışlardır. Şöyle ki;

a) Davacı-karşı davalı, dava dilekçesinde talep ettiği 20.000 TL maddi ve 30.000 TL manevi tazminattan vazgeçecektir.

b) Davalı-karşı davacı, karşı dava dilekçesinde talep ettiği 100.000 TL maddi ve 100.000 TL manevi tazminat ile aylık 1.500 TL tedbir ve sonrasında 1.500 TL yoksulluk nafakası taleplerinden vazgeçecektir.

c) Taraflar boşanmanın ekonomik sonuçlarına dair ziynet eşyaları, mal paylaşımı ve kişisel-edinilmiş mallara dair paylaşımı yapmışlardır, bu konuda birbirlerinden bir bir talepte bulunmayacaklardır.

d) Her ne kadar Aile Mahkemesi hâkimi için bağlayıcı bir husus olmasa da, taraflar “karşılıklı olarak boşanma kararı” verdiklerini kabul etmektedirler. Bu madde sözleşmenin amacı ve şeffaflığını niteleyici olarak eklenmiştir.

e) Taraflar yargılama giderleri ve vekalet ücretinin taraflar üzerinde bırakılacağı hususunda anlaşmışlardır. Mahkemeye sunacakları beyan dilekçesinde de bu husus ayrıca belirtilecektir.

4) İşbu sözleşmede yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi ve sözleşmeye aykırı hareket edilmesi durumunda cezai şart söz konusu olacaktır. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen ve sözleşmeye aykırı hareket eden taraf 50.000 TL cezai şartı diğer tarafa ödemekle mükellef olacaktır.

İş bu Sulh sözleşmesi dört nüsha halinde imza altına alınmış olup, birer nüsha tarafların beyan dilekçeleri ekinde mahkemeye, bir nüsha davacı-davalı tarafta bir nüsha ise davalı-davacı tarafta kalacaktır. İhtilaf halinde Adana Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. tarih

DAVACI – KARŞI DAVALI                                                          DAVALI-KARŞI DAVACI
               VEKİLİ                                                                                           VEKİLİ

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.