Boşanma Davası Sırasında Doğan Çocuğun Velayeti

Boşanma davası açıldığında kadın eş gebe olup, dava sürerken ortak çocuğu dünyaya getirmiş olabilir. Bu durumda dava sırasında doğan çocuğun annesi ile soybağı TMK-m.282/f.l uyarınca; babası ile soybağı ise, henüz evlilik birliği sona ermediğinden TMK-m.285/f.l uyarınca kurulmuş olmaktadır. Bu halde bu çocuğun velayetinin de, varsa tarafların diğer ortak çocuklarının velayetleri ile birlikte, boşanmanın bir sonucu olarak düzenlenip düzenleyemeyeceği sorunu ile karşılaşılmaktadır.

Yargıtay’ın bu konuda farklı kararları olduğu görülmektedir. Dava sırasında doğan çocuğun velayeti için ayrı bir dava açılması gerektiğini vurguladığı da ; bu çocuğun nüfusa kaydının yapılması halinde velayetinin boşanma kararı ile birlikte düzenlenebileceğini belirttiği de olmuştur. Dava sırasında doğan ve nüfusa kaydı yaptırılan çocuğun velayetinin boşanma kararı ile birlikte düzenlenmesine herhangi bir engel yoktur; zira henüz verilmiş ve kesinleşmiş bir boşanma kararı dahi söz konusu değildir.

Doktrinde de bu tür durumlarda hakimin, çocuğun nüfusa kaydedilmesi için anne ve babaya süre vermesi, çocuk nüfusa kaydedilince de velayeti düzenlenmesi gerektiği belirtilmektedir. Velayetin kamu düzeninden olması da dava sırasında doğan çocuğun velayetinin, devam etmekte olan dava kapsamında düzenlenmesini gerektirir.

Usul ekonomisi ilkesi de dava sırasında doğan çocuğun velayetinin ayrı bir dava açılması ile düzenlenmesi yerine, boşanma davasının bir sonucu olarak düzenlenmesini gerektirir. Hakim bu düzenlemeyi, tıpkı boşanma davası açılmadan önce doğan çocuklarda olduğu gibi, resen yapacaktır.(1)

Kaynaklar:

  1. Yarg. 2. HD, 2001/13218 E., 2001/14584 T., 25.10.2001 T. “… Dava devam ettiği sırada davacı kadının bir çocuk doğurduğu anlaşılmaktadır. Bu çocuğun nüfusa kaydının sağlanıp velayet durumunun düşünülmemesi doğru görülmemiştir.” Benzer yönde kararlar: Yarg.2.HD, 2001/11029 E., 2001/12244 K., 20.9.2001 T., Yarg.2.HD, 2002/17573 E., 2002/458 K., 25.01.2002 T.

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.