Boşanma davası reddedilip kesinleşmişse bu davadan önceki olayların artık kusur olarak kabul edilmesi kesin hüküm karşısında olanaksızdır- Yargıtay Kararı

Boşanma davası reddedilip kesinleşmişse bu davadan önceki olayların artık kusur olarak kabul edilmesi kesin hüküm karşısında olanaksızdır

Davacı tarafından daha önce “evlilik birliğinin temelinden sarsılması” (TMK. md. 166/1-2) hukuki sebebine dayalı olarak açılan boşanma davası, “taraflar arasında evlilik birliğini sona erdirecek geçimsizlik ispatlanmadığından” bahisle reddedilmiş; karar 27.10.2005 tarihinde kesinleşmiştir. Tarafların bundan sonra bir daha bir araya gelmedikleri anlaşılmaktadır. Her ne kadar, mahkemece taraflar eşit kusurlu kabul edilerek davalı kadının maddi tazminat talebi reddedilmiş ise de; varılan sonuç dosya kapsamı ile uyumlu değildir. Mahkemece kusur olarak kabul edilen vakalar, ilk boşanma davasından önceki olaylardır.

Boşanma davası reddedilip kesinleştiğine göre; artık bunların kusur olarak kabul edilmesi kesin hüküm karşısında olanaksızdır. Şu hale göre de, davalı kadının herhangi bir kusuru ispatlanabilmiş değildir. İlk boşanma davasını açarak boşanma sebebi yaratan davacı koca tam kusurlu kabul edilmelidir.

Bu halde, Türk Medeni Kanununun 174/1.maddesindeki koşullar gerçekleştiğinden davalı kadın yararına uygun görülecek bir miktar maddi tazminata karar verilmesi gerekirken; yazılı şekilde reddi doğru olmamıştır. (Y2HD, 02.06.2011, E. 2010/8648, K. 2011/9769.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Ayrıca

blank

Boşandıktan Sonra Açılan Tazminat Davasında Yeni Kusur Öne Sürülemez

Boşandıktan Sonra Açılan Tazminat Davasında Yeni Kusur Öne Sürülemez

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: