Boşanma Davası Önleyici Tedbir Talebi

Boşanma Davası Önleyici Tedbir Talebi

X AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO           :

TEDBİR İSTEYEN

DAVACI           :

VEKİLİ            :

KARŞI TARAF/

DAVALI          :

KONU      :6284 Sayılı Yasa Gereğince Önleyici Tedbir Talebimizin sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR : Müvekkil beyanlarına göre ;

Müvekkil ile davalı eş X tarihinde evlenmişler ancak fikri uyuşmazlıklar, hayata bakış açılarındaki farklılıklardan dolayı aralarında uyum sağlayamadıkları ve sorunlar/tartışmalar yaşamaya başlamaları nedeniyle evlilik birliğinin devamı zorlaşmış, belirtilen durumun devam etmesi ve düzelme ihtimalinin bulunmadığı noktaya gelinmesi nedeniyle de müvekkil tarafından Sayın mahkemenizde işbu boşanma davası açılmıştır.

Davalının müvekkil konutuna gelme ve içeri girmeye çalışma şeklindeki bu ziyaretleri ve yaşananlar/yaşanması muhtemel vakıalar müvekkil eş ve küçük kız çocuğunu çok etkilemekte, psikolojilerini bozmakta hatta bu nedenle psikolojik yardım alma aşamasına dahi getirmektedir.

Evli olunmasına rağmen ayrı evlerde yaşansa da bir eşin diğerine yönelik tehdit baskı ve kontrol içeren, fiziksel, cinsel, paranın elinden alınması gibi ekonomik veya psikolojik zarar doğuran ve acı duyulmasına sebebiyet veren her türlü davranış yasa gereği aile içi şiddettir.

Davalı eş tarafından da her geldiğinde kontrol içeren, ekonomik ve psikolojik zararlar doğuran ve özellikle de küçük kız çocuğunun psikolojini etkileyen davranışlarda bulunulması nedeniyle, 6284 Sayılı Yasa uyarınca mahkemenizden müvekkil ve küçük kız çocuğu ile münasebet kurmasını/yaklaşmasını önlemek amacıyla davalı eş aleyhine tedbir kararı verilmesi için bu başvurunun yapılma zorunluluğu doğmuştur.

İSTEM SONUCU : Arz edilen nedenlerle davalı eş hakkında aile içi şiddetin doğmaması/müvekkilin ve küçük kızının mağdur olmaması için 6284 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve ilgili mevzuat uyarınca GEREKLİ TÜM TEDBİRLERİN Mahkemeniz tarafından verilerek,

Davalı X’ın 6 AY süre ile;

  • Davacının yaşamış olduğu konuttan UZAKLAŞTIRILMASI İLE KONUTA YAKLAŞTIRILMAMASINA,
  • Davacıya ve küçük çocuğu ………………………yaklaşmamasına, tedbiren DAVACI ve AYRI EŞ’TEN OLMA ÇOCUĞU ASUDE YANMAZ  İLE İLİŞKİSİNİN KESİLMESİNE,

karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim.

   Davacı Vekili

Av.

EK:

Son düzenleme tarihi 18 Şubat 2020 23:19

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.