Boşanma Davası Nasıl Açılır? Boşanma Davasının Maliyeti Nedir?

Son Güncelleme Tarihi

Eşlerden, Daha basit bir dille; yasal olarak evliliğin sona ermesine ‘Evlenmekle evlilik birliğinin kurulmasını Yalnızca eşlere tanınan anlaşmalı Diğer Medeni Kanunda yer alan
 • Hayata Terke dayalı Anlaşmalı Boşanmanın Şartları Nelerdir?

  Anlaşmalı Dilekçeler aşamasının sona ermesiyle birlikte ‘boşanma davasında ön inceleme duruşması’ yapılır. Mahkemenin gerekçeli kararın taraflara tebliğ edilmesi gerekir. Bu Tüm bu süreçlerin sonrasında Hızlı Öncelikle hızlı boşanmak isteyen bir eş mal paylaşımı gibi konulardan büyük zararlar içerisinde çıkabilir. Ancak genel olarak ‘anlaşmalı boşanma’ sürecinin en hızlı

  Nasıl Hızlı Boşanılır? Hızlı Anlaşmalı Taraflardan birisi Taraflardan kadın veya erkeğin hangisinin daha önce Her Mahkemeye sunulacak bir dilekçenin nasıl hazırlanması gerektiği ve hangi hakların talep edilip hangi esasa yönelik konulara değinilmesi gerektiği kanuna uygun bir şekilde dile getirilmelidir. Bu konuda ‘
  Örneğin dilekçede yer alan bir eksiklik yüzünden Bir başka örnek olarak Çekişmeli Bu sorunun cevabı için yukarıda bahsettiğimiz üzere 2 çeşit durumda soruyu ele almamız gerekir. anlaşmalı Diğer bir çeşit olan ‘çekişmeli boşanma’ davasında ise eşler mahkemeye gelmek zorunda değildirler. Taraflar Bu durumda eğer Öncelikle şunu belirtmemiz gerekir ki Türkiye’de mahkemeler huzurunda
  Diğer yandan ‘çekişmeli boşanma’ davalarında ise tarafların bir Tüm bunların yanında hukuka aykırı Düğünde takılan altınlar ve toplanan paralar kadına aittir. Eğer söz konusu altın ve paralar erkek  tarafından kullanılıp harcanmış ise Kocası Tarafından Dövülen Kadın Ne Yapmalı?

  Öncelikle böyle bir durumda en yakın karakola uğramanız ve uzaklaştırma‘ kararı alabilirsiniz. Uzaklaştırma kararı eşinizin yanınıza yaklaşması durumunda hapse atılacağı anlamını taşıyan bir karardır.

  Çocuğun Velayeti Hangi Durumlarda Babaya, Hangi Durumlarda Anneye Verilir? Çocuğun Velayeti Kime Verilir?

  Çocuğun velayetinin kime verileceğine Mahkeme Mahkeme çocuğun üstün yararına yani velayetin anneye mi babaya mı verileceğini yorumlarken Boşandıktan Sonra Yasalarımızda erkek için boşandıktan sonra belirli bir bekleme süresi mecburiyeti yoktur. Erkek boşandıktan hemen 1 gün sonra Kadın İçin Bekleme Süresi (İddet)

  Kanunlarımız tarafından boşanan bir kadının yeniden evlenebilmesi için 300 günlük bir 300 günlük Kadına Verilen (Yoksulluk Nafakası) Ne Kadardır?

  Çocuğa Verilen İştirak nafakası ise Mahkemece tarafların Anlaşmalı Boşanmada Lehine Ses ve görüntülerin davada Mal Paylaşımı Davası, Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

  Mal paylaşımı için öncelikle tarafların İkinci olarak tarafların evlilik içerisinde edinilmiş mallara ne oranda katkı yaptıkları, yaptıkları katkı payını kanıtlamaları gibi durumlarda mal paylaşımı oranı değişiklik gösterir.

  Avukatlık ücretinin barolar tarafından belirlenen bir TBB tarafından belirlenen Anlaşmalı Çekişmeli Eşim Boşanmak İstemiyor Ne Yapmalıyım?

  Eşlerden birisi boşanmak istemese Bu durumda mahkemece Taraflar Medeni Kanun’da yer alan Hakimin En Çok Görülen Medeni Kanun’da yukarıda saymış olduğumuz Özellikle hem Boşanmada Belirtmek gerekir ki, Başka bir deyişle, eşlerin boşanabilmeleri için kendilerine, ileri sürmüş oldukları iddiaları Öte yandan Anayasa’nın da güvence altına aldığı Bu Herhangi bir sebeple açılan bir Örneğin, Bu konuda Yine zinaya dayanılarak açılan bir Bütün Bu ayrım ve çıkarımlardan Tam ispatta Doktrinde bir görüşe göre , Belirtmek gerekir ki, Kanaatimizce Zira doktrinde bir görüş, Örneğin, İspat türlerinden birisi olan aksini Dolayısıyla kesin kanuni karinelerin bulunduğu Tarafların Yargıtay’ın bir kararında , “Toplanan delillerden ve özellikle Karara bakacak olursak, Mahkeme “TMK. 166/I-II açısından geçerli ölçü, evliliğin sürdürülmesinin artık eşlerden beklenmeyecek ölçüde sarsıldığının eşlerin davranışlarını temel alarak kusurlarını araştırmaktadır. Sonuçta tarafların sarsıldığı

  “Aile hukukuna ilişkin davaların görüldüğü tam kusurlu eşin açtığı Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

  Mirasçılar Boşanma Davasına Devam Edebilir Mi?

  Karı veya kocadan birinin ölmesi halinde, onların mirasçılarının bu davada, murislerinin kusurluluk durumunu tespit için davaya devam hakları bulunmaktadır.

  Akıl Hastası Boşanma Davası Açabilir Mi?

  Akıl hastaları bulunan kişilerin dava ve taraf olma ehliyetleri bulunmadığından; akıl hastası bir kimse, kendi başına boşanma davası aşamayacağı gibi, akıl hastası bir kimseye karşı da doğrudan doğruya dava açılamaz. Bu kimseler arasındaki boşanma davalarının, onların yasal temsilcileri aracılığıyla yürütülmesi gerekir.

  18 Yaşından Küçük Çocuk Boşanma Davası Açabilir Mi?

  Boşanma doğrudan doğruya şahsa bağlı haklardan olduğundan; ayırt etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlılar; ayırt etme güçlerinin bulunması halinde bu davayı doğrudan doğruya açmak hakkına sahiptirler. Esasen evlenmek kişiyi ergin kıldığı için; boşanma davalarında küçüklük sorunu da bulunmamaktadır.

 • bir yorum bırakın

  error: Kopyalama, kısıtlı içerik ve diğer özellikleri sadece kayıtlı üyeler kullanabilir. Menü>Üyelik sekmesinden detaylı bilgi edininiz.