Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerini yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Boşanma davası ile yabancı boşanma kararlarının tanınması davasının birlikte görülmesi mümkün değildir- Yargıtay Kararı

Boşanma davası ile yabancı boşanma kararlarının tanınması davasının birlikte görülmesi mümkün değildir

Davalı, yabancı mahkemece verilen boşanma kararın tanınmasına ilişkin dava açtığını ve derdest olduğunu bildirmiştir. Yabancı ilamın tanınması halinde, bu ilamın kesin hüküm etkisi yabancı mahkeme kararının kesinleştiği andan itibaren hüküm ifade edeceğine (5718 s. MÖHUK. m. 50) göre, tanıma davası sonucunda verilecek hüküm, boşanma davasının neticesini etkileyecektir.

Öyleyse, tanımaya ilişkin davanın, sonucunun bekletici sorun yapılması ve neticesine göre hüküm tesis edilmesi gerekirken, bu husus gözetilmeden hüküm kurulması doğru bulunmamıştır. (Y2HD, 24.10.2011, E. 2011/19170, K. 2011/16864.)

Boşanma davası ile yabancı boşanma kararlarının tanınması davasının birlikte görülmesi mümkün değildir

Davalı tarafından, tarafların boşanmalarına dair yabancı mahkemece verilen kararın tanınması ve tenfızi için 18.12.2013 tarihinde dava açıldığı, Beyşehir Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesince boşanma, velayet ve nafaka yükümlülüğüne ilişkin yabancı mahkeme kararının tanınmasına ve tenfizine karar verildiği, bu karamı henüz kesinleşmemiş olduğu görülmektedir. Tanıma ve tenfize ilişkin kararın kesinleşmesi halinde, yabancı ilamın kesin hüküm etkisi, yabancı mahkeme kararının o ülkede kesinleştiği andan itibaren hüküm ve sonuç doğuracağına (5718 s.MÖHUK.m.59) göre, taraflar o tarihte boşanmış olacaktır. Dolayısıyla tanıma ve tenfız davasının neticesi bu davanın sonucunu etkileyecektir. Öyleyse tanıma ve tenfız kararının kesinleşmesinin beklenmesi, hasıl olacak neticesine göre hüküm kurulmak üzere kararın bozulması gerekmiştir. (Y2HD, 17.03.2015, E. 2014/22760, K. 2015/4680)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 23 Nisan 2020 02:04

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.