Boşanma davası içerisinde istenen ve hüküm altına alınan tedbir nafakalarının ret veya kabulünde taraflar yararına vekalet ücreti verilemez- Yargıtay Kararı

Boşanma davası içerisinde istenen ve hüküm altına alınan tedbir nafakalarının ret veya kabulünde taraflar yararına vekalet ücreti verilemez

Boşanma davası içerisinde istenen ve hüküm altına alman Türk Medeni Kanununun 169 ve 182.maddelerinden kaynaklanan tedbir ve iştirak nafakalarının ret veya kabulünde taraflar yararına vekalet ücreti verilemez. Davalı kadının karşılık davası da mevcut bulunmamasına göre lehine vekalet ücreti taktir edilmesi doğru değildir.

Ancak bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hükmün bu yönden düzeltilerek onanmasına karar verilmesi gerekmiştir. (HUMK. mad.438/7) Sonuç: Temyiz eden hükmün yukarıda gösterilen nedenle gerekçeli kararın hüküm fıkrasının son paragrafındaki “Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi hükümleri gereğince 1.000.00 TL. ücreti vekaletin davacıdan tahsil edilerek davalıya verilmesine” cümlesinin hükümden çıkarılmasına, hükmün düzeltilmiş şekliyle onanmasına, (Y2HD, 19.04.2010, E. 2010/5473, K. 2010/7659.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 11 Nisan 2020 15:32

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.