Boşanma Davası Delil Listesi Dilekçe Örneği

Haz 6, 2019 | Boşanma Davası Dilekçeleri

Boşanma Davasında Delil Listesi Örneği -1-

ADANA 8. AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’ NE

Delil Listesi

DOSYA NO   : 2019/228 E.

DAVACI       : 

VEKİLİ         : Avukat Saim İNCEKAŞ

DAVALI       : 

VEKİLİ         : 

KONU           : Delillerimizin ve tanıklarımızın bildirilmesinden ibarettir.

DELİLLER

 • Nüfus Kayıt Örneği
 • A’un davalının evine yakınlığının tespiti için İkametgah Örneği
 • Müvekkilimin antidepresan kullandığına yönelik tıbbi geçmişinin olmadığına yönelik ve davalı S,vekil edene silah çektiğinin, başka bir zaman ise araçla ezmeye çalıştığının, ayrıca davalı müvekkilime karşı sistemli olarak şiddet uyguladığının ispatı için SGK Kayıtları
 • Davalı, müvekkilimi A adlı kadınla aldatmaktadır. İlgili şahıs davalının ablasının kızının öğretmenidir.Davalının bu şahsı yakın çevresine nişanlısı olarak tanıttığı tanık beyanları ile sabittir.İlişkinin ispatı için davalı ile Alev uyur arasındaki telefon kayıtlarının tespitini ve mesajlaşma dökümlerini talep ediyoruz.
 • Davalı, müvekkilimi A adlı kadınla aldatmaktadır. İlgili şahıs davalının ablasının kızının öğretmenidir. Davalının bu şahsı yakın çevresine nişanlısı olarak tanıttığı tanık beyanları ile sabittir, okul müdürü M’in Tanık olarak çağırılmasını ve aldatmanın ispatı için davalı ile Alev uyur arasındaki telefon kayıtlarının tespitini talep ediyoruz.
 • Davalı S’in A hastaneye götürdüğüne yönelik iddiamızın ispatı için ilgili hastaneden kamera kayıtlarının getirtilmesini talep ediyoruz.
 • Bilirkişi,yemin ve sair her türlü sair delile başvurulmasını talep ediyoruz.

TANIK

Metin Bey- Tarafların müşterek çocuklarının okul müdürüdür.

 

DAVACI VEKİLİ

Av.

Boşanma Davasında Delil Listesi Örneği -2-

ADANA 5. AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE;

DOSYA NO               :

DAVACI/KARŞI DAVALI            :

VEKİLİ                     :

DAVALI                    :

VEKİLİ                     :

KONU                        : Delil listemizin arzıdır.

AÇIKLAMALAR    :

Sayın Mahkeme huzurunda ikame ettiğimiz iş bu davada haklılığımızı ispata yarayacak delillerimiz aşağıdaki gibidir:

 1. X Asayiş Büro Amirliğince tutulan şikayetçi ifade tutanağı ve X cumhuriyet Başsavcılığının 2017/ numaralı soruşturma dosyası. (Soruşturma dosyasının celbini talep etmekteyiz.)

 2. Darp raporu. (X Hastanesine müzekkere yazılarak celbini talep ederiz. Ayrıca rapor yukarıda bahsettiğimiz soruşturma dosyası içerisinde de yer almakta olup söz konusu dosyanın celbi ile de rapor görülebilecektir.)

 3. X 1. Aile Mahkemesinin 2017/D.iş sayılı ve Sayın Mahkemenin X D.iş sayılı uzaklaştırma kararlar. (Davalı yan ile annesi aleyhinde verilen uzaklaştırma kararının mahkemeden celbini talep etmekteyiz.)

 4. Tanık (Tanıklarımızın her biri farklı konuda tanıklık yapacağından hepsinin dinlenmesini önemle talep etmekteyiz.)

 5. Davalı yan tarafından hazırlanan ve müvekkil davacının babasına gönderilen boşanma protokolü ile protokole ilişkin e-mail yazışmaları. (İş bu dilekçemiz ekinde sunmaktayız.)

Söz konusu protokol ile davalı yan dava dilekçemizde belirttiğimiz olguları ikrar etmektedir.

 1. Düğün CD’si. (İş bu dilekçemiz ekinde sunmaktayız. )
 1. Evlilik birliğinin sarsılması sebebiyle müvekkil davacının psikolojik durumunu gösterir doktor raporu.
 1. Davalı yana ait banka kayıtları. (İş bankası genel müdürlüğüne müzekkere yazılarak X yıllarına ait banka kayıtlarının celbini talep ederiz.)
 1. Müvekkil davacı tarafından yapılan harcamaları gösterir faturalar, banka kayıtları. (Müvekkil davacıya ait banka kayıtlarının Garanti Bankası Genel Müdürlüğünden celbini talep etmekteyiz.)
 1. Müvekkil davacı ile Garanti Bankası arasında tanzim edilen kredi kartı borç yapılandırma sözleşmesi. (Bankadan celbin talep etmekteyiz.)

 2. Davalı yanın iddialarının gerçeği yansıtmadığını gösterir fotoğraflar. (Cevaba cevap dilekçemiz ekinde sunmuş bulunmaktayız.)

 3. Davalı yanın üzüntü içerisinde olduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığını gösterir fotoğraf. (İş bu dilekçemiz ekinde sunmaktayız.)

 4. Davalı yanın müvekkil davacıyı darp etmesi üzerine müvekkil davacının kaşına dikiş atıldığını gösterir fotoğraf. (İş bu dilekçemiz ekinde sunmaktayız.)

 5. Müvekkil davacının annesine ait banka kayıtları. (Vakıfbank Genel Müdürlüğüne müzekkere yazılarak celbini talep etmekteyiz.)

Müvekkil davacı çeyizlerinin bir kısmını annesine ait kredi kartından almıştır. Bu sebeple nişanlılık dönemine ilişkin banka kayıtlarının celbi gerekmektedir.

SONUÇ VE İSTEK  :

İş bu davadaki haklılığımızı ispata elverişli delillerimizi yukarıda Sayın Mahkemeye ibraz eder haklı davamızın kabulüne karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. tarih

Davacı/Karşı Davalı Vekili

Aile Mahkemesi Delil Dilekçesi

                ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

DOSYA NO                         :

DAVACI-KARŞI DAVALI  :             

VEKİLİ                   :              

DAVALI-KARŞI DAVACI :

 VEKİLİ                  :

KONU                            : Delillerimizin ve tanıklarımızın bildirilmesi  hk.

AÇIKLAMALAR                   : … tarihli ön inceleme duruşmasında; delillerimizi, tanık isim ve adreslerini bildirmemiz için tarafımıza 2 haftalık süre verilmiştir. Kanuni süresi içerisinde tanık isim ve adresleri ile diğer delillerimizi bildiriyoruz.

DELİLLER:

1- Sosyo-Ekonomik Durum Araştırmaları

Tarafların Üzerine Kayıtlı Telefonlara İlişkin BTK ve HTS Kayıtları, İletişim Tespit Tutanakları (Rapor sunulduktan sonra ek beyan ve talepte bulunulacaktır)

2- Nüfus Kayıt Örnekleri

3- Bilirkişi İncelemeleri

4- Tarafların Emniyet, Tapu ve SGK kayıtları

5- Müvekkilime Ait Öğrenci Belgesi ve Ders İçeriklerini Gösterir Belgeler

6- WhatsApp Arama ve Mesaj Kayıtları, Ekran Görütüleri

TANIKLAR :

SONUÇ VE İSTEM               : Karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla ; yukarıda belirtmiş olduğumuz delillerimizin toplanması ve isim ve adreslerini bildirmiş olduğumuz tanıklarımızın dinlenmesi için Sayın Mahkemenizce gerekli işlemlerin başlatılmasını vekaleten saygılarımla  talep ederim.                  

                                               DAVACI- KARŞI DAVALI VEKİLİ

Adana Avukat Saim İNCEKAŞ

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.