2020 İçin Boşanma Davasında Avukat ve Mahkeme Ücreti

Eki 25, 2018 | Boşanma Davası Makaleleri

Boşanma Davasında Avukatlık Ücreti ve Masraf Tutarları (Mahkeme Gideri ve Harç)

Boşanma davasında avukata ödenmesi gereken ücret davanın zorluğuna bağlı olarak değişiklik gösterir. Avukatınızın boşanma davasına harcayacağı emek ve zaman belirleyicidir. Bu süreçte avukatınızın yapacağı işlemler, yazışmalar, araştırmalar boşanma davasında avukatlık ücretinin tutarını belirler.

2019 yılı için boşanma davalarında avukatların aldığı ücretleri ve masrafı tanımlayacağız.  Her yıl Barolar(Avukatların Meslek Odaları) tarafından avukatların asgari alması gereken ücretler açıklanır. Avukatların bu asgari tutar aşağısında davayı almak kendi insiyatiflerindedir. En çok görülen boşanma davalarının ücretleri uygulamada şu şekildedir:

            Boşanma avukatı ücretleri 2020

Anlaşmalı Boşanma Davası Avukatı Ücreti : 5.000 TL

Çekişmeli Boşanma Davası Avukatı Ücreti : 7.300 TL

NOT: Bu ücretler Barolar tarafından önerilen tavsiye niteliğindeki avukatlık ücretleridir. Ancak pratik hayatta görülmektedir ki neredeyse bu fiyatların yarısı oranında boşanma avukatları ücret talep etmektedir. Dolayısı ile avukatlık ücretlerinin “cep yaktığı”nı söylemek doğru bir tespit değildir.

Boşanma Avukatı Talep Edeceği Ücreti Nasıl Belirler?

Her işte olduğu gibi boşanma davalarında da talep edilecek ücret, davanın zorluğuna oranla belirlenir. Boşanma avukatı davanıza ne kadar emek harcayacak ise emeği oranında ücreti arttırabilir. Boşanma sürecinde çeşitli kurumlar ile yazışmalar, müvekkil ile uzun ve detaylı görüşmeler, dava stratejisi, delil ve ispat niteliğinde olguların toplanması, gerekir ise bilirkişi raporları, hizmet durum belgeleri gibi aksiyonlar söz konusudur. Adana boşanma avukatı ile başka bir ildeki boşanma avukatının talep edeceği ücretler farklılık gösterebilir.

Diğer Aile Mahkemesi’nde görülen dava çeşitleri ve boşanma süreçlerinin avukatlık ücreti ise aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

İlk olarak Barolar tarafından açıklanan ve avukatların alması gereken asgari ücret tutar tablosunu incelememiz gerekir. Bu tablo doğrultusunda uygulamada avukatların boşanma davasına ne kadar ücret talep ettiklerini ve bu ücretin nasıl değişiklik gösterdiğini anlatacağız. Öncelikle boşanma avukatların alması gereken ücretler tablosunu inceleyiniz. Sonrasında bu tabloyu ve boşanma davanızın türüne göre avukatın sizden ne kadar ücret talep edeceğinizi ayrıntılandıracağız.

Boşanma Davalarının Konusuna Göre Avukatların Alması Gereken Ücret Tablosu ( Baro Tarafından Yayınlanan Liste)

blank

Baro tarafından önerilen tavsiye niteliğinde boşanma avukatlarının alması gereken ücretler, tablonun tam hali aşağıdadır.

1 Evlenmeye izin, İddet müddetinin kaldırılmasına
ilişkin Davalar
3.900,00 TL  
2 Nişan bozulmasından doğan Davalar (Hediyelerin
geri verilmesi, Maddi ve Manevi Tazminat vb)
6.100,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin %10’u
3 Boşanma Davaları    
a) Anlaşmalı Boşanma 5.000,00 TL  
b) Çekişmeli Boşanma 7.300,00 TL  
c) Çekişmeli ve maddi, manevi tazminat istemli 7.300,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
4 Nesebin reddi, Tashihi ve Babalık Davaları 7.300,00 TL  
5 Nafaka Davası 4.700,00 TL  
6 Evlat Edinme Davası 6.000,00 TL  
7 Ailenin Korunmasına dair 6284 Sayılı Kanundan
Doğan Davalar
2.800,00 TL  
8 Tenfiz Davası 6.200,00 TL  

Yukarıda yer alan tablo ” Boşanma Avukatı Ücretleri 2019″, Boşanma Davası Avukat Ücreti”, “Boşanma Avukatı Ücretleri”, Boşanma Davası Mahkeme Ücreti” gibi sorularınızın kesin bir şekilde cevabını içermektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Avukatı Ücreti : 5.000 TL

Çekişmeli Boşanma Davası Avukatı Ücreti : 7.300 TL

Boşanma Avukatı Ücretleri Değişkenlik Gösterir Mi?

Tarifeye bakacak olursak boşanma davaları 2 başlık altında incelenmiş durumda. Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma olarak. Anlaşmalı boşanma avukat ücreti 5.000 TL iken, çekişmeli boşanmalarda avukatlık ücreti 7.300 TL olarak belirlenmiştir.

Çekişmeli boşanma davalarında sıklıkla maddi ve manevi tazminat talepleri görülmektedir. Taraflar madden ve manen uğradıkları zararlar neticesinde eşlerinden mahkeme kanalıyla tazminat talep ederler. Boşanma davasında bir avukat bu tazminattan belirli bir yüzde olarak ücret alma hakkına sahiptir. Kanunen bu ücret yüzde(%) usulü belirlenmiştir. Tazminatlı boşanma davalarında avukat ücreti, tazminat tutarının %15’i olarak belirlenir. Avukat bu yüzdeden başka ayrıca 7.300 TL talep edebilecektir. Yani 7.300 TL + Tazminat tutarının %15’i ücrete hak kazanır.

Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Davalarında Avukatların Ücretlendirme Kalemleri

Anlaşmalı boşanma sürecinde bir takım belge ve bilgiler gerekir. Avukatlar bir boşanma davası sürecinde şu gibi işlemleri yapmakla yükümlüdürler:

 1. Mahkemeye başvuru harcı
 2. Dava Dilekçesi ve Protokolünün Hazırlanması
 3. Süreç boyunca girilecek duruşmalar ve temyiz süreci.

Bu kalemler yanında değişkenlik gösteren ve sonradan meydana çıkabilecek boşanma avukatının işlemleri şu şekildedir:

 1. Boşanma sürecinde çeşitli kurumlar ile yazışmalar,
 2. Müvekkil ile uzun ve detaylı görüşmeler,
 3. Dava stratejisi,
 4. Delil ve ispat niteliğinde olguların toplanması,
 5. Gerekir ise bilirkişi raporları,
 6. Hizmet durum belgeleri gibi aksiyonlar söz konusudur.

Boşanma Davası Harç Ücreti Nedir?

Boşanma davası açarken mahkemeler davacı taraftan harç adı altında mahkeme masrafı almaktadır. Bu masraf devlet tarafından tahsil edilmektedir. 2019 yılı için boşanma davası harç ücreti 419,0 TL’dir.

blank

 Boşanma davası mahkeme ve harç ücreti

Boşanma davası açılırken söz konusu bu harcın ödenmemesi durumunda dava şartı eksikliği söz konusu olur. Bunun anlamı davanız mahkeme tarafından harç eksikliği nedeni ile reddedilir. Boşanma davasında harçlandırma usuli bir işlemdir.

Boşanma Davalarında Mahkeme Ücreti Ne Kadardır? 

Mahkeme tarafından alınan masraf hukuken “harçlandırma” olarak adlandırılır. Dolayısı ile yukarıda bahsettiğimiz doğrultuda boşanma davasında mahkemeye yapılacak masraf 419,0 TL olacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ücreti Ne Kadardır?

Anlaşmalı boşanma süreci boşanacak taraflar için en sancısız ve hızlı süreçtir. Bu süreçte “avukatlı anlaşmalı boşanma ücreti” ve “avukatsız anlaşmalı boşanma ücretleri” merak konusudur. 

 • Avukatlı anlaşmalı boşanma ücreti : 3.000 TL’dir.(İllere göre değişkenlik gösterir.)
 • Avukatsız boşanma ücreti: 400 TL’dir.(Bu tutar sadece mahkemeye ödenen harç ücretidir.)

Anlaşmalı boşanma davaları ortalama 1 hafta sürmekte ve ekonomik olarak tasarruflu bir süreçtir. Anlaşmalı boşanma davalarında tek bir avukat görevlendirildiği için taraflar söz konusu boşanma ücretini ikiye bölerek ödeme yapabilirler. Çekişmeli boşanma davasında böyle bir imkan mümkün değildir. Çekişmeli boşanma fıtratı gereği iki avukatın iddia ve savunma süreçleriyle geçer.

Anlaşmaşı boşanmanın tanımı olarak; tarafların mal rejimi, velayet, tazminat, nafaka gibi her konuda anlaşmaları sonucunda tek celsede boşandıkları süreç tanımı getirilebilir. Adana Avukatlarından Saim İncekaş bu süreçi bizzat deneyimleyen bir avukat olarak ortalama 1 hafta süre içerisinde anlaşmalı boşanma davalarını sonlandırdığını beyan etmektedir.

Boşanma Davalarında Ücreti Hangi Taraf Öder?

Boşanma davalarında ücretlendirme davanın türüne göre değişkenlik gösterir. Anlaşmalı boşanma davalarında genellikle tarafların avukatın ücretini ortak olarak paylaştıkları görülür. 

Çekişmeli boşanma davalarında ise davayı kaybeden taraf, kazanan tarafa ait gider-masraf ve avukatlık ücretlerini ödemekle yükümlendirilir. Bu husus mahkeme tarafından gerekçeli kararda açıkça belirtilir. Yani kaybeden taraf kendi avukatının ücretini ödedeği gibi, ayrıca davayı kazanan karşı tarafın da ücretini ödemekle yükümlendirilir.

İllere Göre Boşanma Avukatı Ücretleri 

Ankara Boşanma Avukatı Ücretleri: Anlaşmalı Boşanma Ücreti : 5.000 TL – Çekişmeli Boşanma Ücreti : 7.300 TL

Adana Boşanma Avukatı Ücretleri:  Anlaşmalı Boşanma Ücreti : 5.000 TL – Çekişmeli Boşanma Ücreti : 7.300 TL

İzmir Boşanma Avukatı Ücretleri: Anlaşmalı Boşanma Ücreti : 5.000 TL – Çekişmeli Boşanma Ücreti : 7.300 TL

İstanbul Boşanma Avukatı Ücretleri: Anlaşmalı Boşanma Ücreti : 5.000 TL – Çekişmeli Boşanma Ücreti : 7.300 TL

Boşanma Avukatının Aldığı Vekalet Ücreti ile İlgili Yargıtay Kararları

Yargıtay

13.Hukuk Dairesi

Esas : 2014/38303

Karar : 2015/33425

Tarih : 17.11.2015

Özet: Boşanma davalarında aslolanın öncelikle tarafların barışmaları ve aile birliğinin devam etmesi olduğu, somut olayda da bu durumun gerçekleştiği ve tarafların sulhunun, davacı avukattan vekalet ücretini kaçırmak maksadıyla olmadığı gibi Avukatlık Kanunu’nun 165. maddesinin uygulanmasının da mümkün olmadığı gözetilmelidir.


Yargıtay

2.Hukuk Dairesi

Esas : 2013/7497

Karar : 2013/20248

Tarih : 09.09.2013

Özet: Boşanma davalarında harç ve yargılama gideri ile vekalet ücreti boşanma talebinin kabul veya ret durumuna göre takdir edilir. Boşanma davalarında maktu harç alınır. Boşanma davaları içinde istenen boşanmanın fer’i (eki) niteliğindeki tazminatlar nedeniyle ayrıca harç ve vekalet ücreti alınamayacağı gibi; bunların kabul veya reddedilen bölümleri nedeniyle yargılama giderleri de dağıtıma tabi tutulamaz.

Yazar Av. Saim İNCEKAŞ

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

13 Yorumlar

 1. Nazan

  Çekişmeli boşanmalarda dava değerinin % 15’i ne demektir?

  Yanıtla
  • Avukat Saim İncekaş

   Selamlar, maddi-manevi tazminat talebiniz dava değerini oluşturur. Örneğin 50.000 maddi, 50.000 manevi tazminat talep ettiyseniz toplam 100.000 TL dava konusu olur. Bu tutarın %15’i ise 15.000 TL’dir.

   Yanıtla
  • Anonim

   Birsey sormak istiyorum cekismeli bosanma davalarinda yuzde uzerinden pay almak zorunlu mu örneğin bir milyon bi para alindi bu ücretin %10 unu avukat talep etmek zorunda mi

   Yanıtla
   • Avukat Saim İncekaş

    Yüzde olarak almak zorunlu değildir. Avukatların tercih edebileceği 2 ayrı hizmet bedeli anlaşması yöntemi vardır. Birincisi sabit bir ücrete anlaşmak, ikincisi ise dava konusu üzerinden %25’e kadar kazan-kazan usulü anlaşmak.

    Yanıtla
 2. Feride

  Çekişmeli dava oldu mahkeme kararı çıktı fakat avukatlar karar alıp daha sonra 2 haftalık süreçten sonra itiraz olmazsa soyadım değişebilirmiş avukatlar ne kararı alacaklar ben kendim bu kararı aldırttıramaz mıyım?

  Yanıtla
  • Avukat Saim İncekaş

   Devlet ile aranızdaki tüm yasal işlemleri bizzat kendiniz yapabilirsiniz. Avukatlık profesyonel bir hizmettir. Sizi yanlış bir işlem yapmaktan, sürecin sürüncemede kalmasından kurtarır.

   Yanıtla
 3. Sibel

  Merhaba ben eşimle 9 senedir evliyim 2 çocuğumuz var eşim çok sinirli beni ve çocuklara sözlü ve dayak ile saldırıyor ayrılmak istiyorum çocukların velayetlerini ben istiyorum durumum yok barodan avukat istemeyi düşünüyorum anlaşmalı olamaz çünkü çocukları vermek istemiyor buna rağmen baro bana avukat verir mi?Cevap verirseniz çok sevinirim.

  Yanıtla
  • Avukat Saim İncekaş

   Herhangi bir geliriniz bulunmuyor ise barodan adli yardım adı altında ücretsiz avukat talep edebilirsiniz.

   Yanıtla
 4. selın

  merhaba ben 26 yıllık evlıyım esımle sıddedlı gecımsızlıgımızz var pıskolajık baskı hakaret ben ve cocuklarıma ayrılmak ıstıyorum maddı gelırım yok anlasmalı bosanmaz cekısmelı olunca haklarım ne olur arabamız mız var bun dan hak alırmıyım aynı evde ayrı odalarda yasıyoruz yardımcı olurmusunuz tesekkurler

  Yanıtla
 5. Kerime

  Çekişmeli boşanma davasında tazminat talep etmeksizin var olan malların paylaşımında avukata yine %15 ödeniyor mu? Yanıtınız için şimdide teşekkür ederim

  Yanıtla
  • Avukat Saim İncekaş

   Dava konusu üzerinden yüzde usulü anlaşmak zaruri değildir. Maktu yani sabit bir avukatlık ücreti de belirlenebilir. Kanunen bu husus tarafların iradesine bağlıdır.

   Yanıtla
 6. Yigit kaan

  Bosanma davasi acmak istiyorum maddi durumum yok ne kadar bir ucret gerekir avukatsiz olarakda yazarsaniz sevinirim

  Yanıtla
 7. Anonim

  Sayın avukat saim bey sizden bir konuda bilgi alabilirmiyim şöyleki boşanma davasi bitti istinafa gidildi yargıtaya gidilmadi 20000 tl tazminat hukmetti istinaf bunun tebligatı tarafa yapilmadan kadinin avukatina hangi şartlarda avukatlik ücreti veroliyor avukatimızin demesi davanin içinde kaybedilen her aşamaya karşi tarafin avukatina ucret ödenir diyor ben buna pek inanmadim işin doğrusu şu şekilde olmasi değilmi tarafa tebligat çikarilir takdir edilen tazminat günunde ödenmez ozaman avukat icraya verir tahsil için ozaman belki karşi taraf avukatina ucret ödenir diye düşunuyorum bu konuyla ilgili goruşlerinızi almak isterim birde kadin güvenlik olarak çalisiyor çalışan kadına nafaka zorunlügu varmı saygılar sunar cevabınizi beklerim şimdiden yardimlar için çok teşekür ederim mahmut gülsün sinop

  Yanıtla

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.