Bir Sayfa Seçin

Boşanma Davasında Avukatlık Ücreti ve Masraf Tutarları (Mahkeme Gideri ve Harç)

Boşanma davasında avukata ödenmesi gereken ücret davanın zorluğuna bağlı olarak değişiklik gösterir. Avukatınızın boşanma davasına harcayacağı emek ve zaman belirleyicidir. Bu süreçte avukatınızın yapacağı işlemler, yazışmalar, araştırmalar boşanma davasında avukatlık ücretinin tutarını belirler.

2019 yılı için boşanma davalarında avukatların aldığı ücretleri ve masrafı tanımlayacağız.  Her yıl Barolar(Avukatların Meslek Odaları) tarafından avukatların asgari alması gereken ücretler açıklanır. Avukatların bu asgari tutar aşağısında davayı almak kendi insiyatiflerindedir. En çok görülen boşanma davalarının ücretleri uygulamada şu şekildedir:

            Boşanma avukatı ücretleri 2018

Anlaşmalı Boşanma Davası Avukatı Ücreti : 5.000 TL

Çekişmeli Boşanma Davası Avukatı Ücreti : 7.300 TL

NOT: Bu ücretler Barolar tarafından önerilen tavsiye niteliğindeki avukatlık ücretleridir. Ancak pratik hayatta görülmektedir ki neredeyse bu fiyatların yarısı oranında boşanma avukatları ücret talep etmektedir. Dolayısı ile avukatlık ücretlerinin “cep yaktığı”nı söylemek doğru bir tespit değildir.

Boşanma Avukatı Talep Edeceği Ücreti Nasıl Belirler?

Her işte olduğu gibi boşanma davalarında da talep edilecek ücret, davanın zorluğuna oranla belirlenir. Boşanma avukatı davanıza ne kadar emek harcayacak ise emeği oranında ücreti arttırabilir. Boşanma sürecinde çeşitli kurumlar ile yazışmalar, müvekkil ile uzun ve detaylı görüşmeler, dava stratejisi, delil ve ispat niteliğinde olguların toplanması, gerekir ise bilirkişi raporları, hizmet durum belgeleri gibi aksiyonlar söz konusudur. Adana boşanma avukatı ile başka bir ildeki boşanma avukatının talep edeceği ücretler farklılık gösterebilir.

Diğer Aile Mahkemesi’nde görülen dava çeşitleri ve boşanma süreçlerinin avukatlık ücreti ise aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

İlk olarak Barolar tarafından açıklanan ve avukatların alması gereken asgari ücret tutar tablosunu incelememiz gerekir. Bu tablo doğrultusunda uygulamada avukatların boşanma davasına ne kadar ücret talep ettiklerini ve bu ücretin nasıl değişiklik gösterdiğini anlatacağız. Öncelikle boşanma avukatların alması gereken ücretler tablosunu inceleyiniz. Sonrasında bu tabloyu ve boşanma davanızın türüne göre avukatın sizden ne kadar ücret talep edeceğinizi ayrıntılandıracağız.

Boşanma Davalarının Konusuna Göre Avukatların Alması Gereken Ücret Tablosu ( Baro Tarafından Yayınlanan Liste)

Baro tarafından önerilen tavsiye niteliğinde boşanma avukatlarının alması gereken ücretler, tablonun tam hali aşağıdadır.

1 Evlenmeye izin, İddet müddetinin kaldırılmasına
ilişkin Davalar
3.900,00 TL  
2 Nişan bozulmasından doğan Davalar (Hediyelerin
geri verilmesi, Maddi ve Manevi Tazminat vb)
6.100,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin %10’u
3 Boşanma Davaları    
a) Anlaşmalı Boşanma 5.000,00 TL  
b) Çekişmeli Boşanma 7.300,00 TL  
c) Çekişmeli ve maddi, manevi tazminat istemli 7.300,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
4 Nesebin reddi, Tashihi ve Babalık Davaları 7.300,00 TL  
5 Nafaka Davası 4.700,00 TL  
6 Evlat Edinme Davası 6.000,00 TL  
7 Ailenin Korunmasına dair 6284 Sayılı Kanundan
Doğan Davalar
2.800,00 TL  
8 Tenfiz Davası 6.200,00 TL  

Yukarıda yer alan tablo ” Boşanma Avukatı Ücretleri 2019″, Boşanma Davası Avukat Ücreti”, “Boşanma Avukatı Ücretleri”, Boşanma Davası Mahkeme Ücreti” gibi sorularınızın kesin bir şekilde cevabını içermektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Avukatı Ücreti : 5.000 TL

Çekişmeli Boşanma Davası Avukatı Ücreti : 7.300 TL

Boşanma Avukatı Ücretleri Değişkenlik Gösterir Mi?

Tarifeye bakacak olursak boşanma davaları 2 başlık altında incelenmiş durumda. Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma olarak. Anlaşmalı boşanma avukat ücreti 5.000 TL iken, çekişmeli boşanmalarda avukatlık ücreti 7.300 TL olarak belirlenmiştir.

Çekişmeli boşanma davalarında sıklıkla maddi ve manevi tazminat talepleri görülmektedir. Taraflar madden ve manen uğradıkları zararlar neticesinde eşlerinden mahkeme kanalıyla tazminat talep ederler. Boşanma davasında bir avukat bu tazminattan belirli bir yüzde olarak ücret alma hakkına sahiptir. Kanunen bu ücret yüzde(%) usulü belirlenmiştir. Tazminatlı boşanma davalarında avukat ücreti, tazminat tutarının %15’i olarak belirlenir. Avukat bu yüzdeden başka ayrıca 7.300 TL talep edebilecektir. Yani 7.300 TL + Tazminat tutarının %15’i ücrete hak kazanır.

Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Davalarında Avukatların Ücretlendirme Kalemleri

Anlaşmalı boşanma sürecinde bir takım belge ve bilgiler gerekir. Avukatlar bir boşanma davası sürecinde şu gibi işlemleri yapmakla yükümlüdürler:

 1. Mahkemeye başvuru harcı
 2. Dava Dilekçesi ve Protokolünün Hazırlanması
 3. Süreç boyunca girilecek duruşmalar ve temyiz süreci.

Bu kalemler yanında değişkenlik gösteren ve sonradan meydana çıkabilecek boşanma avukatının işlemleri şu şekildedir:

 1. Boşanma sürecinde çeşitli kurumlar ile yazışmalar,
 2. Müvekkil ile uzun ve detaylı görüşmeler,
 3. Dava stratejisi,
 4. Delil ve ispat niteliğinde olguların toplanması,
 5. Gerekir ise bilirkişi raporları,
 6. Hizmet durum belgeleri gibi aksiyonlar söz konusudur.

Boşanma Davası Harç Ücreti Nedir?

Boşanma davası açarken mahkemeler davacı taraftan harç adı altında mahkeme masrafı almaktadır. Bu masraf devlet tarafından tahsil edilmektedir. 2019 yılı için boşanma davası harç ücreti 419,0 TL’dir.

 Boşanma davası mahkeme ve harç ücreti

Boşanma davası açılırken söz konusu bu harcın ödenmemesi durumunda dava şartı eksikliği söz konusu olur. Bunun anlamı davanız mahkeme tarafından harç eksikliği nedeni ile reddedilir. Boşanma davasında harçlandırma usuli bir işlemdir.

Boşanma Davalarında Mahkeme Ücreti Ne Kadardır? 

Mahkeme tarafından alınan masraf hukuken “harçlandırma” olarak adlandırılır. Dolayısı ile yukarıda bahsettiğimiz doğrultuda boşanma davasında mahkemeye yapılacak masraf 419,0 TL olacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ücreti Ne Kadardır?

Anlaşmalı boşanma süreci boşanacak taraflar için en sancısız ve hızlı süreçtir. Bu süreçte “avukatlı anlaşmalı boşanma ücreti” ve “avukatsız anlaşmalı boşanma ücretleri” merak konusudur. 

 • Avukatlı anlaşmalı boşanma ücreti : 3.000 TL’dir.(İllere göre değişkenlik gösterir.)
 • Avukatsız boşanma ücreti: 400 TL’dir.(Bu tutar sadece mahkemeye ödenen harç ücretidir.)

Anlaşmalı boşanma davaları ortalama 1 hafta sürmekte ve ekonomik olarak tasarruflu bir süreçtir. Anlaşmalı boşanma davalarında tek bir avukat görevlendirildiği için taraflar söz konusu boşanma ücretini ikiye bölerek ödeme yapabilirler. Çekişmeli boşanma davasında böyle bir imkan mümkün değildir. Çekişmeli boşanma fıtratı gereği iki avukatın iddia ve savunma süreçleriyle geçer.

Anlaşmaşı boşanmanın tanımı olarak; tarafların mal rejimi, velayet, tazminat, nafaka gibi her konuda anlaşmaları sonucunda tek celsede boşandıkları süreç tanımı getirilebilir. Adana Avukatlarından Saim İncekaş bu süreçi bizzat deneyimleyen bir avukat olarak ortalama 1 hafta süre içerisinde anlaşmalı boşanma davalarını sonlandırdığını beyan etmektedir.

Boşanma Davalarında Ücreti Hangi Taraf Öder?

Boşanma davalarında ücretlendirme davanın türüne göre değişkenlik gösterir. Anlaşmalı boşanma davalarında genellikle tarafların avukatın ücretini ortak olarak paylaştıkları görülür. 

Çekişmeli boşanma davalarında ise davayı kaybeden taraf, kazanan tarafa ait gider-masraf ve avukatlık ücretlerini ödemekle yükümlendirilir. Bu husus mahkeme tarafından gerekçeli kararda açıkça belirtilir. Yani kaybeden taraf kendi avukatının ücretini ödedeği gibi, ayrıca davayı kazanan karşı tarafın da ücretini ödemekle yükümlendirilir.

İllere Göre Boşanma Avukatı Ücretleri 

Ankara Boşanma Avukatı Ücretleri: Anlaşmalı Boşanma Ücreti : 5.000 TL – Çekişmeli Boşanma Ücreti : 7.300 TL

Adana Boşanma Avukatı Ücretleri:  Anlaşmalı Boşanma Ücreti : 5.000 TL – Çekişmeli Boşanma Ücreti : 7.300 TL

İzmir Boşanma Avukatı Ücretleri: Anlaşmalı Boşanma Ücreti : 5.000 TL – Çekişmeli Boşanma Ücreti : 7.300 TL

İstanbul Boşanma Avukatı Ücretleri: Anlaşmalı Boşanma Ücreti : 5.000 TL – Çekişmeli Boşanma Ücreti : 7.300 TL

Boşanma Avukatının Aldığı Vekalet Ücreti ile İlgili Yargıtay Kararları

Yargıtay

13.Hukuk Dairesi

Esas : 2014/38303

Karar : 2015/33425

Tarih : 17.11.2015

Özet: Boşanma davalarında aslolanın öncelikle tarafların barışmaları ve aile birliğinin devam etmesi olduğu, somut olayda da bu durumun gerçekleştiği ve tarafların sulhunun, davacı avukattan vekalet ücretini kaçırmak maksadıyla olmadığı gibi Avukatlık Kanunu’nun 165. maddesinin uygulanmasının da mümkün olmadığı gözetilmelidir.


Yargıtay

2.Hukuk Dairesi

Esas : 2013/7497

Karar : 2013/20248

Tarih : 09.09.2013

Özet: Boşanma davalarında harç ve yargılama gideri ile vekalet ücreti boşanma talebinin kabul veya ret durumuna göre takdir edilir. Boşanma davalarında maktu harç alınır. Boşanma davaları içinde istenen boşanmanın fer’i (eki) niteliğindeki tazminatlar nedeniyle ayrıca harç ve vekalet ücreti alınamayacağı gibi; bunların kabul veya reddedilen bölümleri nedeniyle yargılama giderleri de dağıtıma tabi tutulamaz.

Yazar Av. Saim İNCEKAŞ

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son Güncelleme Tarihi