Boşanma Davası Aile İçi Şiddetten Koruma Talebi Dilekçesi

Haz 10, 2019 | Dilekçeler

Koruma talebiniz reddedilir ise yeniden başvuruda bulunun. Birden çok mahkeme olması durumunda dosyanız farklı mahkemeye düşecektir.

                                                                                                                                             

(…) AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

ADANA

 
DAVACI (ŞiddeteMaruzKalan)                      
VEKİLİ          Av. Saim İNCEKAŞ
DAVALI (ŞiddetUygulayan) ….
KONU

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Hakkında Kanun uyarınca güvenlik ve tehlike nedeniyle zorunlu ve ivedi olarak önleyici-koruyucu tedbir alınmasına ilişkin talebimizin sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR  
     

 

 1. Müvekkil ile davalı 24.11.1998 tarihinden bu yana evli olup evlilikleri boyunca şiddetli geçimsizlik söz konusudur. Davalı şahıs, müvekkili evlendikleri dönemden bu yana sürekli olarak aşağılamış, küçük görmüş ve hakaret etmiştir. Davalının sürekli aşağılamaları yüzünden müvekkilin psikolojisi bozulmuş, kendi kabuğuna çekilmiş ve özgüveni yerle bir olmuştur. Arkadaş ortamlarında dahi davalı koca “AYNAYA BAK NEYE BENZİYORSUN.” Şeklinde defalarca hakaret etmiş ve müvekkilimin özgüvenini yerle bir etmiştir.

 

 1. Davalı müvekkilimin kazançlarını ve aile ekonomisine yapmış olduğu katkıları küçük görüp “15 yıldır parazit gibi sırtımdan geçindin. Yağlı kapı bulmuşsun hiç gider misin!” şeklinde sürekli olarak aşağılamış ve küçük görmüştür. Ayrıca sürekli olarak “Adam olamamışsın avukatlık yapmıyorsun.”, müvekkilin avukatlık yaptığı dönemde “avukatlık yapsan ne olacak, yine adam olamamışsın benim kadar kazanamıyorsun.” Ve son dönemde ise “profösör kızısın ama adam olamamışsın.” Şeklinde yine hakaretlerde bulunmaya devam etmektedir.

 

 1. Davalı şahıs müvekkilimi sürekli tehdit ederek boşanma davası açmasına da engel olmaya çalışmıştır. “Sana hukuken bir kuruş vermem, yakarım vermem. Benim paramı al sana ne yapacağımı bak sen o zaman gör. Bu dünyada da öbür dünyada da yakandayım.” Yetmemiş çocukları üzerinden tehdit etmiş “Boşanma davası açarsan çocukların yüzünü göstermem.” Diyerek müvekkilimi sindirmiştir.

 

 1. Müvekkilime bu şekilde yapılan aşağılamaların, ekonomik ve psikolojik şiddetin yanı sıra fiziksel şiddet de uygulamıştır.2001 Yılında müvekkilim “çok sıkıldım çıkıp dolaşalım.” Demiş ancak davalı “ne dolaşması” diyerek müvekkilimi dövmüştür. Müvekkilime defalarca vurmuş ve müvekkilimin bacakları mosmor olmuştur. Vücudunda, bacak ve kollarında çeşitli iz ve yaralar oluşmuştur. Üstelik davalı müvekkilimi sopayla dövmüştür. Davalının müvekkilimi dövdüğüne davalının annesi ve komşuları şahittir.2005 Yılında müvekkilim hamile kalmış ve hamile olduğunu davalıya bildirmiştir. Davalı ise bunun üzerine “sen ne aptalsın, ne geri zekalısın” diyerek müvekkilime şiddet uygulamış ve saçından tutarak yerlerde sürüklemiştir.

 

 1. Davalı şahıs müvekkile birkaç yıl önce arkadaşı … isimli bir kişiden bahsetmiş, bu kişinin çok tehlikeli olduğunu, silahlı işler yaptığını mafya olduğunu söylemiştir. Son zamanlarda ise davalı şahıs bu kişiyle beraber görüşmeleri için müvekkilime ısrar etmekte, sırf bu nedenle kavga etmekte olup müvekkilim bu konuda davalı kocanın farklı düşünceleri olduğundan korkmaktadır.

 

 1. Daha fazla dayanamayan müvekkil tarafından 07.01.2015 tarihinde boşanma davası açılmış akabinde İstanbul …Aile Mahkemesi … D.İş, … K. Sayılı ilamı ile 6284 sayılı kanuna göre koruma kararı alınmıştır. Koruma kararı müddetince davalı müvekkile çok iyi davranmış; ancak koruma kararının sona ermesinin akabinde hakaret, tehdit, psikolojik ve fiziksel şiddete devam etmiş, birçok kez müvekkilin boğazını sıkmıştır.Boşanma davası devam ederken davalı koca tarafından müvekkilimin boynuna bıçak dayayarak tehdit etmiş ve davadan feragat etmesini sağlamıştır.

 

 1. Ayrıca davalı şahıskooperatif toplantısında bir avukata saldırmış ve bu nedenle aleyhinde İstanbul … Ağır Ceza Mahkemesi … E. Sayılı dosyası ile kamu davası açılmıştır. Ayrıca bir avukata saldırmış, bu nedenle de İstanbul .. Asliye Ceza Mahkemesi’nin … Esas sayılı dosyasıyla ceza davası açılmış ve … Barosu tarafından da uyarı cezası almıştır. Davalı şahsın şiddete eğilimli, saldırgan bir yapıya sahip olduğu ortada olup müvekkil açısından büyük korku oluşturmakta, müvekkile telafisi imkansız zararlar vermesini engellemek için koruma talebinde bulunma zarureti doğmuştur.

 

 1. Yukarıda açıklandığı üzere müvekkil psikolojik, ekonomik, fiziksel şiddete maruz kalmakta, davalı şahıs tarafından aşağılanmakta, hor görülmektedir. 6284 Sayılı Ailenin korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Hakkında Kanun’un 2.maddesinde tanımlı şiddet ve ev içi şiddetin her türüne fiziksel, psikolojik, ekonomik maruz bırakılan müvekkilin yaşamını güvenli şekilde sürdürebilmesi için kanunun 5. Maddesinde düzenlenen önleyici tedbirlerden, “(1)Şiddet uygulayanlarla ilgili olarak aşağıdaki önleyici tedbirlerden birine, birkaçına veya uygun görülecek benzer tedbirlere hâkim tarafından karar verilebilir: a) Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması.b) Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhâl uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi. c) Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmaması…d) Gerekli görülmesi hâlinde korunan kişinin, şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin hâller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmaması.e) Korunan kişinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesi.f) Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesi. g)Bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim etmesi…” belirtilen ve re’sen mahkemenizce gerekli görülecek tüm diğer tedbirlere dava konusu olaylar dikkate alınarak karar verilmesi talebimiz bulunmaktadır.

 

DELİLLER: İstanbul ….Aile Mahkemesi … D.İş, …. Karar sayılı ilamı, sair yasal delil.

HUKUKİ SEBEPLER: 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Hakkinda Kanun, TMK, TCK, HMK, ilgili mavzuat.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklanan sebeplerle müvekkilimin güvenliği göz önüne alınarak, Sayın Mahkemenin re’sen gözeteceği ve hükmedeceği tüm tedbir ve karara ek olarak 6284 sayılı Kanun uyarınca;

 • Davalı şahsın müvekkilime yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması,
 • Davalı şahsın müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhâl uzaklaştırılması ve müşterek konutun müvekkilime tahsis edilmesine,
 • Müvekkilimin ve çocuklarının bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmamasına,
 • Müvekkilimi iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesine,
 • Davalı şahsın bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim etmesine,
 • Davalı şahsın tedbirlere aykırı davranması halinde cezalandırılacağının ihtar edilmesine,

Karar verilmesini talep ederiz. Saygılarımızla.

 

Davacı Vekili

Adana Avukat Saim İNCEKAŞ

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Boşanma Davası Aile İçi Şiddetten Koruma Talebi Dilekçesi

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.