Boşanma Davası Açıldıktan Sonra Gerçekleşen Olaylar

Boşanma Davası Açıldıktan Sonra Gerçekleşen Olaylar

Boşanma Davası Açıldıktan Sonra Gerçekleşen Olaylar

Dava açıldıktan sonra oluşan olaylar boşanma sebebi olamaz. Her dava açıldığı tarihteki şartlara göre incelenir ve sonuçlandırılır.

“Boşanmaya neden olarak gösterilen olaylardan sonra eşe ihtar göndererek eve davet veya bizzat giderek, veya aracılar göndererek evlilik birliğinin devamını istemek ve önceki dönemde meydana gelen olayları hoşgörü ile karşılamış, evlilik birliğinin temelinden sarsılmamış olduğunu, ortak hayatın çekilebilir olduğunu gösteren davranışlardır, bu nedenle bu olaylara dayanılarak boşanma kararı verilemeyeceğinden davanın reddi gerekir.

Aynı şekilde boşanmaya neden olan olaylardan sonra evlilik birliğinin eşler tarafından devam ettirilmesi, hiçbir şey olmamış gibi bir arada yaşama, aile ilişkilerini sürdürme de evlilik birliğinin temelinden sarsılmadığını gösterir. Buna karşın aynı evde yaşamlarını sürdürmelerine rağmen eşler ayrı odalarda oturuyor, birbirleriyle konuşmuyor, evlilik birliğinin yüklediği görevlerini yerine getirmiyorlarsa, sadece aynı çatı altında oturma birliğinin devamını göstermez. Birliğin devamından bahsedebilmek için eşlerin tüm görevlerini yerine getirmeleri, birlikte pikniğe, gezmeye, aile toplantılarına gitmeleri, yemeğe çıkmaları gibi müşterek hayatın devam ettiğini gösterebilen herkes tarafından kabul edilebilir yaşam tarzının varlığı gerekir.

Eşlerin boşanma davasının devamı sırasında da evlilik birliğini devam ettirmeleri, bu konuda taraf ve davacı beyanı, açılmış davanın bu nedenle takipsiz bırakılması, daha da ileri dava bittikten sonra dosya temyiz incelemesi aşamasında iken ancak hüküm kesinleşmeden önce bir araya gelme, müşterek yaşamı devam ettirme, davadan feragat da önceki olayların hoş görü ile karşılandığını gösterir.

Dava müracaata bırakılıp eşlerin barıştığı açıklandıktan sonra yenileme süresi içinde yeniden boşanmaya neden olabilecek olayların varlığı halinde, artık dava yenilenerek, davaya devam edilemez; o davanın reddi gerekir. Fakat yeni meydana gelen olaylara dayalı yeni bir dava açılabilir.”

Adana Boşanma Avukatlarından Saim İNCEKAŞ boşanma davalarında maddi ve manevi tazminat açısından kusur belirlemesinin kritik önem arz etitğini ifade etmektedir. Bu süreci uzman bir boşanma avukatı ile yönetmenizde fayda vardır.

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.