Adana Boşanma Avukatı | Av. Saim İncekaş | En İyi Boşanma Avukatı

Adana’da en iyi boşanma avukatı; özellikle aile hukuku alanında uzman ve deneyimli olmalıdır. Adana’da boşanma avukatı olarak uzmanlaşmak için o dal üzerinde sabırlı bir şekilde çalışmak gerekir. Böylesine özverili bir çalışma sonucunda teori ve pratikte en iyi avukat ortaya çıkmış olur. Adana boşanma avukatı arayışınızda da bu kriterlere uygun ve iletişimi kuvvetli avukatlar bulmanız gereklidir.


Adana Boşanma Avukatı

Adana’da boşanma süreci taraflar için sancılı bir süreçtir.Bu nedenle boşanma sürecinde daima en iyi boşanma avukatı aranır. Bu süreci engin deneyim ve bilgileriyle bir avukat vekilliği ile yönetmeniz tavsiye edilir. Adana’da bir boşanma avukatının başlıca görevleri şu şekildedir;

Bu süreçte yerleşik yargıtay kararları ve kanununa aykırı yapacağınız usule ve esasa aykırı bir hareket ile büyük hak kayıpları yaşayabilirsiniz , bu konuda son derece dikkatli olunması gerekmektedir.

Adana En İyi Boşanma Avukatları

Adana'da boşanma avukatı olarak görev yapan Av. Saim İncekaş, boşanma ve aile hukuku üzerine uzmanlık sahibidir. Adana Barosu'na kayıtlı olarak boşanma avukatlığı yapmaktadır.

Adana Boşanma Avukatı – Adana Avukatı Saim İncekaş

Adana Boşanma Avukatı; çekişmeli boşanma, anlaşmalı boşanma, malların paylaşımı, ortak çocuğun velayeti, nafaka davası konularında güncel içtihatlar ışığında bilgi sahibi bir avukat olmalıdır. Bu denli uzmanlık gerektiren bir alanda avukatınız iyi seçmeniz davadan lehinize bir netice almak ve hak kaybına uğramamak açısından önem arz eder. Boşanma davaları süreç olarak yıpratıcı bir süreçtir. İyi bir avukat aracılığıyla boşanma davasını en hızlı  sonuçlanacak şekilde yönetmeniz mümkündür. Anlaşılacağı üzere boşanma avukatı ararken alanında uzman ve tanınmış bir avukat ile çalışmanız sizi önlenmesi güç zararların doğmasından kurtaracaktır.

Adana’da en iyi boşanma avukatı veya ünlü boşanma avukatı aramak doğru bir karardır. 20.000 avukat üyesi olan Adana Barosu en iyi boşanma avukatını bulmak için en makul seçim olacaktır.

Adana boşanma avukatı olarak tanınmış olan hukuk ofisimiz çalışma alanı olarak ; boşanma davaları, nafaka davaları, evliliğin iptali davaları, nafakanın kaldırılması davaları, nafakanın artırılması, müşterek çocuğun velayeti, eşlerin edilmiş olduğu mal varlığının paylaşılmasına  dair aile hukuku davalarını belirlemiştir.

En iyi boşanma avukatını şu şekilde tanımlayabiliriz; avukatları “daha iyi” ve “daha kötü” olmak üzere ayırmak, etik olmamakla birlikte yanlış bir kanıdır. Davanız üzerinde yoğunlaşan ve uğraşan avukat sizin için en iyi boşanma avukatıdır. Dava süreçlerinin başarı ile sonuçlandırılması ve sonuca ulaşılması için deneyim son derece gerekli olduğu gibi deneyimden de mühim olan husus avukatınızın sizin davanız üzerine odaklanması ve gerekli tüm süreçleri ve işlemleri yapmasıdır. Avukatınız Adana Baro’suna kayıtlı ve vergi numarası ile çalışır halde olması gerekmektedir.Bu nedenle iş yoğunluğunu size göre ayarlayabilecek ve size yeteri kadar zaman ayırabilecek bir avukat ile boşanma davası sürecini yönetmeniz tavsiye edilir.

Soru-Cevap

Boşanmak isteyen eşlerboşanma davası açmadan önce mutlaka detaylı şekilde bilgilendirilmelidirler. Boşanma davası açmak isteyen eşler, bu bilgileri avukat aracılığıyla edinmeli ve dava sürecinde hak kaybını engellemek adına avukatla süreci işletmeleridirler. Eşler anlaşmalı boşanma yapmaları durumunda da tek bir avukat tutarak anlaşmalı boşanma sürecini yönetebilirler. Yine anlaşmalı boşanma davası için gerekli evrak ve belgeleri ve boşanma işlemleri nelerdir? sorusunun cevabını ilgili yazımızda belirtmiş bulunmaktayız.

“Boşanma davasında avukat önemli midir?” sorusuna boşanma davası yargıtay kararları ışığında değinerek kısaca boşanma davasında eşler tarafından akla ilk gelen ve sıkça sorulan sorulara cevap verelim. 

Soru-1) Boşanma davası nasıl açılır?

Boşanma davasını açmak için hazırlanacak  boşanma davası dilekçesi ile ikamet edilen yerdeki Aile mahkemesine, Aile Mahkemesinin bulunmadığı durumlarda ise asliye mahkemesine gerekli harçlar yatırılarak boşanma davası açılır.

Soru-2) Boşanma davası hangi mahkemede açılır?

Adana boşanma davası; boşanmak isteyen eşlerin son ortak adreslerinin bağlı bulunduğu adliyede yer alan Aile Mahkemesin’de açılır. Ancak adresinizin bağlı olduğu adliyede bir aile mahkemesi yoksa bu kez Aile Mahkemesi görevi verilen Asliye Hukuk Mahkemesine boşanma davası açılır.

Madde 168 – Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.

Soru-3) Hemen boşanmak istiyorum bu mümkün müdür?

 • Kısa bir sürede boşanmanın tek yolu eşinizle anlaşarak boşanmaktır. Acil boşanmak istiyorum, bu işin biran önce sonlansın diyen eşler aralarında anlaşma yapmaları gerekir. Ancak şöyle bir durum var ki anlaşmalı boşanma davası açmak için eşlerin en az 1 yıl evli olması şartı gerekiyor. 

Soru-4) Boşanma davasını hangi tarafın açtığı önemli midir?

 • Hayır, davayı kimin açtığı önemli değildir. Davayı kimin açtığı, dava sürecine olumlu ya da olumsuz hiçbir etki yapmaz. Burada önemli olan boşanma sebeplerini yani iddia edilen konuların ispatıdır. Boşanma davası açacak olan mağdur eş mahkemeden koruma isteyerek geçici olarak barınma ve geçinme için talepte bulunabilir. Bu husus mağdur olan eşin dava süresince daha da mağdur olmaması için avukat tarafından belirtilmesi gerekli bir önlemdir.

Madde 169 – Boşanma veya ayrılık davası açılınca hakim, davanın devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri resen alır.

Soru-5) Anlaşmalı boşanma ile çekişmeli boşanmanın farkı nedir? Anlaşmalı boşanma hangi hallerde mümkündür?

                Boşanma Dava Vekilliği

 • Anlaşmalı boşanma davasında ( Medeni Kanun 166/3 ), eşlerin nasıl boşanacakları konusunda en ince ayrıntısına kadar anlaşmaları gerekmektedir. Eşler arasında hazırlanacak olan anlaşmalı boşanma protokolüne tazminat, mal paylaşımı, varsa çocukların velayeti, ziynet eşyalarının paylaşımı, nafaka, soyadı gibi konularda varılan anlaşma maddeleri yazılmalıdır. Tekrar belirtmekte fayda var ki; evliliklerinde 1 yılını doldurmamış eşlerin her ikisinin de istemesi durumunda dahi anlaşmalı boşanma davası açmaları mümkün değildir.
 • Çekişmeli boşanma davasında ise, tarafların boşanma ya da boşanmadan kaynaklanacak tazminat, velayet, mal paylaşımı gibi konularda anlaşamadıkları veya 1 yılını doldurmayan evliliklerde söz konusudur.

Soru-6) Boşanma Sebepleri (Hukuken) Nelerdir?

 • Boşanma sebepleri Medeni Kanun uyarınca şu şekildedir: 1-Zina 2-Hayata Kast 3-Suç İşleme 4-Terk 5-Akıl Hastalığı 6-Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması
 • Eşler hukuken evlenerek bu birliğin mutluluğunu elbirliği ile sağlamak ve çocukların bakımına ve gözetimine özen göstermek ile yükümlüdür.Eşler evlilik birliğine güçleri oranda emek ve malvarlıklarını katarlar. Eşler yine kanun uyarınca birbirine sadık kalmak ve yardımcı olmak zorundadırlar. Kanunun bu görevlerini yerine getirmeyen eş bakımından yukarıda saydığımız boşanma sebepleri ortaya çıkar ve mağdur olan eşe boşanma davası açma hakkı verir.

  Adana Boşanma Avukatları

Soru-7)Boşanma davaları ne kadar sürer?

 • Mahkemelerin iş yoğunluğu, dava dosyasındaki deliller yani boşanma sebeplerinin ispatına göre değişir. Ancak genel olarak “anlaşmalı boşanma” davaları ilk duruşmada biter. Çekişmeli boşanma davaları ise dinlenecek şahit sayısına ve dosyanın iyi takip edilip edilmediğine göre daha uzun sürede biter. 
 • Boşanma davalarının suresi hakkında kesin bir bilgi verebilmek için davanın detaylarını ve tarafların taleplerini incelemek gerekir. En kısa süren boşanma davası çeşidi “ Anlaşmalı boşanma” dır.Anlaşmalı boşanma tarafların her konuda mutabık olması sonucu gerçekleşir. Bir diğer dava türü olan “ Çekişmeli boşanma” davası nispeten daha uzun sürmektedir.
 • Adana Bölge İstinaf Mahkemesince inceleme süresi ortalama 8-9 ay aralığındadır. İstinaf sonrasında temyiz edilen bir mahkeme kararının ise incelenmesi ortalama 10-12 ay sürmektedir.

Soru-8) Boşanma davasında avukatımın olması zorunlu mudur? Avukat tutmazsam sonuca etkisi eder mi?

 • Aslında hiçbir davada avukat tutmak zorunluluğu yoktur. Davacı ya da davalı olan kişiler avukat tutmadan da dava ve işlerini takip edebilir. Ancak davayı vekalet vererek bir avukat ile takip etmek önemlidir. Hukuki olarak yargılama usulü açısından avukatın sahip olduğu bilgi ve tecrübe kişilere fayda sağlar. Dava sonucunda maddi ve manevi menfaatlerinizin istenilen şekilde elde edilmesi amacıyla bir avukat tutmanızı öneririz. Anlaşmalı boşanma davalarında dahi yapılacak hatalar davanın reddedilmesine sebep olabilir. Avukatlar mevzuatı çok iyi bildiğinden ve tecrübeli olduklarından kanuni hiçbir boşluk bırakmadan davanızın takipçisi olur.

Soru-9) Eşim bana çekişmeli boşanma davası açmış. Bugün elime onun dava dilekçesi geldi. Ne yapmalıyım ?

 • Burada yapmanız gereken 3 önemli konu var.
 • Birincisi; eşinizin boşanma dilekçesine cevap vermek (Boşanmaya Cevap Dilekçesi Örneği). Cevap verirken eşinizin iddia ettiği olayların gerçek olup olmadığını belirtmeniz de ayrıca önemli. Boşanmak istiyor musunuz? Tazminat, nafaka ve çocuğun velayetini istiyor musunuz? Bunları dilekçenizde anlatmanız gerekiyor.
 • İkincisi; aile boşanma mahkemesine delil ve tanık-şahit listesi sunmanız gerekiyor. Şahitlerinizin ad soyad ve adreslerini bir liste ile mahkemeye sunmanız çok önemli.
 • Üçüncüsü; hazırladığınız cevap dilekçesi ile delil-tanık-şahit listesini boşanma dava dilekçesi size gelmesinden itibaren 2 hafta içinde mahkemeye vermelisiniz. Eğer vermezseniz cevap dilekçesi vermediğiniz için boşanma davasının reddini istemiş sayılırsınız. Ve mahkemede, tanık – şahit  dinletemezsiniz. 2 haftalık cevap ve delil – tanık listesi vermemeniz halinde çok ciddi hak kayıplarınız oluşabilir. Dikkat edin diyoruz.
 • Verilen ‘cevap dilekçesi’ ardından karşı tarafın ‘cevaba cevap dilekçesi‘ verme hakkı doğar.

Soru-10) Boşanmak Yerine Mahkemeden Ayrılık Kararı Verilmesi, Ayrılık Kararı Ne Anlama Gelir?

 • Boşanma davası açarak boşanma nedenini kanıtlayan taraf aynı zamanda “ayrılık” isteme hakkına sahiptir. Tarafın boşanmak yerine “ayrılık” kararı verilmesi talebi durumunda hakim bu talebe uymak zorundadır. 
 • Boşanma talebiyle açılan davalarda eğer ki “boşanma nedeni” kanıtlanamaz ise ve hakim “ortak hayatın yeniden kurulması olasılığı” bulunduğuna kanaat getirir ise “ayrılık” kararı verir. Ayrılık belli bir süre eşlerin birbirlerinden ayrı yaşaması anlamına gelir. Bu süre kanunen 1 yıl ile 3 yıl arasıdır. Eşler bu süre sonunda tekrardan mahkeme önüne çıkarak bir gelişme olup olmadığı konusunda hakimi aydınlatır.(Ayrılık Kararı Verilmesine Dair Daha Detaylı Bilgi)
 • Bazen taraflardan birisi boşanmak istemeyip, karşı tarafın bu süreçte yıpranmasını isteyebilmektedir. Mahkemeden ayrılık kararı nasıl alınır? Yazımızda bu şekilde bir sürecin nasıl ilerleyeceğini ele aldık.

Soru-11) Boşanma Kararından Sonra Kadının Eski Soyadını Alma veyahut Boşandığı Eşinin Soyadıyla Devam Etme Hakkı

 • Boşanma davası sonucunda kadın kişisel durumunu koruyacaktır. Bunun anlamı kadın ister ise bekarlık soyadını yeniden alır. Kadın evlenmeden önce dul ise özet olarak eski kocasının soyadını geri alma talebinde dahi bulunabilir. Eşinden boşanmış olan velayet sahibi kadın ise güncel yargıtay kararları ışığında çocuğa kendi soyadını verebilmektedir.
 • Kadının henüz boşandığı kocasının soyadını kullanmaya devam etme gibi bir talebi de hukuken mümkündür. Kadının bu konuda menfaati bulunması durumunda söz konusu durumun kocaya herhangi bir zarar vermeyeceği ispatlanır ise mevcut soyadıyla devam edebilir. Ancak koca her zaman bu konuda itiraz hakkına sahiptir.
 • Kadın soyadını değiştirmek için mahkemeden alacağı şerhli boşanma kararıyla il nüfus müdürlüğüne yazılı beyanda bulunmalıdır.

Soru-12) Boşanma Davası Açarak Maddi ve Manevi Tazminat Talebinde Bulunmak

 • Maddi Tazminat: Daha önce açıkladığımız üzere boşanma davasında tazminat talebi durumlarında öncelikle mahkemece hangi tarafın daha çok “kusur”lu olduğu araştırılır. Boşanma nedeni ile mevcut maddi durumu veyahut ileride beklediği bir maddiyatın zedelenmesi durumunda kusuru daha çok olan taraftan uygun bir maddi tazminat talep edilebilecektir.
 • Manevi Tazminat: Boşanma nedeniyle duygusal ve psikolojik durum başta olmak üzere kişilik hakları saldırıya uğrayan taraf yine daha fazla kusuru bulunan eşten uygun miktarda manevi tazminat isteme hakkına sahiptir.
 • Önemli bir husus: Maddi ve Manevi tazminat boşanma kararı verildikten sonra da istenebilmektedir. Yani boşanma davasında talep edilmeyen maddi ve manevi tazminat için daha sonradan da dava hakkınız vardır. Ancak bu süre ” 1 yıl” dır.

Soru-13) Boşanma Davası Süresince ve Sonrasında Nafaka Almak

 • Öncelikle belirtmek gerekir ki nafakaya erkek veya kadın fark etmeden yoksulluğa düşecek olan taraf hak kazanmaktadır. Nafaka alacak tarafın nafakaya hak kazanabilmesi için tarafın yoksulluğa düşecek olması (çalışmıyor olması) ve daha az kusuru olan taraf olması gerekmektedir. Nafaka bilindiği üzere “süresiz” olarak verilmektedir.
 • Nafaka konusunda kusur oranı önemli bir husustur. Daha fazla kusuru olan örneğin aldatan taraf bunun üstüne nafaka koşullarını sağlasa dahi nafakaya mahkemece hükmedilmeyecektir. Daha az kusuru olan tarafın nafakaya hak kazanması durumunda nafaka ödemekle yükümlü olan kişinin daha da kusuru aranmayacaktır. Bu husus önemli ve anlaşılması zor bir detaydır ve önem arz etmektedir. (Kusur Tespitine Dair Yargıtay Kararları)

Soru-14) Maddi, Manevi Tazminat ve Nafakayı Toplu Olarak veyahut Vade İle Ödeme Kararı, Nafakaya Zam İstemek Mümkün Müdür?

 • Maddi Tazminat ve nafaka toplu bir şekilde veya taksitlendirerek (irat) ödenebilmektedir. Bu husus yine mahkemenin kararına bağlıdır. Taraflar keyfi olarak tazminat ve nafaka ödeme şeklini seçemez. Adana boşanma avukatı dahilinde bu süreci takip etmeniz önerilir.
 • Vadelenmiş şekilde ödemesi devam eden maddi tazminat ve nafaka bu süreçte karşı tarafın evlenmesi veyahut ölümü ile tamamen ortadan kalkar. Ayrıca nafaka ve maddi tazminatın kaldırılması için karşı tarafın fiilen evlilik hayatı yaşıyor olması veya ekonomik durumunun düzelmiş olması da yeterlidir. Bu durumda açılacak dava ile bu hususlar talep edilir.
 • Nafaka yükselen enflasyon, paranın alım gücünün azalması gibi nedenler ile nafakanın arttırılması talebi ile mahkemece nafakaya zam yapılabilecektir. Bu süreçte dava nafaka alacaklısının yerleşim yeri mahkemesinde açılmalıdır.

Soru-15) Boşanma Davasında Eşlerin Mal Varlığı Nasıl Paylaştırılır? ( Mal Tasfiyesi)

 • Soruyu cevaplarken ilk belirtilmesi gereken husus şudur: Eşler istedikleri takdirde mal paylaşımını mahkemenin kanaatine bırakmadan kendileri yapabilmektedir. Ancak pratikte çoğu zaman görülmektedir ki eşler bu konuda uyuşmazlık ve ihtilafa düşmektedirler. Bu durumda mahkeme müdahale ederek Medeni Kanun çerçevesinde karar vermektedir. 
 • Mahkeme kararıyla yapılacak olan mal paylaşımında Türk Medeni Kanunu gereği 3 ayrı dönem bulunmaktadır.

                      Boşanma Davası Avukatı

  Burada 2006 yılı sonrasında evlenenleri kapsayan ve çoğunluğunda dahil olduğu dönem ele alınacaktır. Medeni Kanun’da 2006 yılında yapılan değişiklik ve düzenleme ile “evlilik içerisinde edinilmiş mal” rejimi uygulanmaktadır.Söz konusu durumda 2006 yılından sonra evlenmiş olan çiftler için uygulanacak prosedür şu şekildedir: – Evlilik süresi içerisinde eşlerden her birinin kazandığı para, menkul ve gayrimenkul yine eşler arasında ortak olarak paylaştırılacaktır. Yani halk deyimi ile “yarı yarıya” bir mal paylaşımı söz konusudur bu çiftler için.

 • Boşanma yerine mahkemece “ayrılık” kararı verilmesi durumunda 1-3 sene arası olan ayrılık süresince malların yönetimi tarafların yararına olacak şekilde yine mahkemece belirlenecektir. 

Soru-16) Boşandığım Eşimden Miras Alabilir Miyim, Boşandığım Eşim Bana Vasiyet Bıraktı 

 • Boşanan eş artık hukuken diğer eşin mirasçısı konumunda değildir. Diğer eşin ölümü durumunda boşanan eş herhangi bir talepte bulunamayacaktır. Eğer ortada bir “vasiyetname” var ise bu kural yine bu şekildedir. Ancak bu kuralın tek bir istisnası bulunmaktadır: Söz konusu vasiyetnamede açıkça “boşansak dahi eşime bu vasiyetnameyi bırakıyorum, mirasım onundur” şeklinde bir ibare yer alıyorsa bu husus ayrık tutulacak ve boşanan eş mirasa hak kazanacaktır.

Soru-17) Boşanma Davası Sırasında Eşlerden Birisi Ölür İse 

 • Boşanma davası sırasında eşlerin birisinin ölümü durumunda ölen eşin mirasçıları davaya maddi yönden devam edebilir. Çünkü burada önemli bir konu olan “miras” paylaşımı söz konusu olacaktır. Eğer dava sonucu boşanma kararı verilmez ise sağ kalan eş halen mirasçı konumunda olmaktadır ve pratikte bu durumun diğer yasal mirasçılar tarafından tasvip edildiği pek görülmemektedir. Bu durumda yasal mirasçılar ölen eşin davasını takip edebilecek ve karşı tarafın kusurunu ispatlama hakkına sahip olabilecektir.

Soru-18) Boşanma Davasında Çocuğun Velayeti Anne’de Mi, Baba’da mı Kalır? Çocuğun Bakımından Anne ve Baba Nasıl Sorumlu Olacaktır? Velayet Kendisinde Olmayan Eşin Yükümlülükleri Nelerdir?

 • Boşanma davasında çocuğun velayeti konusunda öncelikle şunu belirtmek gerekir: Velayetin kimde kalacağı kararını mahkeme verir. Velayetin kimde kalacağı konusunda “çocuğun üstün yararı” gözetilerek karar verilir ve velayet kendisinde olmayan tarafın çocuk ile kişisel görüşme saatleri ve çocuğun bakımı için yapması gereken yardımlar mahkemece belirlenir. Bu eş çocuğun bakım ve eğitim giderlerine(iştirak nafakası) gücü oranında yardım etmek zorundadır.

Soru-19) Velayetin Değiştirilmesi Davası , Velayetin Sonradan Anneye veya Babayı Verilmesi Davası Nasıl Açılır?

 • Adana boşanma avukatı ile yürütülen boşanma davası ile velayet verilen kişi sonradan “velayetin değiştirilmesi davası” ile değiştirilebilmektedir. Bu durumun ilk koşulu velayeti elinde tutan kişinin hayasızca bir yaşam sürmesi, bir başkasıyla evlenmesi, başka bir yere ( il dışı, yurt dışı) gitmesi veya ölmesi gibi olguların ortaya çıkması durumunda diğer eşin velayetin kendisine verilmesini isteme hakkı bulunmaktadır. Bu dava detaylar iyi bir şekilde ele alınarak açılmalıdır. Reddedilmesi durumunda mağduriyet doğacaktır.

Soru-20) Boşanma Davasında Avukat ve Hakimin Uyması Gereken Hukuki Kurallar 

                  Boşanma Avukatı Adana

 • Hakim boşanma davasında boşanma avukatı aracılığı ile toplanan delilleri değerlendirirken “vicdanen kanaat” getirmesi gerekir. Hakimin kanaati olmayan durumlar taraflarca ispatlanmış sayılmaz. Bu husus tarafların kusur oranı belirlemesinde büyük önem arz etmektedir.Bu nedenle Adana’da çalışmakta olan en iyi boşanma avukatlarıyla birlikte çalışmanız önerilir.
 • Boşanma davasında “yemin” usülü yoktur. Taraflar birbirlerinden mahkeme huzurunda yemin etmeye zorlanamaz. Boşanma avukatı karşı tarafa yemin teklif edemez.
 • Tarafların yemin konusundaki ikrarları mahkemeyi bağlamaz. Mahkeme kendiliğinden bu husus araştırıp aydınlatır.
 • Anlaşmalı Boşanma Protokulü hakim tarafından onaylanmadıkça boşanma kararı verilmez. Hakim hususları kendiliğinden inceler ve tarafların yararına olacak kararı verir.
 • Adana Adliyesi’nde görülen Boşanma davalarında “gizli duruşma” yapılması talep edilebilir. Talep boşanma avukatı tarafından yapılmalıdır. Hakim re’sen (kendiliğinden) karar veremez.

 
Soru-21) Adana Boşanma Avukatı Anlaşmalı Boşanma Ücreti ve Şartları Nelerdir?

 • Anlaşmalı boşanma ücreti avukat tarafından asgari avukatlık ücreti mukabilinde alınmaktadır. Boşanmak için ne kadar ücret ödemem lazım? Adana boşanma avukatı ücretleri ve 2019 Yılı İçin Türkiye Geneli Boşanma Avukatı Ücretleri isimli yazılarımızda bu konuyu baronun önerdiği asgari ücret tablosuna göre inceledik. Adana için konuşmamız gerekirse Anlaşmalı Boşanma ücreti ortalama olarak 2.500 TL iken Çekişmeli Boşanma ücreti ortalama olarak 4.500 TL’dir. Bu ücretler davanın zorluğuna göre değişkenlik gösterir.
 • Anlaşmalı boşanmak isteyen taraflar için adana boşanma avukatı olarak hukuken sağlanması gereken şartlar şu şekildedir:
 1. Evlilik 1 seneyi doldurmuş olmalıdır. 1 sene altında süren evliliklerde adana boşanma avukatı aracılığı ile anlaşmalı boşanma mümkün değildir.
 2. Adana Boşanma Avukatı aracılığı ile eşlerden birisi davacı ve diğeri davalı olarak gösterilerek süreç hızlandırılır.
 3. Duruşma günü tarafların ikisinin de mahkemede bulunması zorunludur. Aksi takdirde anlaşmalı boşanma mümkün olmaz.
 4. Tarafların aralarında hazırladığı protokolde tüm mal tasfiyesi, velayet, maddi-manevi tazminat gibi hususlar üzerinde anlaşılmış olması.

Soru-22) Boşanma Davası İçin Dilekçe Örneği, Boşanma Davası Dilekçesi Nasıl Yazılır?

 • Boşanma davası açmak için Dilekçe nasıl yazılır, boşanma dilekçesinde nelere dikkat edilmelidir?  sorusuna cevap vereceğiz. Boşanma davası kanunen boşanma sebepleri ne dayanılarak açılır. Bu nedenle  Öncelikle tüm Detaylara hakim olunmalı, boşanma sebepleri doğru bir şekilde belirlenerek boşanma dilekçesi hazırlanmalıdır. Örneğin” aldatma nedeniyle” açılacak Bir boşanma davasında Öncelikle aldatma hususu tanımlanmalıdır. Aksi takdirde dava mahkemece reddedilir.
 • Boşanma davaları ile ilgili sitemizde birçok dilekçe örneği yer almaktadır. Ancak herhangi bir dilekçe ile boşanma davası açmanız aleyhinize büyük sonuçlar doğurabilecektir. Her dava kendisine özerk , kendine has nitelikler taşımaktadır ve her dava da adana boşanma avukatı ile izlenmesi gereken yol ve uygulanması gereken hukuk kuralları ve içtihatları farklılık gösterebilmektedir. Bu süreçte hazır, belki de somut olayınıza tamamı ile ters düşen bir dilekçe sunarak uzun bir dava sürecinde yenik olarak başlamanız yararınıza olmayacaktır.

Soru-23) Boşanma avukatı ücretleri ne kadar?

 • Öncelikle dava açabilmek için mahkemeye harç ve masrafları yatırılır. bu harç ve masrafları tutarı 2018 yılı için ortalama 300 liradır. Boşanma avukatının  alacağı ücret asgari tutarı kanun tarafından belirlenir. 2018 yılı için boşanma avukatının alabileceği minimum ücret 2.000 liradır.

Soru-24) Adana boşanma avukatı tutmak şart mıdır?

 • Türkiye Devleti’nde davanın tarafları hiçbir dava için avukat tutmak zorunda değildir. Ancak her davanın başarılı ve hızlı bir şekilde sonuçlandırılabilmesi için Avukat vazgeçilmez bir unsurdur. Nafaka, ayet ve maddi ve manevi tazminat gibi konularda davanızı Avukat aracılığı ile takip etmeniz lehinize olacaktır.

Soru-25) Boşanma avukatı ile hızlı bir Boşanma Süreci Nasıl Sağlanır?

 • En hızlı ve çabuk sonuçlandırılır bilecek Boşanma süreci “Anlaşmalı boşanma”dır. Anlaşmalı boşanmak için gereken bazı şartlar vardır, (Anlaşmalı Boşanmaya Dair Yargıtay Kararları)  Bunlar: Evliliğin en az bir yıl sürmüş olması, tarafların boşanmanın sonucu hakkındaki konularda anlaşmaya varmış olması. Adana’da açılacak bir boşanma davası için iki ay sonrasına duruşma tarihi verilmektedir. Bu süre Anlaşmalı boşanma davalarında Bir haftadır. görüleceği üzere Anlaşmalı boşanma çok hızlı bir süreçtir.
 • Çekişmeli boşanma davasında ilk duruşmadan sonra boşanma kararı verilse dahi mahkeme hakimin gerekçeli kararı yazması 2 ay kadar ek bir süre gerektirmektedir. Bir çekişmeli boşanma davasında sonuç alabilmek için toplamda en az 6 aylık bir süreye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu süreçte özellikle tüm evrak dilekçe ve usulü şartların avukat tarafından eksiksiz olarak sağlanması gerekmektedir, Aksi takdirde dava çok uzun bir süre alacak ve taraflar hak kaybına uğrayacaktır.
 • Boşanma davasının aile hukuku avukatları ile yürütmenin süreci sorunsuz ve hızlı bir şekilde tamamlamak için önemlidir. Adana gibi bir şehirde iyi boşanma avukatları bulmak mümkündür. Avukat sayısı 10 bini aşkın bir şehir olan  adana’da çalışacağınız avukatın yeterli bilgi ve birikime sahip olduğundan emin olmalısınız .Bunun için boşanma avukatının özgeçmişini inceleyebilir, uzmanlık alanlarına araştırabilirsiniz .

Soru-26) Boşanma Davasından Sonra Açılan Maddi ve Manevi Tazminat Davasında Durum Ne Olur?

 • Açacağınız ilk boşanma davasında nafaka ve tazminat taleplerinizi öne sürmeniz gerekmekte, aksi haldeki durumlarda süreç ve masraf uzamaktadır.

Soru-27) Sunulan Delil Nedeniyle Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu İşlenmesi Nedir?

 • Sunulan deliller eğer mahkeme tarafından hukuka aykırı bulunur ve incelemeye alınmaz ise bu durumda “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçu oluşmaz. Bu konu hakkında Yüksek Ceza Mahkemesi’nin yerleşik kararları vardır: “Aile Mahkemesinde görülen dava dosyasına, sanık tarafından, katılan eşinden habersiz kaydettiğine dair ses kaydını içeren herhangi bir kaydın ibraz olunmadığı, mahkemece görülen boşanma davasında tarafların ayrılmalarına karar verildiği ancak gerekçeli kararda ses kaydına dair kabulün de bulunmadığı anlaşıldığından, sanığın beraatine karar verilmesinde isabetsizlik görülmemiştir.”

Soru-28) Adana’da Boşanma Davalarına Bakan Avukatlar 

 • Adana’da mesleki deneyimleriyle aile ve boşanma davaları alanında ihtisas sahibi olan Av. Saim İncekaş verdiği hukuk ve danışmanlık hizmetleri ile tanınmaktadırlar. Boşanma davasına bakan bir avukat aranırken söz konusu avukatın geçmiş davaları ve uğraş alanı kesinlikle soruşturulmalıdır.

Soru-29) Adana Aile Mahkemelerinin Telefon Numaraları Nelerdir? 

Soru-30) Boşanma Davası Açmak İçin Dilekçe Nasıl Hazırlanır?

 • Öncelikle bu sürecin bir avukat ile yönetilmesini tavsiye ediyorum. Davanızın red edilmesi durumunda 3 yıl boyunca aynı sebebe dayanarak boşanma davası açamaz duruma gelirsiniz ki bu büyük bir mağduriyet yaratır.
 • Boşanma davası dilekçeleri için şu örnekleri inceleyebilirsiniz:
  Sadakat Yükümlüğünün İhlali Nedeniyle Boşanma Davası Dilekçesi

 Adana Boşanma Avukatı Saim İncekaş

Adana Boşanma Avukatı Adresleri

Adana ilinde Adana Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan tüm ilçelerde boşanma avukatı ihtiyacı olan müvekkiller İletişim sayfasını kullanarak bize ulaşabilirler. Adana boşanma avukatı olarak şu il ve ilçelere hizmet verilmektedir: Seyhan, çukurova, Yüreğir, Ceyhan Boşanma Avukatı, Kozan Boşanma Avukatı, Karataş İlçeleri boşanma avukatı. Ek olarak Mersinde bulunan ofisimiz için de Mersin boşanma davası ve avukatlığı hizmeti sunmaktayız.

Adana’da tavsiye olarak boşanma avukatı aramanız için en iyi sonuç İncekaş Hukuk. Adana’da boşanma davalarına bakan avukatlar arasında tecrübe ve deneyim olarak her zaman ön planda olan avukatlık ofisi olarak bahsetmemiz mümkündür.

Adana boşanma avukatı Av. Saim İncekaş bu makalesinde 2018 yılı için şu soruları cevaplamıştır: “Nafaka nasıl belirlenir”, “nafakayı yalnızca kadınlar mı alır”,” boşanma davaları”,” aile konutu nedir?”

Boşanma davaları ile ilgili sorularınızı iletişim sayfamızdan bizi arayarak veyahut mail yoluyla Avukat Saim İncekaş’a sorabilirsiniz.

Google da boşanma avukatı aramaları

Boşanma avukatı Adana, adana boşanma avukatı, Adana’nın en iyi boşanma avukatı, boşanma avukatı iletişim, Boşanma davası nasıl açılır, Boşanma dilekçesi nasıl yazılır, Boşanma avukatı ücretleri 2018 ne kadar?

Adana Boşanma Avukatı Google Maps – Avukat Saim İncekaş

 

 

Adana’da Boşanma Avukatlığı ile İlgili Diğer Makalelerimiz:                                         

-Borçlunun Eşine Haciz Gelir Mi? 

-Anlaşmalı Boşanma Şartları Nelerdir?

-Adana Boşanma Avukatı Ücretleri

Boşanma Davasına Nispi Harç Muafiyeti

Boşanma Davası Yargıtay Kararları

Anlaşmalı Boşanma Protokolü – Sözleşmesi

Geçici Velayet Talebi Dilekçesi

Velayette Çocuğun Üstün Yararı

Eşlerden Birisinin Borcu Nedeniyle Diğerinin Sorumluluğu

Kocanın Gizli Ses Kaydı Alması

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (74 oy, puan: 4,97 üzerinden 5)
Loading...

Yorumlarınızı veyahut sorularınızı aşağıdan yazabilirsiniz. Yorumlarınız bizim tarafımızdan onaylandıktan sonra görünür hale gelir.

 1. İnci Yürekli dedi ki:

  Detaylı sorularım var randevu için uygun saatleriniz nelerdir?

  • avsaim dedi ki:

   Tarafımızla iletişime geçiniz lütfen.

   • Tuncay Sönmez dedi ki:

    Eylül ayı ortasında eşimle küçük bir anlaşmazlık yaşadık ve eşim bana karşı anlaşmalı boşanma davası açtı. Aradan 2 gün sonra mahkeme duruşması vardı ve adliyeye gittiğimizde anlaşmalı boşanma davasından vazgeçtiğimizi ilgili mahkeme kalemine bildirdik. Mahkeme kalemi ise şimdi gidin ve size tebligat yapmamızı bekleyin dedi. Aradan belli bir süre geçtikten sonra PTT kuryesi kapımıza tebligat için bir etiket bıraktığını gördük. Etikette tebligatınız muhtarlığa bırakılmıştır oradan teslim alınız yazıyordu ancak o esnada biz boşanmaktan vazgeçmiştik ve muhtarlığa gidip teslim almadık. Ardından kısa bir süre sonra ikinci bir ptt kuryesi notu daha kapımızda gördük ve muhtarlığa bırakıldığını yazıyordu. İkinci gelen tebligatı da bugüne kadar almadık. Şimdi merak ettiğimiz nokta şu; Acaba ben ve eşim gelen bu tebligatları almadığımız için bir ceza alırmıyız ve ne gibi sorunlar olabilir? Teşekkür ederim şimdiden yardımlarınız için.

    • avsaim dedi ki:

     Selamlar Tuncay Bey,

     Hayır, tebligatları almamanız bir sıkıntı doğurmaz sizin aleyhinize. Siz zaten anlaşmalı boşanma davasını açarken mahkeme veznesinde “gider avansı” adı altında bu tebligatların giderlerini önceden depozit ediyorsunuz. Dolayısı ile tebligatların gideri zaten size ait olduğundan dolayı bu durum aleyhinize bir durum doğurmuyor. Ayrıca herhangi bir cezai prosedür yok tebligatları teslim almamanız nedeniyle merak etmeyiniz.

   • Selim dedi ki:

    Merhaba iyi günler.
    Bi sorum olacak size yardımcı olursanız sevinirim.
    Bi tanidigimin eşi babası vefat etmiş kocası vefat etmiş bunlardan maaş alıyor ve tanidigimla kişiyle birlikte yaşıyorlar herhangi bi suç oluşumu varmı şikayet etsem sonuç alırmıyım?

    • avsaim dedi ki:

     Selamlar Selim Bey, ölüm maaşının kesilmemesi için kasıtlı olarak evlenilmediğinin ispatı gerekir, uygulamada ispat açısından zor bir durum. Sorunuzun cevabı ise evet; bu durum kanunen bir suç teşkil ediyor.

 2. Ertürk Bağcı dedi ki:

  Selam avuaktım boşanma davamız sonuçlandı tazminat kararı verilmedi talep etme hakkım var mı

  • avsaim dedi ki:

   Mevcut boşanma davasında tazminat talebiniz bulunmaması durumunda ek bir dava açarak tazminat ve evliliğin sona ermesine dayalı haklarınızı talep etmeniz mümkün.

 3. İkra dedi ki:

  Merhaba ben 7 yıllık evliyim 2 çocuğum var eşim 1 yildir tutukluydu ama ceza aldı 12 sene 6 ay ben boşanmak istiyordum dava acsam ne kadar ücret veririm hemen boşana bilirmiyim ve çocuklarmi alabilirmiyim bilgi verir misiniz lütfen şimdiden teşekkür ediyorum

 4. Gül Ersinler dedi ki:

  Adana’da boşanma avukatlığı için talep ettiğiniz ücret nedir acaba?

 5. Derya Su dedi ki:

  Adana’da yer alan boşanma avukatları arasında en iyi seçim bence.

 6. Erdem Kaya dedi ki:

  Anlaşmalı boşanma davamı çok hızlı sonuçlandırdılar. Teşekkürler.

 7. zeynep dedi ki:

  Açtığım bir boşanma davası ne kadar sürer adanada?

 8. Burcuhan dedi ki:

  duruşmaya eşimle bende katılmak zorunda mıyız acaba? adana adliyesinde mi oluyor boşanma davaları

  • avsaim dedi ki:

   Adana’da boşanma davalarına ait duruşmalar ReşatBey Ek Adliye Bina’sında oluyor. Çekişmeli boşanmada tarafların duruşmaya katılmalarına gerek bulunmamaktadır.

 9. Anonim dedi ki:

  Evliliğin 10.ayında eşini evden kovan bir adam ve evden ayrılmak zorunda kalan bir kadın Çekişmeli boşanma davasının mahmeme tarafından kanıt yetersizliğinden dolayı boşanmanın reddine karar vermesine karşın eşlerin birbirleri ile hıc bir sekilde gorusmemeleri(telefon dahil)ayrı sehırlerde yasamamaları ve evli iken sorumluluklarını bilmemesi mesleği olduğu halde dizi setlerinde fguranlık yapması( esinin istemediği halde) erkeğin bekar gıbı bayanlarla gezip eglenmesi içkili mekanda bulunması esinin bilgisi yok iken tek başına yurt içi yurt dısı tatillere gitmesi Instagram hesabından uygunsuz hesap ve fotoğrafları begenıp takıp etmesi bosanma davasının tekrar aCılmasında kadına bı fayda sağlar mı tesekkurler

  • avsaim dedi ki:

   Durumunuz hakkında yorum yapabilmek için bir kaç bilgiye daha sahip olmam gerekir. İletişim numaramızdan bize ulaşarak daha detaylı bilgi alınız. Hukukta en kötü şey yanlış yönlendirmedir.

 10. Ela Degerliler dedi ki:

  Adana seyhanda oturuyorum. Randevu almak istiyorum. Boşanmak istiyorum bu konuda danışma hizmeti almam gerekli.

 11. Anonim dedi ki:

  Boşanmak istiyorum ne yapmalıyım?

 12. Mehmet dedi ki:

  Slm iyi günler eşimden boşandım çocukları haftasonu C. Tesi saat 14:00 da alıp pazar saat 21:00 de bırakmam gerekiyor. Çalıştığım kurumda her hafta sonu çalışıyorum. Hafta sonu çalışmamam konusunda yardım istedim fakat İşyeri bana bu konu ile ilgili bir yasal düzenleme olmadığını söyleyip yardımcı olamayacağını söyledi. Bu konu ile ilgili bir yasal düzenleme var mıdır. Teşekkür ederim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İLETİŞİM
Sosyal Medya
Soru Sor
WhatsApp
Telefon Görüşmesi ( Sadece Müvekkil )
tr Türkçe
X
error: Kopya İçerik Yasaklanmıştır.