Boşandıktan Sonra Evlilik Sözleşmesi Geçersiz Hale Gelir

Boşandıktan Sonra Evlilik Sözleşmesi Geçersiz Hale Gelir

Boşanan karı koca, evlenme mukavelesi ile veya boşanmadan önce yapılmış ölüme bağlı bir tasarruf ile temin olunan menfaatleri zayi ederler» (MK. m. 146/11).

Yukarıdaki madde hükmünden de anlaşılacağı gibi, eşler evlenirken veya evlendikten sonra akdetmiş oldukları bir evlenme mukavelesi ile veya boşanmadan önce yaptıkları bir ölüme bağlı tasarrufla, yani bir miras mukavelesi veya bir vasiyetle’ birbirlerine bir takım menfaatler sağlamış iseler, boşanma hükmünün kesinleşmesiyle birlikte bunları kaybederler.

Eşler arasında yapılmış olan bir ölüme bağlı tasarruf, örneğin kocanın karı lehine yapmış olduğu bir vasiyet boşanma kararının kesinleşmesiyle birlikte kendiliğinden hükümsüz olur, yani örneğimizde kocanın vasiyetten rücu etmesine gerek yoktur.

Eşler akdettikleri evlenme sözleşmesine veya yaptıkları ölüme bağlı tasarrufa, bunların boşanmadan sonra dahi hüküm ifade edeceğine dair bir kayıt koymuşlarsa, böyle bir kayıt hüküm ifade etmeyecektir.

«Eşlerden birinin diğeri lehine yapmış olduğu bir ölüme bağlı tasarrufun, örneğin bir vasiyetin boşanmayla birlikte hükümsüz hale gelmesinin isabetli olup olmadığı tartışılabilir» diyen Prof. Tekinay bu konuda şöyle bir ayırım yapmaktadır : «Bir koca boşanmadan önce karısı lehine bir vasiyetname yapar ve boşandıktan 10 yıl sonra da ölürse, bu on yıl içinde vasiyetnamesinde değişiklik yapmış olmaması, boşanmaya rağmen onu muhafaza etmek istediğinin delilidir. Boşanmadan sonra değiştirilmeyen ölüme bağlı bir tasarruf, ancak ölüm tarihi ile boşanma arasındaki zaman devresi kısa olduğu takdirde hükümsüz sayılmalıdır» . Adana’da bir çok boşanma davasında vekillik yapan Saim İncekaş da bu görüşe katılmaktadır.

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.